fagkurs-modumbad-banner-parsjekk

Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss Se alle våre kurs

Komplekse traumelidelser

Kurs og etterutdanninger

Familie og samlivsfeltet

Opplæringskurs for kursholdere - bli sertifisert i PREP og Par-sjekk

Emnekurs for leger

Stressmestring og egenomsorg

Sjelesørgeriske temaer

Kurs og videreutdanning

Nasjonal konferanse om psykisk helse

I samarbeid med Fagfokus

#Psyktnormalt

Innføringskurs for kursholdere

Modum Bad-konferansen

Neste Modum Bad-konferanse blir arrangert i 2024. Les mer her.

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: