Psykiatrisk poliklinikk

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling.

Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner. Litt over 500 pasienter går i behandling hos oss i løpet av et år.

Poliklinikken ble etablert i 1995 og drives i henhold til avtale med Helse Sør-Øst. Driftstilskuddet kanaliseres gjennom Vestre Viken HF.

Aktuelt fra Poliklinikken: