Om Modum Bad

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ.

Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn, som innebærer at mennesket er skapt med en absolutt og uendelig verdi. Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket er bærende ideer.

Les om Modum Bads historie