Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Kontakt oss
Fagkurs
25 aug
Webinar
25. aug 2021

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser – webinar

Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser og det er risiko for både over- og underdiagnostisering. Med utgangspunkt i “Intervju for traume- og dissosiasjonssymptomer” (TADS-I) vil differensialdiagnostiske utfordringer bli presentert.

Fagkurs
25 aug - 27 aug
Kildehuset, Modum Bad
25. aug 2021 - 27. aug 2021

Opplæringskurs i PREP

Få kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv – bli kursholder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

Institutt for Sjelesorg
27 aug - 29 aug
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
27. aug 2021 - 29. aug 2021

Kurs om sorg og ledelse av sorggrupper

Kurset "Det hjelper å snakke om det" er beregnet på frivillige og ansatte som arbeider med mennesker i sorg.

Kurs om komplekse traumelidelser

Med utgangspunkt i fagkompetanse fra Modum Bads avdeling for traumelidelser og Traumepoliklinikken i Oslo, tilbyr vi kurs for fagpersoner som ønsker økt kunnskap om komplekse traumelidelser.

Opplæringskurs familie- og samliv

På fagområdet relasjonsstyrkende arbeid med par og familier har vi en rekke opplæringskurs for fagpersoner. Disse kursene er for personer med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold.

Modum Bad-konferansen

Siste fredag i oktober, i Gamle Logen i Oslo, arrangeres vår årlige konferanse som belyser samfunnsaktuelle problemstillinger innen psykisk helse og gjør spisskompetanse tilgjengelig for et tverrfaglig publikum.

#psyktnormalt

Et undervisningsprogram om psykisk helse og livsmestring for grunnskolens 8. trinn utviklet av Modum Bad i samarbeid med Modum kommune, med finansiell støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

Kurs og videreutdanning i sjelesorg

Institutt for Sjelesorg arrangerer kurs med ulike sjelesørgeriske temaer. Vi tilbyr også tre ulike utdanningsløp som gir studiepoeng.

Gå til www.sjelesorg.no

Fagformidlingsoppdrag

Ved forespørsel om fagformidlings- og/eller veiledningsoppdrag, ta kontakt med oss. Adresser og telefonnummer finner du nedenfor:

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: