Pasientombudet

Pasientombudet skal ivareta pasientenes rettigheter.
I følge pasientrettighetsloven er pasientombudet pålagt:
«Å arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten, og å arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten.” Pasientombud finnes i alle landets fylker.

Pasientombudet i Buskerud

Statens hus, Pb 1637, 3007 DRAMMEN
Tlf: 32 26 66 00

Besøk Pasientombudets nettsider

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen fører kontroll over pasienters velferd. Pasienter som ønsker å klage til kommisjonen kan få veiledning av personalet på avdelingen om hvordan de kan gå frem.

Kontrollkommisjonen
v/advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs
Pb 313 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Tlf: 32 12 16 88
Fax: 32 12 69 75
Mob: 99 15 50 83

Pasientrådet

Pasientrådet fungerer som kontaktorgan mellom pasientene i de kliniske avdelingene og personale fra ledelsen ved Modum Bad. Det velges ett medlem og ett varamedlem fra hver avdeling. Pasientrådet møtes ukentlig.

Last ned informasjon om pasientrådet her (PDF)

Brukerutvalget ved Modum Bad

Brukerutvalget ved Modum Bad skal gi råd og være et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.

Les mer om Brukerutvalget her
Gå til helsedirektoratet.no

Se mer om dine rettigheter hos Helsedirektoratet!