Informasjon til pasienter og pårørende

På denne siden har vi  samlet en del praktisk informasjon for deg som pasient – og for deg som er pårørende.

Viktig informasjon vedr. koronapandemien:

1. Pårørendeopphold avlyses inntil videre

2. Besøk utenfra er mulig etter gjeldende smittevernregler

3. Unngå offentlig transport, hvis mulig

4. Gruppeterapi foregår som normalt, men med minst én meters avstand

5. Pasienter frarådes å ta med mobil i kantina/spiserom – mobilen er en stor smittekilde

6. Vi serverer mat i porsjoner. Se detaljer på meny-siden

Psykiatrisk poliklinikk

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller behandles også pasienter fra andre kommuner.

Gå til psykiatrisk poliklinikk

Forskning

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har som mål å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Gå til Forskningsinstituttet