Skjemapakken

Alle som tas inn i behandling ved Modum Bad oppfordres til å benytte våre elektroniske selvutfyllingsskjemaer i CheckWare.
Dataene brukes i behandlingen samt til kvalitetssikring og forbedring av tilbudet.
Her finner du link til skjemaene som skal fylles ut.

Formålet med innhentede data er at de skal brukes i behandlingen, til vurdering av egnet tilbud og til kvalitetssikring og forbedring av behandlingsopplegget. Hvis det skal brukes til forskning, vil du få spørsmål om samtykke til dette.

Innlevering av skjema:

Innlogging skjer elektronisk via ID-porten (Bank-id, Buypass eller Commfides). Ta kontakt med avdelingen hvis du ikke har elektronisk ID.
Engangskode virker kun hvis du har fått tildelt engangskode etter 15.11.23

NB! Det ligger flere skjemaer i listen over kartlegginger. Du må svare på ALLE skjemaene, helt til listen er tom.

Tips!

  • Oppdaterte nettlesere som Google Chrome og Egde er anbefalte nettlesere.
  • Man kan også logge seg inn via mobiltelefon eller nettbrett.