Informasjon til pasienter og pårørende

På denne siden har vi  samlet en del praktisk informasjon for deg som pasient – og for deg som er pårørende.

Smittevern-info til våre pasienter (pdf)

Viktig informasjon til innlagte pasienter:

• Det er innført besøksforbud på området
• Permisjoner kan ikke gjennomføres nå. Dispensasjon vurderes i spesielle tilfeller.
• Hold minst én meters avstand – om mulig to meter

• Maks 10 personer samlet (innendørs og utendørs)
• Hold deg til din kohort/avdelingsfarge (se oversikt nedenfor)
• Husk god og hyppig håndvask
• Host og nys i albuekroken
• Bruk fortrinnsvis eget toalett
• Gå gjerne turer, husk minst to meters avstand
• Unngå i størst mulig grad tettsteder/folkeansamlinger
• Bruk munnbind ved nødvendige butikkbesøk
• Vi serverer mat i porsjoner. Se detaljer på meny-siden

Hver avdeling ved Modum Bad er en kohort og er tildelt fargekoder:
Angst: Rød
Depresjon: Gul
Familie: Rosa
Spis: Blå
Traume: Grønn

Psykiatrisk poliklinikk

Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Det primære opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller behandles også pasienter fra andre kommuner.

Gå til psykiatrisk poliklinikk

Forskning

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har som mål å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet. Det forskes på ulike nivåer – fra enklere studier til doktorgradsprosjekter.

Gå til Forskningsinstituttet