VIKTIG INFORMASJON:

Vår poliklinikk i Vikersund er åpen for våre pasienter. Behandlingen foregår med 2 meters avstand til behandler. Pasientene oppfordres til å vaske hendene eller benytte hånddesinfeksjon på vei inn og ut av poliklinikken. Dette er tilgjengelig ved inngangen til resepsjonen. 

Følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte.

Psykiatrisk poliklinikk

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling.

Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.

Poliklinikken ble etablert i 1995 og drives i henhold til avtale med Helse Sør-Øst. Driftstilskuddet kanaliseres gjennom Vestre Viken HF.

Vi tilbyr individuell jobbstøtte (IPS). Hvis du ønsker hjelp til å skaffe og beholde arbeid parallelt med behandlingen, ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om tilbudet.

Aktuelt fra Poliklinikken: