Hva behandler vi?

Våre døgnavdelinger behandler angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Vi har egen par- og familiebehandling. I tillegg har vi Poliklinikk i Vikersund og Traumepoliklinikk i Oslo. Følg linkene nedenfor for mer detaljer i behandlingstilbudene våre.

Angstlidelser

Døgntilbud/innleggelse

I behandling av angst bruker vi kognitiv og metakognitiv terapi.  Trening på å overvinne urimelig frykt står sentralt. Behandlingen foregår uten medikamenter.

Depresjon

Døgntilbud/innleggelse

Ved avdeling for depressive lidelser arbeider vi etter ISTDP – intensiv korttidsdynamisk psykoterapi. Dette er en veldokumentert forsknings – og erfaringsbasert terapimodell.

Spiseforstyrrelser

Døgntilbud/innleggelse

Vi har tilbud om døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse med hoveddiagnose Anorexia eller Bulimia.

Traumer

Døgntilbud/innleggelse

I Avdeling for traumelidelser behandles kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av alvorlige relasjonstraumer i oppvekst.

Par- og familiebehandling

Døgntilbud/innleggelse

Vi behandler personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive prosesser i par-og familiesamspillet.

Poliklinikken i Vikersund

Poliklinisk dagtilbud

Poliklinikken i Vikersund-Modum BadModum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.

Traumepoliklinikken i Oslo

Poliklinisk dagtilbud

Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og behandling av komplekse traumelidelser etter alvorlig traumatisering som seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i barndom og ungdomsår. Vi tilbyr også undervisning og veiledning av fagpersonell.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.