Hva behandler vi?

Våre døgnavdelinger behandler angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Vi har egen par- og familiebehandling. I tillegg har vi Poliklinikk i Vikersund og Traumepoliklinikk i Oslo. Følg linkene nedenfor for mer detaljer i behandlingstilbudene våre.

Døgntilbud ved sykehuset:

Angstlidelser

I behandling av angst bruker vi kognitiv og metakognitiv terapi.  Trening på å overvinne urimelig frykt står sentralt. Behandlingen foregår uten medikamenter.

Depresjon

Ved avdeling for depressive lidelser arbeider vi etter ISTDP – intensiv korttidsdynamisk psykoterapi. I denne modellen vektlegges økt grad av følelsesbevissthet, utfordring av etablerte forsvar samt bevisstgjøring av mønstre som har utviklet seg over tid. Dette er en veldokumentert forsknings – og erfaringsbasert terapimodell. Vår behandlingstilnærming er både individuell og gruppebasert.

Par- og familiebehandling

Vi behandler personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive prosesser i par-og familiesamspillet.

Spiseforstyrrelser

Vi har tilbud om døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse med hoveddiagnose Anorexia eller Bulimia.

Traumer

I Avdeling for traumelidelser behandles kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av alvorlige relasjonstraumer i oppvekst.

Polikliniske dagtilbud:

Poliklinikken.Villa Serena. Høst 2014

Poliklinikken i Vikersund

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad

Traumepoliklinikken_oslo

Traumepoliklinikken i Oslo

Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og behandling av sammensatte traumerelaterte lidelser.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.