Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss
Fagkurs
29 okt
Oslo
29. okt 2021

Modum Bad-konferansen 2021

Årets konferanse bærer tittelen "På livet løs: Selvmordet sett fra utsatte, pårørende og hjelperes perspektiv".

Fagkurs
01 nov - 02 nov
Kildehuset, Modum Bad
1. nov 2021 - 2. nov 2021

Innføring i #psyktnormalt

To-dagers undervisningsprogram om psykisk helse for ungdomsskolen. Få tilgang til opplæringsprogram og -materiell.

Institutt for Sjelesorg
11 nov - 14 nov
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
11. nov 2021 - 14. nov 2021

Innføring i kristen sjelesorg, i samarbeid med VID

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole tilbyr vi studieemner i sjelesorg. Dette er andre samling på emne 1: Innføring i kristen sjelesorg.

Kurs om komplekse traumelidelser

Med utgangspunkt i fagkompetanse fra Modum Bads avdeling for traumelidelser og Traumepoliklinikken i Oslo, tilbyr vi kurs for fagpersoner som ønsker økt kunnskap om komplekse traumelidelser.

Opplæringskurs familie- og samliv

På fagområdet relasjonsstyrkende arbeid med par og familier har vi en rekke opplæringskurs for fagpersoner. Disse kursene er for personer med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold.

Modum Bad-konferansen

Siste fredag i oktober, i Gamle Logen i Oslo, arrangeres vår årlige konferanse som belyser samfunnsaktuelle problemstillinger innen psykisk helse og gjør spisskompetanse tilgjengelig for et tverrfaglig publikum.

#psyktnormalt

Et undervisningsprogram om psykisk helse og livsmestring for grunnskolens 8. trinn utviklet av Modum Bad i samarbeid med Modum kommune, med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

Kurs og videreutdanning i sjelesorg

Institutt for Sjelesorg arrangerer kurs med ulike sjelesørgeriske temaer. Vi tilbyr også tre ulike utdanningsløp som gir studiepoeng.

Gå til www.sjelesorg.no

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: