Hva behandler vi?

Våre døgnavdelinger behandler angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Vi har egen par- og familiebehandling. I tillegg har vi Poliklinikk i Vikersund og Traumepoliklinikk i Oslo. Følg linkene nedenfor for mer detaljer i behandlingstilbudene våre.

Modum_Bad_hoved

Døgntilbud ved sykehuset:

Angstlidelser

I behandling av angst bruker vi kognitiv og metakognitiv terapi.  Trening på å overvinne urimelig frykt står sentralt. Behandlingen foregår uten medikamenter.

Depresjon

Avdelingen har tre forsknings- og erfaringsbaserte korttids psykodynamiske terapimodeller. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Par- og familiebehandling

Vi behandler personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive prosesser i par-og familiesamspillet.

Spiseforstyrrelser

Vi har tilbud om døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse med hoveddiagnose Anorexia eller Bulimia.

Traumer

I Avdeling for traumelidelser behandles kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av alvorlige relasjonstraumer i oppvekst.

Polikliniske dagtilbud:

Poliklinikken.Villa Serena. Høst 2014

Poliklinikken i Vikersund

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Vi tar imot pasienter fra Modum, Sigdal og Krødsherad

Traumepoliklinikken_oslo

Traumepoliklinikken i Oslo

Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og behandling av sammensatte traumerelaterte lidelser.