Villa Sana

– Modum Bads seksjon for arbeidshelse

Vi tilbyr kurs og/eller rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere, FO-medlemmer og advokater. Målet er å bidra til å styrke yrkesidentiteten, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet. Tilbudet skal være preget av ro, raushet og romslighet.

Om Villa Sana Kontakt oss Nyttige linker

Du finner kursoversikt på siden “Hva skjer”. Velg arrangør “Villa Sana”, og se alle våre tilbud innen arbeidshelse. Du kan også velge å sortere på kurs for leger, sykepleiere osv. for å finne det kurset som er aktuelt for deg.

Se alle våre kurs

Vi har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen og Den norske advokatforening. Her kan du lese mer om hva vi tilbyr:

Tilbud for leger

Rådgivning og kurs

Tilbud for tannleger

Rådgivning og kurs

Tilbud for sykepleiere

Rådgivning og kurs

For FO-ledere

Rådgivning og kurs

Tilbud for advokater

Rådgivning

Om Villa Sana

Mer enn sju tusen leger, sykepleiere, tannleger, FO-medlemmer og advokater har fått rådgivning eller har deltatt på kurs siden tilbudet ble etablert i 1998.

Kursene gjennomføres i Villa Sana eller Kildehuset. Husene har fine overnattingsrom – alle med eget bad. Gode lokaler til undervisning og sosialt samvær.

Tverrfaglig stab

Tilbudet ved Modum Bads seksjon for arbeidshelse drives av en velkvalifisert tverrfaglig stab.

Mer om avtalene:

Leger

Villa Sana ble etablert i 1998, etter avtale med Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP) i Den norske legeforening. Målet med Villa Sana var, og er fortsatt, å styrke legers bevissthet med tanke på legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet. Mer enn 5500 leger har til nå benyttet seg av tilbudet på Villa Sana.

Tannleger

I 2008 inngikk Villa Sana en avtale med Den norske tannlegeforening om et rådgivningstilbud. Det ble utvidet til også å omfatte individual- og parkurs fra 2017. Fra 2021 er det ikke tilbud om parkurs, men par kan i stedet be om en parrådgivningsdag.

Advokater

Avtalen med Den norske advokatforening ble etablert i 2021. Den inneholder rådgivningstilbud til advokater.

Sykepleiere

Den første avtalen med Norsk sykepleierforbund ble inngått i 2001. Dagens avtale ble etablert i 2014. Avtalen gir kurstilbud til ledere med personalansvar.

Rådgivningstilbudet er for alle sykepleiere. Nærmere 2000 sykepleiere har brukt tilbudet.

FO-ledere

Avtalen med Fellesorganisasjonen ble etablert i 2020. Den inneholder kurs- og rådgivningstilbud til ledere med personalansvar (sosionomer, barnevernspedagogervernepleiere og velferdsvitere).

Forskning

Villa Sana-modellen vekker nasjonal og internasjonal interesse. Det har vært gjennomført to doktorgradsprosjekter knyttet til virksomheten. Et tredje er underveis. Her gjennomføres kvalitative intervjuer for blant annet å undersøke utbyttet som leger har hatt av støttekollegaordningen og rådgivning ved Villa Sana.

Her finner du linker til en rekke artikler som omtaler tilbudet på Villa Sana:
Rådgivning hjelper, men hvordan? (Tidsskriftet)
Helsevettregler for helsearbeidere
Teknikker for å hindre utbrenthet
Leger får hjelp på Villa Sana
Leger på akkord med egen helse
Flere unge leger sliter
Skulle hjelpe andre, måtte selv ha hjelp
Tannlege fikk god hjelp på Villa Sana   (Tannlegetidende)
Utslitt av tidsnød og moralsk stress ? Her kan du få hjelp! (Sykepleien)
Mellomleder i skvis – alltid stresset? (Fontene.no)
Deltakerne fullroser BFIs nye kurs i arbeidshelse for bioingeniører med personalansvar (bioingenioren.no)

Nyttige linker om å ta vare på seg selv:

Ivareta egen helse: Kunnskap og råd Hjelp til selvhjelp

Kontakt oss

Postadresse:

Villa Sana, Modum Bad
Postboks 33
3371 VIKERSUND

Besøksadresse:

Kildeveien 31
3370 VIKERSUND

Telefon:  32 74 98 83 (direkte)
32 74 97 00 (Modum Bads sentralbord)

E-post: villasana@modum-bad.no

Nyhetsarkiv: