Villa Sana feiret 25 år

I år er det hele 25 år siden lavterskeltilbudet Villa Sana ble etablert for leger på Modum Bad. Mandag 13. november ble det behørig feiret med jubileumsseminar i Kildehuset.

Nyhetsartikkel publisert 15/11/23

De ansatte ved Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana, fikk deltakerne med på en artig kavalkade over de 25 år som er gått. Kavalkaden engasjerte også publikum til å være med.

– Vi er stolte av det vi har fått til på Villa Sana, både i bredde og kvalitet, sa administrerende direktør Kari-Jussie Lønning da hun åpnet jubileumsseminaret.

Avgjørende for mange

Siden oppstarten 1. oktober 1998 har snart 6 000 leger fått et tilbud om forebyggende kurs og rådgivning ved Villa Sana. Senere har sykepleierne kommet til, gjennom avtale med Norsk Sykepleierforbund, og nærmere 2 000 sykepleiere fått et kurs- eller rådgivningstilbud. For mange av dem, og for legene, har tilbudet vært avgjørende for kursen videre i både yrkeslivet – og livet for øvrig.

Marit Hermansen overrekker blomst og gratulasjon til leder Ingunn Amble ved Villa Sana.

– Tilbudet ved Villa Sana har vært et viktig bidrag. Takk for det dere har gjort for de snart 6 000 legene som har benyttet seg av tilbudet, sa Marit Hermansen da hun overbrakte gratulasjoner fra Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP) for leger.
Hermansen er leder SOP, som siden oppstarten i 1998 har finansiert kurs- og rådgivningstilbudet for leger ved Villa Sana.

Leder Ingunn Amble ved Villa Sana, loset deltakerne gjennom jubileumsprogrammet.

De ansatte fikk på seg partyhattene under 25-årskavalkaden.

Flere yrkesgrupper

I de senere år er det også gjort en avtale med Fellesorganisasjonen som omfatter kurs- og rådgivningstilbud til en del av deres medlemmer med personalansvar. Tannleger, noen bioingeniører og advokater har også fått del i tilbudet.
– Kunnskapen om forebygging er viktig å formidle til både helseledere og helsepersonell, men den er faktisk også overførbar til mange andre yrkesgrupper, sier leder Ingunn Amble ved Villa Sana.

Fra venstre: En av gründerne, Tore Gude, dagens leder Ingunn Amble sammen med to tidligere ledere Dag Lunde og Tron Svagård.

Honnør til gründerne

Amble ledet deltakerne gjennom mandagens jubileumsseminar i Kildehuset. Hun ga honnør til dem som fikk tilbudet etablert for 25 år siden. Blant dem er psykiater Tore Gude i legeforeningen og daværende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad. Psykiater Dag Lunde spilte en viktig rolle som den første lederen av Villa Sana og ble en arkitekt for utarbeidelsen av tilbudet.

Økende behov

Psykiater Ingunn Amble tok selv over ledelsen av Villa Sana i 2019. Hun kan bekrefte at det de siste årene har vært en jevn stigning i antall leger som har oppsøkt kurs- og rådgivningstilbudet.
– I 2019 var det 300 leger. I 2021 steg tallet til 400 og i 2022 var det over 500 leger som benyttet seg av Villa Sanas tilbud, sier Amble.
– Leger har tradisjonelt vært dårlige til å oppsøke hjelp. Norske og internasjonale undersøkelser viser at de har hyppigere forekomst av depresjon, selvmordsatferd og trolig utbrenthet enn sammenliknbare grupper. De oppsøker hjelpeapparatet senere og antakelig i mindre grad enn andre. Hos oss på Villa Sana får de rådgivning og deltar på kurs. Det handler om ivaretakelse av egen arbeidshelse, men også å kartlegge hva i arbeidsforhold eller privatliv som belaster og fører til slitasje og utbrenthet.

Ingrid Taxt Horne (fra venstre) som har forsket på Villa Sana-tilbudet og disputerer etter nyttår, sammen med sin veileder Karin Rø, leder Marit Hermansen i SOP og generalsekretær i Legeforeningen, Siri Skumlien.

Ny forskning

Tidlig ble det klart at man ønsket en grundig og systematisk evaluering av arbeidshelsetilbudet ved Villa Sana. I samarbeid med SOP, Legeforskningsinstituttet og Forskningsinstituttet ved Modum Bad ble det i 2003 startet opp et doktorgradsprosjekt med Karin Rø som stipendiat. Røs forskning viste at leger hadde færre tegn til utbrenthet, depresjon og jobbstress etter oppholdet på Sana.
– Nå er et nytt forskningsprosjekt i ferd med å avsluttes. Etter nyttår er lege Ingrid Taxt Horne klar for å forsvare sitt forskningsprosjekt «Bra for legen – bra for pasienten», opplyser Amble.
Hornes forskning viser at mange leger er tungt belastet, men at Villa Sanas rådgivningstiltak fører til positiv endring. Horne har også sett på Støttekollegaordningen i Legeforeningen.

Psykiater og forfatter Shahram Shaygani holdt foredraget: Migrasjon fra et psykoanalytisk og eksistensielt perspektiv”

Shahram Shaygani er født i Iran og kom til Norge som asylsøker i 1988, tyve år gammel.

Om migrasjon

Under jubileumsseminaret fikk deltakerne høre den iransk-norske psykiateren, psykoanalytikeren og forfatteren Shahram Shaygani. Han er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og er ansatt på Trasoppklinikken der det også finnes et kollegatilbud for leger med rusproblemer. Shaygani kom til Norge 20 år gammel som asylsøker i 1988. Han holdt foredraget «Migrasjon fra et psykoanalytisk og eksistensielt perspektiv».

Ingvild Hasund, Per-Bjørnar Halås og Svein Olav Blindheim i Trio Sana underholdt.

Les mer om tilbudet ved Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana.

info@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF