SAMLIVSBLOGGEN.NO

– en kanal for informasjon og inspirasjon.

Relasjonene våre er livsviktige for oss, de er avgjørende for livsglede og livskvalitet. Livet sammen med våre næreste, i familie og parforhold, er dermed vel verdt å fokusere på i helsefremmende arbeid.

På Modum Bad har vi stor bredde i vår tilnærming når det gjelder å styrke relasjoner: Familieavdelingen tilbyr behandling for par og familier når samspillet blir destruktivt og fastlåst. Modum Bads kurs- og kompetansesenter formidler samlivskurs og parsamtaler for å bidra til både økt bevissthet og relasjonskompetanse.

Her på bloggen deles jevnlig innlegg fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Inviterte gjesteskribenter som har erfaring og kompetanse fra fagfeltet vil med jevne mellomrom bidra med innlegg. Du kan sende mail til oss dersom det er ting du lurer på eller det er noe du ønsker å formidle.

Les innleggene her:

Hvem er vi?

Gjennom Kildehuset skaper Modum Bad arenaer for utvikling og utveksling av kompetanse mellom fagpersoner på ulike tjenestenivåer og innen ulike sektorer. Avdelingen tilrettelegger dessuten kortvarige, forebyggende tilbud innen arbeidshelse og samliv for enkeltpersoner, par og familier.

Satsningen på samliv har vært vesentlig de siste 20 årene, etter at Modum Bad på slutten av 90-tallet hentet det forskningsbaserte samlivskurset PREP til Norge. Siden den gang har vi utdannet i overkant av 1.400 kursledere og tilrettelagt og arrangert samlivskurs for ca. 16.000 par. Studier viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Les mer her om Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

Bloggen er ikke en tjeneste hvor du kan sende inn spørsmål og få svar. Bloggen er ikke en chat. Det er ikke mulig å kommentere innleggene på bloggen.

Med støtte fra Bufdir og Tone Bergesens stiftelse lanserte vi i 2018 SAMLIVSBLOGGEN.NO – en kanal for informasjon og inspirasjon.