Informasjon til pasienter og pårørende

På denne siden har vi  samlet en del praktisk informasjon for deg som pasient – og for deg som er pårørende.

Viktig informasjon vedr. koronapandemien:

1. Pårørendeopphold avlyses inntil videre.

2. Helgepermisjoner: Det er nå mulig å få to permisjoner iløpet av oppholdet. 

3. Besøk utenfra er lov, men kun utendørs og i begrenset omfang. Hold minimum to meters avstand!

4. Unngå offentlig transport, hvis mulig.

5. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

6. Gruppeterapi skal foregå i rom med tilstrekkelig plass (avstand mellom deltakere minst to meter).

7. Pasienter frarådes å ta med mobil i kantina/spiserom – mobilen er en stor smittekilde!

8. Pasienter og ansatte skal ikke være i kontakt med hestene og stallen på Modum Bad.

9. Vi serverer mat i porsjoner. Se detaljer på meny-siden.

Psykiatrisk poliklinikk

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller behandles også pasienter fra andre kommuner.

Gå til psykiatrisk poliklinikk

Forskning

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har som mål å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Gå til Forskningsinstituttet