Psykiatrisk poliklinikk

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.

Poliklinikken ble etablert i 1995 og drives i henhold til avtale med Helse Sør-Øst. Driftstilskuddet kanaliseres gjennom Vestre Viken HF.

Vi tilbyr individuell jobbstøtte (IPS). Hvis du ønsker hjelp til å skaffe og beholde arbeid parallelt med behandlingen, ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om tilbudet.

Kontakt Poliklinikken:

Åpningstid: 08.00 – 15.30
Tlf: 32 74 98 70 | Fax: 32 74 98 98

Modum Bad – Poliklinikken
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
E-post: poliklinikk@modum-bad.no

Aktuelt fra Poliklinikken: