Fagkurs_bilde_topp

Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss Se alle våre kurs

Komplekse traumelidelser

Kurs og etterutdanninger

Familie og samlivsfeltet

Opplæringskurs for kursholdere - bli sertifisert i PREP og Par-sjekk

Emnekurs for leger

Stressmestring og egenomsorg

Kommende fagkurs ved Modum Bad:

Velg kategori
Utdanningstilbud
27. mai - 28. mai
Traumepoliklinikken
Mandag 27. mai kl. 09:00 - Tirsdag 28. mai kl.16:00 | Gjestehuset Lovisenberg, Oslo

Deep Brain Reorienting (DBR)

Etterutdanning i 3 moduler. Modul 1: 27.og 28.05.24. Modul 2: 29. og 30.08.24. Modul 3: 24.-25.10.24 (Digitalt) Tidsplan: 09.00– 16.30

Fagkurs Traume
03. jun. - 17. jun.
Kurs- og kompetansesenteret
Mandag 3. jun. kl. 08:00 - Mandag 17. jun. kl.15:00 | Oslo

Kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D. Digitalt dagskurs (opptak)

Lær deg å bruke det kliniske intervjuet SCID-D. Digitalt dagskurs med Ellen Jepsen. (åpent i 14 dager)

Utdanningstilbud
06. jun. - 07. jun.
Traumepoliklinikken
Torsdag 6. jun. kl. 09:00 - Fredag 7. jun. kl.16:00 | Oslo, Gjestehuset Lovisenberg

Traumesensitiv mindfulness og medfølelse i arbeid med traumeutsatte – 2024

Dato for samlinger: 06.06.-07.06.2024, 05.09.-06.09.2024, 05.12.- 06.12.2024, 06.02-07.02.2025 Det er 48 timer undervisning. Det vil bli tilbud om gruppeveiledning mellom samling 2 og 4. Alle samlinger er på Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

Fagkurs
19. jun. - 21. jun.
Kurs- og kompetansesenteret
Onsdag 19. jun. kl. 09:30 - Fredag 21. jun. kl.14:00 | Kildehuset

Opplæringskurs i PREP

Få kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv – bli kursholder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

Fagkurs Traume
04. sep. - 04. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Onsdag 4. sep. kl. 09:00 - Onsdag 4. sep. kl.15:00 | Digitalt

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser og det er risiko for både over- og underdiagnostisering. Valide kartleggingsverktøy kan skjelne dissosiative lidelser fra andre lidelser. Dette er hovedfokus denne dagen.

For leger
26. sep. - 27. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Torsdag 26. sep. kl. 09:00 - Fredag 27. sep. kl.16:00 | Kildehuset

Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg

Dette kurset er et to-dagers emnekurs for leger innen allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Modum Bad-konferansen

Neste Modum Bad-konferanse blir arrangert 15. november 2024. Les mer her.

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: