Helsebringende aktivitet

Alle mennesker har behov for fysisk aktivitet, uansett om du er syk eller frisk. Gjennom aktivitet kan vi styrke kroppen og bedre kondisjonen slik at vi står godt rustet til å jobbe oss gjennom ulike sykdommer og lidelser.

Med bakgrunn i dette, og blant annet Egil Martinsens forskning på fysisk aktivitet og psykiske lidelser (Avhandling resyme) , har Modum Bad i mange år hatt fysisk aktivitet som en stor del av behandlingstilbudet. Alle avdelinger har to obligatoriske økter hver uke. Alle deltar ut fra sine forutsetninger. Det er de gode mestringsopplevelsene som er hovedmålet.

Brosjyre om helsesport på Modum Bad Trening og fritid