Kurs og samtale

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom forebygging og fagformidling. Vi har et rikholdig kurs- og samtaletilbud for enkeltmennesker, par, familier og fagpersoner. Tilbudene formidles gjennom Modum Bads kurs- og kompetansesenter, Institutt for Sjelesorg og Traumepoliklinikken.

Kontakt oss Vis kommende kurs Se alle våre kurs

Arbeidshelse – Villa Sana

Villa Sana, Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse, tilbyr kurs og rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere, FO-medlemmer, advokater og bioingeniører. Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv. Villa Sana har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Den norske advokatforening og NITO bioingeniørfaglig institutt.

Les mer

Egenomsorg

I den siste tiden har det vært mange omstillinger i arbeidslivet. Endringene har for noen medført økt stress og større arbeidsmengde. Vi har nå utviklet nye kurs innen kategorien “Egenomsorg”.

Les mer

Familie- og samliv

Vi tilbyr kurs og samtaler til par som vil styrke samlivet, kurs for steforeldre, og opplæringskurs for fagpersoner. PREP er nok vårt mest kjente konsept, der f. eks. Forsvaret har avtale med oss om kurs til sine ansatte. Vi arrangerer også familiesamlinger i samarbeid med pårørendeorganisasjoner.

Les mer

Fagkurs

Fagpersoner som ønsker kompetanseheving innen Modum Bads ulike virksomhetsområder kan delta på kurs hos oss. Vi tilbyr en rekke enkeltkurs, etter- og videreutdanningsprogrammer – særlig på fagfeltene relasjonelle traumer, relasjonsstyrkende arbeid med par og familier, og sjelesorg. I tillegg har vi innføringskurs i #psyktnormalt og den årlige Modum Bad-konferansen. Du kan også kontakte oss ved forespørsel om fagformidlingsoppdrag.

Les mer

Institutt for Sjelesorg

Sjelesorg betyr omsorg for sjelen og Institutt for Sjelesorg er et godt sted å komme til, enten du ønsker å delta på rekreasjonssamling, retreat, kurs eller et utdanningsløp. Du kan bl.a. få veilednings- eller sjelesorgsamtaler, ta videreutdanning i sjelesorg, eller ta med deg dine ansatte på stabssamlinger.

Gå til www.sjelesorg.no

Kommende kurs:

Rekreasjonsopphold
06 feb - 10 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
6. feb 2023 - 10. feb 2023

Rekreasjonsopphold – uke 6: Håp og heling

Et rekreasjonsopphold er en god måte å få «en pust i bakken» på, med tilbud om enkeltsamtaler, undervisning og hvile - denne uken under overskriften "Håp og heling - å gi plass til det gode".…

Villa Sana - for leger
06 feb - 10 mar
Villa Sana, Modum Bad
6. feb 2023 - 10. feb 2023

Fullt: Arbeidshelse, selvivaretakelse og livskvalitet – kurs for leger

Kursuke med undervisning om bl.a. livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Institutt for Sjelesorg
13 feb - 15 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
13. feb 2023 - 15. feb 2023

Fagdager for sjelesørgere

Fagdager om sjelesorg og helerehet. Kurset vil både gi faglig påfyll og være nyttig for deg som utøver sjelesorg, enten som en del av ditt arbeide eller som frivillig.

Egenomsorg
15 feb
Kildehuset, Modum Bad
15. feb 2023 09:00

“Fra stress til trivsel” – for ledere

Et dagskurs for ledere. Tema: Reduksjon av stress og ivaretakelse av egen psykisk helse, med fokus på egenomsorg og forebygging av utbrenthet.

Rekreasjonsopphold
23 feb - 26 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
23. feb 2023 - 26. feb 2023

Langhelg med rekreasjon: En pust i bakken

Velkommen til en langhelg på Instituttet med tilbud om individuelle samtaler, god mat, vakre omgivelser og undervisning om betydningen av å hvile og være i kontakt med kildene til det gode i eget liv -…

Rekreasjonsopphold
27 feb - 03 mar
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
27. feb 2023 - 3. mar 2023

Rekreasjonsopphold – uke 9: Livssorg – når livet ikke er som alle andres

En rekreasjonsopphold er en god måte å få «en pust i bakken» på, med tilbud om enkeltsamtaler, undervisning og hvile. Oppholdet i uke 9 arrangeres i samarbeid med Kristent arbeid blant blinde og svaksynte.

Se også:

Nyhetsarkiv

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Kontaktinformasjon
Traumepoliklinikken i Oslo:

Telefon: 21416100

E-post: resepsjon.oslo@modum-bad.no

Besøksadresse:
Eilert Sundtsgate 34
0259 OSLO

Kontaktinformasjon
Institutt for Sjelesorg:

Telefon: 32749830

E-post: sjelesorg@modum-bad.no

Besøksadresse:
Einar Lundbysvei 13
3370 Vikersund.