Arrangementsoversikt for Modum Bad

Velg kategori
Rekreasjon & retreat
24. jun. - 28. jun.
Institutt for Sjelesorg
Mandag 24. jun. - Fredag 28. jun. | Institutt for Sjelesorg

“Håp og heling” – AVLYST

Dette rekreasjonsoppholdet er avlyst.

Fagkurs Traume
15. aug. - 29. aug.
Kurs- og kompetansesenteret
Torsdag 15. aug. kl. 08:00 - Torsdag 29. aug. kl.15:00 | Oslo

Kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D. Digitalt dagskurs (opptak)

Lær deg å bruke det kliniske intervjuet SCID-D. Digitalt dagskurs med Ellen Jepsen. (åpent i 14 dager)

For leger
19. aug. - 23. aug.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 19. aug. - Fredag 23. aug. | Villa Sana

Villa Sana-kurs for leger – Fullt

Dette kurset er fullt. Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

For leger
02. sep. - 06. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 2. sep. - Fredag 6. sep. | Villa Sana

Villa Sana-kurs for leger – Fullt

Kurset er fulltegnet. Ta kontakt for å stå på venteliste. Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

For sykepleiere
04. sep. - 06. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Onsdag 4. sep. - Fredag 6. sep. | Kildehuset

Kurs for ledere med personalansvar – NSF

For ledere i Norsk Sykepleierforbund. "Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten" - Tredagers kurs som arrangeres fire ganger i året. Sammen vil vi styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle, forebygge utbrenthet og fremme…

Fagkurs Traume
04. sep. - 04. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Onsdag 4. sep. kl. 09:00 - Onsdag 4. sep. kl.15:00 | Digitalt

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser

Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser og det er risiko for både over- og underdiagnostisering. Valide kartleggingsverktøy kan skjelne dissosiative lidelser fra andre lidelser. Dette er hovedfokus denne dagen.

For sykepleiere
11. sep. - 13. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Onsdag 11. sep. - Fredag 13. sep. | Kildehuset

Kurs for ledere med personalansvar – NSF

For ledere i Norsk Sykepleierforbund. "Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten" - Tredagers kurs som arrangeres fire ganger i året. Sammen vil vi styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle, forebygge utbrenthet og fremme…

For leger
16. sep. - 20. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 16. sep. - Fredag 20. sep. | Kildehuset

Villa Sana – kurs for leger

Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

For leger
26. sep. - 27. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Torsdag 26. sep. kl. 09:00 - Fredag 27. sep. kl.16:00 | Kildehuset

Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg

Dette kurset er et to-dagers emnekurs for leger innen allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Samlivskurs
28. sep. - 29. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Lørdag 28. sep. kl. 09:30 - Søndag 29. sep. kl.13:00 | Kildehuset

Samlivskurs for par med barn fra tidligere forhold: “Par på Nytt”

Er dere kjærester der en eller begge har barn fra før? Sett av denne lørdagen/søndagen til å få gode verktøy for å håndtere det nye familieprosjektet. Dette kurset vil være nyttig uavhengig om dere er…