Kurs og samtale

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom forebygging og fagformidling. Vi har et rikholdig kurs- og samtaletilbud for enkeltmennesker, par, familier og fagpersoner. Tilbudene formidles gjennom Modum Bads kurs- og kompetansesenter, Institutt for Sjelesorg og Traumepoliklinikken. Selv om Norge nå åpner opp igjen er vi på Modum Bad opptatt av å ivareta våre kursdeltakere og ansatte når det gjelder smittevern.

Kontakt oss Vis kommende kurs Se alle våre kurs

Arbeidshelse – Villa Sana

Villa Sana, Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse, tilbyr kurs og rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere, sosialarbeidere, advokater og bioingeniører. Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv. Villa Sana har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Den norske advokatforening og NITO bioingeniørfaglig institutt.

Les mer

Familie- og samliv

Vi tilbyr kurs og samtaler til par som vil styrke samlivet, kurs for steforeldre, og opplæringskurs for fagpersoner. PREP er nok vårt mest kjente konsept, der f. eks. Forsvaret har avtale med oss om kurs til sine ansatte. Vi arrangerer også familiesamlinger i samarbeid med pårørendeorganisasjoner.

Les mer

Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Les mer

Institutt for Sjelesorg

Institutt for Sjelesorg er et godt sted å komme til, enten du ønsker å delta på rekreasjonsopphold, retreat, kurs eller et utdanningsløp. Du kan bl.a. få veiledning eller samtaler, ta videreutdanning i sjelesorg, eller ta med deg dine ansatte på stabssamlinger.

Gå til www.sjelesorg.no

Kommende kurs:

Fagkurs
25 mai
Webinar
25. mai 2022

Veiledning i bruk av SCID-D og TADS-I

Digital veiledningsgruppe for fagpersoner som har gjennomgått opplæring i kartlegging av dissosiative lidelser vha. SCID-D og/eller TADS-I. Mulighet for å legge frem egne kasus.

Rekreasjonsopphold
06 jun - 12 jun
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
6. jun 2022 - 12. jun 2022

Rekreasjonsopphold uke 23

Et rekreasjonsopphold er en god måte å få «en pust i bakken» på og få både hjelp og tid til å sortere og arbeide med ting man strever med. Tilbud både til par og enkeltpersoner.

Villa Sana - for tannleger
07 jun - 09 jun
Villa Sana, Modum Bad
7. jun 2022 - 9. jun 2022

Arbeidshelse – kurs for tannleger

Tredagers kurs med fokus på livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær og balansen mellom arbeid, samliv og familie.

Fagkurs
09 jun - 10 jun
Kildehuset, Modum Bad
9. jun 2022 - 10. jun 2022

Par-sjekk opplæringskurs

Bli sertifisert til å holde Par-sjekk – et konsept som gir hjelp til å identifisere styrker og utfordringer hos par.

Rekreasjonsopphold
13 jun - 19 jun
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
13. jun 2022 - 19. jun 2022

Rekreasjonsopphold uke 24

Et rekreasjonsopphold er en god måte å få «en pust i bakken» på og få både hjelp og tid til å sortere og arbeide med ting man strever med. Tilbud både til par og enkeltpersoner.

Villa Sana - for leger
13 jun - 17 jun
Villa Sana, Modum Bad
13. jun 2022 - 17. jun 2022

Fullt: Arbeidshelse – kurs for leger

Kursuke med undervisning om bl.a. livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette er et individualkurs. Kurset er fulltegnet - mulighet for å sette seg på venteliste.

Se også:

Nyhetsarkiv

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 Vikersund.