Psykiatrisk poliklinikk

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.

Poliklinikken ble etablert i 1995 og drives i henhold til avtale med Helse Sør-Øst. Driftstilskuddet kanaliseres gjennom Vestre Viken HF.

Vi tilbyr individuell jobbstøtte (IPS). Hvis du ønsker hjelp til å skaffe og beholde arbeid parallelt med behandlingen, ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om tilbudet.

Kontakt Poliklinikken:

Åpningstid: 08.00 – 15.30
Tlf: 32 74 98 70 | Fax: 32 74 98 98

Modum Bad – Poliklinikken
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
E-post: poliklinikk@modum-bad.no

Aktuelt fra Poliklinikken:

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.