Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss Vis kursdatoer

Mer informasjon om våre konsepter:

Kurs om komplekse traumelidelser

Med utgangspunkt i fagkompetanse fra Modum Bads avdeling for traumelidelser og Traumepoliklinikken i Oslo, tilbyr vi kurs for fagpersoner som ønsker økt kunnskap om komplekse traumelidelser.

Les mer

Opplæringskurs familie- og samliv

På fagområdet relasjonsstyrkende arbeid med par og familier har vi en rekke opplæringskurs for fagpersoner. Disse kursene er for personer med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold.

Les mer

Modum Bad-konferansen 28. oktober 2022

Siste fredag i oktober, i Gamle Logen i Oslo, arrangeres vår årlige konferanse som belyser samfunnsaktuelle problemstillinger innen psykisk helse og gjør spisskompetanse tilgjengelig for et tverrfaglig publikum.

Les mer

#psyktnormalt 01.-02. november 2022

Et undervisningsprogram om psykisk helse og livsmestring for grunnskolens 8. trinn utviklet av Modum Bad i samarbeid med Modum kommune, med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

Les mer

Kurs og videreutdanning i sjelesorg

Institutt for Sjelesorg arrangerer kurs med ulike sjelesørgeriske temaer. Vi tilbyr også tre ulike utdanningsløp som gir studiepoeng.

Gå til www.sjelesorg.no

Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg 29.-30. september 2022

To-dagers kurs for leger innen allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Les mer

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kommende fagkurs:

Fagkurs
28 okt
Oslo
28. okt 2022

Modum Bad-konferansen 2022

Årets konferanse bærer tittelen "På strekk i arbeidslivet" -påkjenning og påfyll post-korona

Fagkurs
01 nov - 02 nov
Kildehuset, Modum Bad
1. nov 2022 - 2. nov 2022

Innføring i #psyktnormalt

To-dagers undervisningsprogram om psykisk helse for ungdomsskolen. Få tilgang til opplæringsprogram og -materiell.

Institutt for Sjelesorg
10 nov - 13 nov
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
10. nov 2022 - 13. nov 2022

Innføring i kristen sjelesorg, i samarbeid med VID

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole tilbyr vi studieemner i sjelesorg. Dette er andre samling på emne 1: Innføring i kristen sjelesorg.

Fagkurs
22 nov
Kildehuset, Modum Bad
22. nov 2022

Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

Få med deg en innføring i det internasjonalt anbefalt kartleggingsverktøy for dissosiasjon - i norsk oversettelse. Intervjuet er validert, brukt i forskning, og benevnes som ”gull-standarden” for kartlegging av dissosiative lidelser.

Fagkurs
23 nov
Kildehuset, Modum Bad
23. nov 2022

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser og det er risiko for både over- og underdiagnostisering. Valide kartleggingsverktøy kan skjelne dissosiative lidelser fra andre lidelser. Dette er fokus på dette kurset.

Institutt for Sjelesorg
13 feb - 15 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
13. feb 2023 - 15. feb 2023

Fagdager for sjelesørgere

Sett av datoen allerede nå! Kurset vil både gi faglig påfyll og være nyttig for deg som utøver sjelesorg, enten som en del av ditt arbeide eller som frivillig.

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: