Skjemapakken

Alle som tas inn i behandling ved Modum Bad oppfordres til å benytte våre elektroniske selvutfyllingsskjemaer i CheckWare.
Dataene brukes i behandlingen samt til kvalitetssikring og forbedring av tilbudet.
Her finner du link til skjemaene som skal fylles ut.

Formålet med innhentede data er at de skal brukes i behandlingen, til vurdering av egnet tilbud og til kvalitetssikring og forbedring av behandlingsopplegget. Hvis det skal brukes til forskning, vil du få spørsmål om samtykke til dette.

Innlevering av skjema:

Innlogging skjer elektronisk via ID-porten (Bank-id, Buypass eller Commfides). Ta kontakt med avdelingen hvis du ikke har elektronisk ID.
Engangskode virker kun hvis du har fått tildelt engangskode etter 15.11.23

Viktig info:

Svarene dine blir ikke gjennomgått før du kommer til innleggelse eller din første time. Hvis du har et akutt behov for hjelp, må du kontakte behandlingsstedet ditt eller fastlegen i arbeidstiden, eller legevakten på kveldstid og i helger.

Det ligger flere skjemaer i listen over kartlegginger. Du må svare på ALLE skjemaene, helt til listen er tom.

Start utfylling av skjemaer her

Til deg som er pasient ved Poliklinikken i Vikersund:

Poliklinikken ved Modum Bad bruker nå et nytt verktøy, “DelMedMeg”, for å forberede behandling og måle behandlingskvaliteten.

DelMedMeg er en skjemapakke som fylles ut av alle pasienter, både nye og de som allerede er i behandling. Sykehus som allerede bruker DelMedMeg har sett at behandlingen starter raskere fordi behandleren kan stille relevante spørsmål i første samtale basert på informasjonen gitt i skjemaene. Skjemaene besvares deretter hver 12. uke frem til behandlingen avsluttes.

Tips!

  • Oppdaterte nettlesere som Google Chrome og Egde er anbefalte nettlesere.
  • Man kan også logge seg inn via mobiltelefon eller nettbrett.