Om oss

Modum Bad er diakonal institusjon som gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, forskning og fagutvikling fremmer psykisk helse og livskvalitet.

Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn og organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ.

Behandling av psykiske lidelser

Modum Bad behandler psykiske lidelser. Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har to poliklinikker – en i Vikersund og en traumepoliklinikk i Oslo.

Vi har egne institutter for forskning og sjelesorg. Vårt kurs- og kompetansesenter driver formidling og forebyggende virksomhet – blant annet gjennom Seksjon for arbeidshelse Villa Sana.  Les mer om de ulike enhetene her.