Denne siden er under utarbeidelse og vi tar derfor for forbehold om skrivefeil i prosessen frem til 1. mai 2023.

Redegjørelse om åpenhetsloven – Modum Bad

Retningslinjer Ofte stilte spørsmål Kontakt oss

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Modum Bad er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Les mer om Modum Bad her. Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn.

Modum Bad behandler psykiske lidelser. Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har to poliklinikker – en i Vikersund og en traumepoliklinikk i Oslo.

Vi har egne institutter for forskning og sjelesorg. Vårt kurs- og kompetansesenter driver formidling og forebyggende virksomhet – blant annet gjennom Seksjon for arbeidshelse Villa Sana.  Les mer om de ulike enhetene her.

Forankring i styret

Modum Bads styre vedtok i styremøte 6. desember 2022 å forankre åpenhetsloven i våre retningslinjer. Åpenhetsloven (vedtatt av Stortinget og trådt i kraft 1. juli 2022) skal fremme vår virksomhets respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Retningslinjer og rutiner:

Aktsomhetsvurderinger:

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Mer tekst kommer..

Vesentlig risiko:

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Mer tekst kommer..

Tiltak:

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Mer tekst kommer..

Begrensning av risiko:

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Mer tekst kommer..

Iverksatte tiltak:

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Mer tekst kommer..

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Forslag til spørsmål kommer

Tekst kommer

Forslag til spørsmål kommer

Tekst kommer

Forslag til spørsmål kommer

Tekst kommer

Ta kontakt:

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du sende oss en e-post: aapenhetsloven@modum-bad.no

E-posten må inneholde følgende punkter:

  1. Navn
  2. Bedrift
  3. Din e-post
  4. Telefonnummer
  5. Beskriv hva vi kan hjelpe deg med

Ved å sende inn forespørselen, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.