Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss Vis kursdatoer

Mer informasjon om våre konsepter:

Kurs om komplekse traumelidelser

Med utgangspunkt i fagkompetanse fra Modum Bads avdeling for traumelidelser og Traumepoliklinikken i Oslo, tilbyr vi kurs for fagpersoner som ønsker økt kunnskap om komplekse traumelidelser.

Les mer

Opplæringskurs familie- og samliv

På fagområdet relasjonsstyrkende arbeid med par og familier har vi en rekke opplæringskurs for fagpersoner. Disse kursene er for personer med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold.

Les mer

Modum Bad-konferansen 28. oktober 2022

Siste fredag i oktober, i Gamle Logen i Oslo, arrangeres vår årlige konferanse som belyser samfunnsaktuelle problemstillinger innen psykisk helse og gjør spisskompetanse tilgjengelig for et tverrfaglig publikum.

Les mer

#psyktnormalt 01.-02. november 2022

Et undervisningsprogram om psykisk helse og livsmestring for grunnskolens 8. trinn utviklet av Modum Bad i samarbeid med Modum kommune, med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

Les mer

Kurs og videreutdanning i sjelesorg

Institutt for Sjelesorg arrangerer kurs med ulike sjelesørgeriske temaer. Vi tilbyr også tre ulike utdanningsløp som gir studiepoeng.

Gå til www.sjelesorg.no

Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg 29.-30. september 2022

To-dagers kurs for leger innen allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Les mer

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kommende fagkurs:

Fagkurs
09 jun - 10 jun
Kildehuset, Modum Bad
9. jun 2022 - 10. jun 2022

Par-sjekk opplæringskurs

Bli sertifisert til å holde Par-sjekk – et konsept som gir hjelp til å identifisere styrker og utfordringer hos par.

Fagkurs
31 aug
Kildehuset, Modum Bad
31. aug 2022

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser: Tidlig stabiliseringsfase

Lær anbefalte strategier for å overvinne dissosiasjon og dens ødeleggende følger. Kurset er delt på to dager, dette er kursdag 1. Man kan melde seg på en eller begge dager.

Fagkurs
01 sep
Kildehuset, Modum Bad
1. sep 2022

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser: Intermediær fase

Lær anbefalte strategier for å overvinne dissosiasjon og dens ødeleggende følger. Kurset er delt på to dager, dette er kursdag 2. Man kan melde seg på en eller begge dager.

Institutt for Sjelesorg
02 sep - 04 sep
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
2. sep 2022 - 4. sep 2022

Kurs om sorg og ledelse av sorggrupper

Kurset "Det hjelper å snakke om det" er beregnet på frivillige og ansatte som arbeider med mennesker i sorg.

Institutt for Sjelesorg
15 sep - 18 sep
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
15. sep 2022 - 18. sep 2022

Innføring i kristen sjelesorg, i samarbeid med VID

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole tilbyr vi studieemner i sjelesorg. Dette er første samling på emne 1: Innføring i kristen sjelesorg.

Fagkurs
21 sep - 23 sep
Kildehuset, Modum Bad
21. sep 2022 - 23. sep 2022

Opplæringskurs i PREP

Få kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv – bli kursholder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: