Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo

Traumepoliklinikken er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og gruppebasert behandling av komplekse dissosiative lidelser.

Vårt tilbud er et supplement til ordinær behandling ved DPS eller privatpraktiserende psykolog/psykiater. Hvordan samarbeidet rundt pasienten skal legges til rette vil drøftes i forhold til hver enkelt.

Kontakt oss med SMS

  1. Start tekstmeldingen med “TRAUMEPOL”
  2. Skriv så fødselsdato, ditt navn og evt. annen informasjon
  3. Send til tlf. 2097

Pris kr. 6,- pr. mottatt melding. Sensitiv informasjon skal ikke sendes på SMS, kun via app.

Aktuelt fra Traumepoliklinikken: