Arbeidshelse – Villa Sana

Villa Sana, Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse, tilbyr kurs og rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere og sosialarbeidere. Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv. Villa Sana har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Sykepleierforbundet og Fellesorganisasjonen.

Om Villa Sana Kontakt oss

For leger

Tilbudet på Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke legers bevissthet om legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet. Vi tilbyr ukeskurs og rådgivningssamtaler. Begge tilbud finnes også for par der minst den ene er lege.

For tannleger

Tilbudet på Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke tannlegers bevissthet om yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Vi tilbyr tredagers kurs og rådgivningssamtaler – sistnevnte kan også benyttes av par der minst én er tannlege.

For sykepleiere

På Modum Bad har vi lang erfaring i å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler til NSF-medlemmer, og tredagers kurs for medlemmer med personalansvar.

For sosialarbeidere

Å arbeide som sosialarbeider er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler og tredagers kurs til Fellesorganisasjonens medlemmer som har personalansvar. Formålet med tilbudet er å sikre FOs ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid.

Om Villa Sana

Mer enn seks tusen leger, sykepleiere, tannleger og sosialarbeidere har fått rådgivning eller har deltatt på kurs i de årene Modum Bads seksjon for arbeidshelse – Villa Sana har eksistert.

Villa Sana ble etablert i 1998. Stedet er bygget spesielt for kurs og rådgivning og gir en god ramme for virksomheten.

Praktiske rammer

Huset har ni dobbeltrom – alle med eget bad. På kjøkkenet samles kursdeltakerne til måltider og fellesskap. Stuen og biblioteket brukes til undervisning, til sosialt samvær og avslapning på kveldene.

Tverrfaglig stab

Tilbudet på Villa Sana drives av en velkvalifisert tverrfaglig stab. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro.

Leger

Målet med Villa Sana var, og er fortsatt, å styrke legers bevissthet med tanke på legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet. Mer enn 4 000 leger har til nå benyttet seg av tilbudet på Villa Sana.

Tannleger

I 2008 inngikk Villa Sana en avtale med Den norske tannlegeforening om et rådgivningstilbud. Det ble utvidet til også å omfatte individual- og parkurs fra 2017. Fra 2021 er det ikke tilbud om parkurs, men par kan i stedet be om en parrådgivningsdag.

Sykepleiere

Den første avtalen med Det norske sykepleierforbund ble inngått i 2001. Dagens avtale ble etablert i 2014. Avtalen gir kurstilbud til ledere med personalansvar. Rådgivningstilbudet er for alle sykepleiere. Mer enn 1 500 sykepleiere har brukt tilbudet.

FO-ledere

Avtalen med Fellesorganisasjonen ble etablert i 2020. Den inneholder kurs- og rådgivningstilbud til ledere med personalansvar (sosionomer, barnevernspedagogervernepleiere og velferdsvitere).

Forskning

Sana-modellen vekker nasjonal og internasjonal interesse. Det har vært gjennomført to doktorgradsprosjekter knyttet til virksomheten. Et tredje ble startet opp i 2018. Her gjennomføres kvalitative intervjuer for blant annet å undersøke utbyttet som leger har hatt av støttekollegaordningen og rådgivning ved Villa Sana.

Her finner du linker til en rekke artikler som omtaler tilbudet på Villa Sana:
Rådgivning hjelper, men hvordan? (Tidsskriftet)
Helsevettregler for helsearbeidere
Teknikker for å hindre utbrenthet
Leger får hjelp på Villa Sana
Leger på akkord med egen helse
Flere unge leger sliter
Skulle hjelpe andre, måtte selv ha hjelp
Tannlege fikk god hjelp på Villa Sana   (Tannlegetidende)
Utslitt av tidsnød og moralsk stress ? Her kan du få hjelp! (Sykepleien)
Mellomleder i skvis – alltid stresset? (Fontene.no)

Kontakt oss

Postadresse:

Ressursenteret Villa Sana
Modum Bad
Postboks 33,
3371 VIKERSUND

Besøksadresse:

Kildeveien 31
3370 VIKERSUND

Telefon:  32 74 98 83 (direkte)
32 74 97 00 (Modum Bads sentralbord)

E-post: villasana@modum-bad.no

Nyhetsarkiv: