toppbilde_barneside

Barn som pårørende

Modum Bad er et sykehus der voksne får hjelp med psykisk sykdom. Det betyr at den voksne får hjelp med vonde tanker og følelser.

Vi er opptatt av å ta godt vare på barn og ungdom, og derfor har vi laget disse sidene beregnet for foreldre, deg som barn som skal bo her en periode eller om du skal besøke noen i familien din her.

Se gjerne våre filmer som viser noen av de menneskene du møter og hvordan det er hos oss på Modum Bad.

Hei, jeg heter Bubo.
Jeg møter deg her på barnesiden til Modum Bad. Du kan også møte meg hvis du kommer til oss på besøk.
Jeg skal minne de voksne om at de skal snakke med dere barn om det dere lurer på og svare på spørsmålene dere har 🙂

Til barn og ungdom:

Til deg som skal bo her

Skal du og familien din bo her i noen uker/måneder? Da skal du og familien din bo i et hus i vår familielandsby. Vi har en egen barnehage og skole med SFO. Vi har flott natur som er fint til turer og utforskning.  Her kan du prøve klatrevegg, hinderløype og flere andre ting.

Se film fra Familieavdelingen

Les mer om Familieavdelingen her.

Til deg som skal på besøk

Når du kommer på besøk, kan du få hilse på behandleren til mamma/pappa/søsken, og bli litt kjent med stedet her. Du kan også få spørre om det du lurer på. Vi har lekeområder både inne og ute, som eget barnerom med leker og bøker, klatrevegg, utesjakk, ballbinge og lekestativ.

Vi vil gjerne at du kommer på besøk!

Du kan få tilbud om å snakke med en av oss som jobber her, og du velger selv om du vil ha med deg en voksen.

Se film

Hva er Modum Bad

Modum Bad er et sykehus der voksne får hjelp med psykisk sykdom. Det betyr at den voksne får hjelp med vonde tanker og følelser.

Hva skjer på Modum Bad?

Når man har en psykisk sykdom, hjelper det å snakke med en behandler. En behandler er en person som er vant til å hjelpe dem som har det vondt inni seg.

På Modum Bad snakker mamma/pappa/søsken med en slik person alene. Det kan også være flere voksne som snakker sammen i en gruppe. I tillegg har de fysisk aktivitet, undervisning, uttrykksterapi og de kan få samtaler med prest.

Har du spørsmål?

Lurer du på hvordan mamma/pappa/søsken har det, og hva som skjer når de er på Modum Bad?
Spør mamma/pappa eller andre voksne! Det er viktig at de vet hva du lurer på.

Apper til mobilen (iPhone / App store)

Glade Maur:

Apper til mobilen (Android - Google Play store)

Kommer snart

Tips om filmer

Alfred og skyggen – en liten film om følelser

Hjelpetelefoner:

Alarmtelefonen for barn og unge:

116 111

Det er gratis å ringe og du får snakke med en voksen. Du trenger ikke si hva du heter. Du kan prate om hva du vil og spørre om det du lurer på. Kanskje får du noen svar du trenger.

Mental helses hjelpetelefon:

116 123

Snakk med noen!
Takk for meg!_16-9-format

Vår uglemaskot Bubo

Den kloke, lille ugla Bubo er maskot for barna som kommer til Modum Bad som pårørende. Bubo dukker opp som en liten barnevennlig figur på nettsiden vår og viser vei. Den finnes også i kosedyrutgave og brukes i samtaler med barna. Den kan være en hjelp for barna når inntrykk skal bearbeides. Ugla er også en påminnelse og et utgangspunkt for våre ansatte til å ivareta barns behov for informasjon om mors eller fars sykdom på sitt nivå. Alle avdelinger har en barneansvarlig som skal ivareta barnas informasjonsbehov.

Aktiviteter og leker du kan være med på når du er hos oss:

HUSK:

 • Det er aldri barns skyld at voksne har det vanskelig
 • Hvis du er redd eller bekymret, er det riktig at du snakker med noen voksne om det. For eksempel læreren din, tante, onkel eller bestemor
 • Det er mange familier som har det vanskelig og som oppsøker hjelp for problemene sine

Du kan ha mange tanker og spørsmål. Om du er barn eller ungdom, trenger du informasjon for å forstå hva det er med mamma eller pappa.
Prøv å spørre dem!

Hvis det er vanskelig å finne ord, og du er redd for å gjøre det verre for dem, kan du snakke med en annen voksen. Mange trenger gjerne en annen voksen å snakke med, for eksempel lærer, helsesøster eller foreldrene til en venn. Vi har satt opp et forslag til hvem du kan snakke med.

Skolen:

 • Kontaktlærer
 • Sosiallærer
 • Helsesykepleier
 • Andre voksne på skolen

Hjemme:

 • Besteforeldre
 • Tante eller onkel
 • Andre i familien
 • En venn
 • En trener
 • En annen voksen

Andre voksne:

 • Helsesykepleier
 • Helsestasjon for ungdom
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Fastlege

Til de voksne:

Råd, tips og informasjon til mamma og pappa

Når noen i familien strever med psykiske problemer påvirker det hele familien.

Vanlige reaksjoner hos barn og unge kan være redsel, tristhet, sinne, skyld- og ensomhetsfølelse. Noen blir stille, mens andre ikke ser ut til å reagere. Det er store individuelle forskjeller på barns reaksjoner.

De fleste klarer seg godt

Generelt kan man si at barn og unge mestrer dramatiske og triste hendelser om de blir møtt med innsikt, omsorg og forståelse. De fleste barn som opplever alvorlig sykdom i nær familie, klarer seg godt, når de har voksne som ser dem og involverer dem på en god måte. Husk at barn og unge vil regnes med og bidra med det de kan!

Voksne må tørre

Da barneombudet var på besøk på Modum Bad i 2013 uttalte hun blant annet: ”Barn ønsker å bli spurt direkte om hvordan de har det. Gjerne flere ganger, da det kan være vanskelig å si ting med en gang. Barn trenger å bli sett, og de har behov for at de voksne tør!”

Velkommen på besøk

Barn av foreldre med alvorlige helseproblemer har behov for å forstå hva som skjer. På Modum Bad ønsker vi å se og snakke med barn og unge når deres mamma eller pappa er til behandling. Derfor vil vi legge til rette for at de kan komme på besøk, få muligheten for å sette ord på det de kjenner på og lurer på, få informasjon som kan skape trygget og åpenhet, og bidra til en opplevelse av mestring av situasjonen de lever i.

Alle avdelinger ved Modum Bad har eget personell med ansvar for å invitere og følge opp barna, og legge til rette for familiesamtaler.

Lovpålagt

Helsepersonelloven § 10 pålegger oss å kartlegge barnas behov for nødvendig informasjon og oppfølgning (jfr. Barn som pårørende- Veileder 2010). Informasjonens innhold og form skal tilpasses det enkelte barn (0-18 år).

Linker:

Filmer:

Se to filmer fra RVTS Sør om hvordan møte barn som strever. Klikk her.

Relaterte artikler:

 • Når mor eller far er psykisk syke, er det viktig å snakke med barna. Les artikkel her.
 • Barn av foreldre med spiseforstyrrelse trenger informasjon på sitt nivå. Les artikkel her.
 • Anne Kristine Bergem holdt seminar for barneansvarlige på Modum Bad. Finn artikkel her.

Pårørende

Pårørende er ofte en viktig ressurs. Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk. Forholdet til pårørende kartlegges på utredningssoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet. Pårørende inviteres til pårørendesamtale eller opphold i løpet av behandlingen.  Pasienten oppfordres til regelmessig kontakt med pårørende.

Les mer om pårørende her