Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss Vis kursdatoer

Komplekse traumelidelser

Kurs og etterutdanninger

Inspirasjonskonferanse

i samarbeid med SAPH; Satsing på barn og unges psykiske helse – en langsiktig investering

Familie og samlivsfeltet

Opplæringskurs for kursholdere - bli sertifisert i PREP

Sjelesørgeriske temaer

Kurs og videreutdanning

#Psyktnormalt

Innføringskurs for kursholdere

Emnekurs for leger

Stressmestring og egenomsorg

Modum Bad-konferansen

Neste Modum Bad-konferanse blir arrangert i 2024. Les mer her.

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kommende fagkurs:

Institutt for Sjelesorg
13 feb - 15 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
13. feb 2023 - 15. feb 2023

Fagdager for sjelesørgere

Fagdager om sjelesorg og helerehet. Kurset vil både gi faglig påfyll og være nyttig for deg som utøver sjelesorg, enten som en del av ditt arbeide eller som frivillig.

Institutt for Sjelesorg
06 mar - 07 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
6. mar 2023 - 7. mar 2023

Kurs for kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og kontoransatte

Kurset "Sorgarbeid i dress og kjeledress" handler om å møte mennesker i sorg og krise, og er rettet mot kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og ansatte ved menighetskontor.

Institutt for Sjelesorg
09 mar - 12 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
9. mar 2023 - 12. mar 2023

Sjelesorg i møte med livsutfordringer, i samarbeid med VID

I samarbeid med VID vitenskapelige høgskole tilbyr vi studieemner i sjelesorg. Dette er andre samling på emne 2: Sjelesorg i møte med livsutfordringer.

Fagkurs
10 mar - 10 mar
Kildehuset
10. mar 2023 09:00 - 10. mar 2023 15:00

Inspirasjonskonferanse Folkehelse 2023

Konferansen vil rette fokus mot de samfunnsmessige og personlige gevinstene av å satse på psykisk helse fra tidlig alder, og hvordan dette kan gjøres innenfor kommunal kontekst.

Fagkurs
22 mar - 24 mar
Kildehuset, Modum Bad
22. mar 2023 09:30 - 24. mar 2023 14:00

Opplæringskurs i PREP

Få kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv – bli kursholder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

Etterutdanning – Behandling av komplekse dissosiative lidelser
Alle kurs
20 apr - 21 apr
Oslo
20. apr 2023 09:00 - 21. apr 2023 16:00

Etterutdanning – Behandling av komplekse dissosiative lidelser

Modum Bads traumepoliklinikk tilbyr en etterutdanning i psykoterapeutisk arbeid med komplekse traumerelaterte dissosiative lidelser. Kurset består av fire to-dagers samlinger.

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: