Informasjon til pasienter og pårørende

På denne siden har vi  samlet en del praktisk informasjon for deg som pasient – og for deg som er pårørende.

Viktig informasjon vedr. koronapandemien:

1. Pårørendeopphold avlyses inntil videre.

2. Hjemmetreningsuker avlyses inntil videre.

3. Helgepermisjoner avlyses, men unntak kan vurderes (kontakt konst. fagdirektør).

4. Besøk utenfra forbys.

5. Bruk av offentlig transport frarådes

6. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner

7. Pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme i 14 dager etter at de er symptomfrie.

8. Pasienter som er engstelige og vil reise hjem: Dersom dette ikke er anbefaling fra Modum Bad, avsluttes behandlingen og pasienten kan eventuelt søkes inn på nytt.

9. Gruppeterapier skal foregå i rom med tilstrekkelig plass (avstand mellom deltakere minst én meter).

10. Pasienter frarådes å ta med mobil i kantina – mobilen er en stor smittekilde!

11. Pasienter og ansatte skal ikke være i kontakt med hestene og stallen på Modum Bad.

12. Nye rutiner for måltider; vi går fra buffet til porsjonsservering. Se detaljer på meny-siden.

 

Andre råd til både ansatte og pasienter:

1. Unngå kontakt med folk som er i karantene eller isolasjon.

2. Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper, som sykehjem, psykiatriske institusjoner, fengsler og lignende.

Psykiatrisk poliklinikk

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller behandles også pasienter fra andre kommuner.

Gå til psykiatrisk poliklinikk

Forskning

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har som mål å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Gå til Forskningsinstituttet