Arbeidshelse – Villa Sana

Villa Sana, Modum Bads seksjon for arbeidshelse, tilbyr kurs og rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere, sosialarbeidere og advokater. Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv. Villa Sana har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Sykepleierforbundet, Fellesorganisasjonen og Den norske advokatforening.

Om Villa Sana Kontakt oss

For leger

Tilbudet ved Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke legers bevissthet om legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet. Vi tilbyr ukeskurs og rådgivningssamtaler. Begge tilbud finnes også for par der minst den ene er lege.

For tannleger

Tilbudet ved Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke tannlegers bevissthet om yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Vi tilbyr tredagers kurs og rådgivningssamtaler – sistnevnte kan også benyttes av par der minst én er tannlege.

For sykepleiere

Tilbudet ved Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke sykepleieres bevissthet om yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr tredagers kurs for ledere med personalansvar, og  individuelle rådgivningssamtaler til alle NSF-medlemmer.

For sosialarbeidere

Tilbudet ved Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke sosialarbeideres bevissthet om yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr individuelle rådgivningssamtaler og tredagers kurs til Fellesorganisasjonens medlemmer som har personalansvar.

For advokater

Tilbudet ved Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke advokaters bevissthet om yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr individuelle rådgivningsdager eller video/telefonrådgivninger.

Om Villa Sana – Modum Bads seksjon for arbeidshelse

Mer enn seks tusen leger, sykepleiere, tannleger, sosialarbeidere og advokater har fått rådgivning eller har deltatt på kurs i de årene Villa Sana har eksistert.

Villa Sana ble etablert i 1998. Stedet er bygget spesielt for kurs og rådgivning og gir en god ramme for virksomheten.

Praktiske rammer

Huset har ni dobbeltrom – alle med eget bad. På kjøkkenet samles kursdeltakerne til måltider og fellesskap. Stuen og biblioteket brukes til undervisning, til sosialt samvær og avslapning på kveldene.

Tverrfaglig stab

Tilbudet på Villa Sana drives av en velkvalifisert tverrfaglig stab. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro.

Leger

Målet med Villa Sana var, og er fortsatt, å styrke legers bevissthet med tanke på legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet. Mer enn 4 000 leger har til nå benyttet seg av tilbudet på Villa Sana.

Tannleger

I 2008 inngikk Villa Sana en avtale med Den norske tannlegeforening om et rådgivningstilbud. Det ble utvidet til også å omfatte individual- og parkurs fra 2017. Fra 2021 er det ikke tilbud om parkurs, men par kan i stedet be om en parrådgivningsdag.

Sykepleiere

Den første avtalen med Det norske sykepleierforbund ble inngått i 2001. Dagens avtale ble etablert i 2014. Avtalen gir kurstilbud til ledere med personalansvar. Rådgivningstilbudet er for alle sykepleiere. Mer enn 1 500 sykepleiere har brukt tilbudet.

FO-ledere

Avtalen med Fellesorganisasjonen ble etablert i 2020. Den inneholder kurs- og rådgivningstilbud til ledere med personalansvar (sosionomer, barnevernspedagogervernepleiere og velferdsvitere).

Advokater

Avtalen med Den norske advokatforening ble etablert i 2021. Den inneholder rådgivningstilbud til advokater.


Forskning

Sana-modellen vekker nasjonal og internasjonal interesse. Det har vært gjennomført to doktorgradsprosjekter knyttet til virksomheten. Et tredje ble startet opp i 2018. Her gjennomføres kvalitative intervjuer for blant annet å undersøke utbyttet som leger har hatt av støttekollegaordningen og rådgivning ved Villa Sana.

Her finner du linker til en rekke artikler som omtaler tilbudet på Villa Sana:
Rådgivning hjelper, men hvordan? (Tidsskriftet)
Helsevettregler for helsearbeidere
Teknikker for å hindre utbrenthet
Leger får hjelp på Villa Sana
Leger på akkord med egen helse
Flere unge leger sliter
Skulle hjelpe andre, måtte selv ha hjelp
Tannlege fikk god hjelp på Villa Sana   (Tannlegetidende)
Utslitt av tidsnød og moralsk stress ? Her kan du få hjelp! (Sykepleien)
Mellomleder i skvis – alltid stresset? (Fontene.no)

Kontakt oss

Postadresse:

Villa Sana, Modum Bad
Postboks 33
3371 VIKERSUND

Besøksadresse:

Kildeveien 31
3370 VIKERSUND

Telefon:  32 74 98 83 (direkte)
32 74 97 00 (Modum Bads sentralbord)

E-post: villasana@modum-bad.no

Nyhetsarkiv: