Deep Brain Reorienting (DBR)

Etterutdanning i 3 moduler. Modul 1: 27.og 28.05.24. Modul 2: 29. og 30.08.24. Modul 3: 24.-25.10.24 (Digitalt) Tidsplan: 09.00– 16.30

Nyhetsartikkel publisert 20/12/23

En etterutdanning i tre moduler

DBR in person training, Oslo

Samlinger:

Nivå 1: 27. og 28.05.24

Nivå 2: 29. og 30.08.24

Nivå 3: 24.-25.10.24 (Digitalt)

Sted:

Gjestehuset Lovisenberg, Oslo

Modul 3: Digitalt

Tidsplan:

09.00– 16.30

DBR er en traume prosesserings metode som baserer seg på nye neurovitenskaplige funn knyttet til subcorticale områder. Det har vært skrevet mye om betydningen av orienteringsresponsen i hvordan traumeminner lagres. I DBR fokuserer man på superior colliculus i midthjernen som er den viktigste hjernestrukturen for orientering.  Les mer på nettsidene: deepbrainreorienting.com

Kursets tre nivåer inkluderer praktisk trening i mindre grupper.  Det vil være vekt på at deltakernes skal få egen erfaring med metodens potensiale.

Minst 80 % tilstedeværelse i tillegg til aktiv deltakelse kurs/gruppearbeid kreves for å få godkjent utdanningen.

Pris:

Kr 6000,- pr modul

Kr 18000,- total pris for hele kurset

Påmelding

Kursledere

Nivå 1 og 2:

Andy (Andrew) Harkin, er lege, psykoterapeut og traumespesialist. Han har vært opptatt av hvordan forstå det neurologiske avtrykket av traumer. Han har undervist for Sensorimotorisk Psykoterapi Institutt i 5 år i Europa, USA og Australia. Han underviser også Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) og EMDR

Nivå 3:

Frank Corrigan, psykiater. Han har spesialisert seg innenfor behandling av Post Traumatisk Stress Lidelse og dissosiative lidelser.

Gjennom en karriere på mer enn 30 år, har Frank praktisert som psykiater i Skottland. Han har
kombinert sin omfattende kliniske erfaring med forskning på nevrobiologien til traumer og dets grunnlag i sentrale psykiske lidelser. Forskningen hans har fokusert på skjæringspunktet mellom affektiv nevrovitenskap og kunnskap om behandling av traumelidelser, noe som kulminerte med utviklingen av Deep Brain Reorienting (DBR).Han er medforfatter av Neurobiology and Treatment of Traumatic Dissociation: Towards an Embodied Self (Lanius et al., 2014) samt medforfatter av The Comprehensive Resource Model: Effective Techniques for Healing Complex Trauma (Lisa Schwarz et al 2016).Han har også vært involvert i et klinisk RCT studie ledet av Professor Ruth Lanius, University of Western Ontario, Canada, som viste gode resultater.

Målgruppe

DBR-utdanningen henvender seg til psykologer, psykiatere og annet helsepersonell med grunnleggende kompetanse i psykoterapeutisk arbeide og som har erfaring med å arbeide med tilknytningsskader, kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.

Share Button

Mer om DBR

Metoden er rettet mot å få tilgang til og bearbeide traumatiske opplevelser. Det skjer gjennom å adressere kroppens svar på en trussel eller en negativ tilknytningsrelatert opplevelse, spore dens opprinnelse og prosessere den på en måte som pasienten kan tåle. Det som en gang påvirket mellomhjernen når den oppdaget noe som potensielt var overveldende kan på den måten heles ved hjelp av DBR.
DBR er utviklet av den skotske psykiateren Dr. Frank Corrigan. Metoden fokuserer på det som skjer i musklene i skuldre, nakke, hode og ansikt hos pasienter når de husker en traumatisk hendelse. Den baserer seg på oppdatert kunnskap om nevrobiologi og kroppens forsvarsmekanismer.
I DBR letes det etter startpunktet for pasientens alarmberedskap og de kroppslige spenningene som oppstår i sammenheng med en overveldende opplevelse. Gjennom å bearbeide stressreaksjonene på mellomhjernenivå, adresserer metoden grunnårsaken til den vedvarende spenningen. Dette er en kroppsbasert “bottom-up” trauma tilnærming.

Etter fullført utdanning kan behandleren, i samarbeid med sin pasient, fremme heling av psykisk traumatisering og tilknytningsskader. Behandler skal kunne benytte DBR på komplekse traumelidelser og på traumerelatert dissosiasjon

Prof Ruth Lanius har ledet den første RCT gjennomført med denne metoden som ble publisert i august 2023 i European Journal of Psychotraumatology. Resultatene viser store til veldig store effektstørrelser som tyder på at metoden er interessant og lovende.
se artikkel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008066.2023.2240691

Share Button

Kursets innhold

Kurset er delt opp i tre bolker der hvert nivå består av to dager, til sammen 6 hele dager. Nivå 1 og 2 arrangeres i mai og august, og nivå 3 i oktober. Etter fullføring av godkjent utdanning over 6 kursdager kan deltakerne også gå videre til å kvalifisere seg til å bli internasjonalt sertifiserte DBR-terapeuter, se kriterier på Deepbrainreorienting.com

Share Button

Nivå 1: En introduksjon til DBR

De to første dagene får vi en forståelse for midthjernens nøkkel rolle i traumatiske erfaringer som får kliniske konsekvenser. Det blir en hovedvekt på tilknytnings sjokk og tidlige traumatiske hendelser.

Les mer her: Training – Deep Brain Reorienting

Mål:

  • å utvikle en forståelse av nevroanatomien og nevrofysiologien i mellomhjernen (øvre del av hjernestammen) som er involvert ved frykt og trussel responser.
  • å bli i stand til å følge dype sekvenser som skjer så raskt at bare de siste og mest åpenbare effektene av dem, som f.eks psykiatriske symptomer og syndrom, smerte og psykosomatiske forhold, blir oppdaget og gjenkjent.
  • å kunne adressere disse sekvensene inntil full prosessering har funnet sted
  • å kunne identifisere og differensiere hovedkomponentene i fysiologiske sekvenser som driver orienteringsmønstre som kommer i konflikt ved relasjonelle forbindelser. )
Share Button

Nivå 2: DBR for tilknytnings sjokk og tilknytningssår

Disse to dagene vil gi deltakerne en utvidet forståelse av midthjernens rolle i tilknytnings smerte og tilknytnings sjokk. Vi skal videre lære om hjernestammens respons til relasjonelle stimuli som underbygger tilknytningsmønstre og hvordan disse kan aktivere grunnleggende affektive og defensive reaksjoner.

Les mer her: Training – Deep Brain Reorienting

Mål:

  • å fordype forståelsen av nevroanatomien som ligger under tilknytning og mellommenneskelige relasjoner.
  • Å forstå den sentrale rollen nevrale nettverk i midthjernen spiller
  • Å gi utvidet forståelse av hvilke implikasjoner elementer ved tilknytning har på det medfødte alarmsystemet
  • Å identifisere og differensiere sekvenser som ligger under tilknytningskader.
Share Button

Nivå 3: DBR for dissosiative og andre komplekse traumelidelser

Det tredje nivået har som mål å fokusere på hvordan de dype lagene av selvet kan bli påvirket av traumehendelser. I DBR er det ikke fokus på de øvre delene av selvet som f.eks. selvtilstander, ego states eller deler av selvet, men på den underliggende emosjonelle smerten og raseriet, frykten, sorgen og skammen som slike dype sår skaper. Den traumatiserte hjernen har hatt behov for å vende seg bort fra smerten. Men personen er nå i en annen situasjon, annen alder og med en kapasitet til å konfrontere smerten som kan fasilitere heling av kjernen i den traumatiske erfaringen.

Her ser du ha du vil ha lært etter avsluttet utdanning: Training – Deep Brain Reorienting

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF