– Barn trenger informasjon på sitt nivå

Barn som pårørende må tas på alvor.

Nyhetsartikkel publisert 25/01/12

Det mener klinisk sosionom Hanne Løvli og psykiatrisk sykepleier Marion Bjerkan. De har vært med å utarbeide et opplegg for barn som besøker mor eller far ved Avdeling for spiseforstyrrelser.
– Vi ønsket å invitere barna til et organisert pårørendeopphold, slik voksne pårørende får tilbud om, sier Løvli.

-Må tas på alvor

Selv om barna på ingen måte har vært glemt på Modum Bad, mente både Løvli og flere andre fagpersoner at barna kunne tas enda mer på alvor. -Erfaring viser at en del foreldre sliter med hvordan og hva de skal formidle til barna om sin sykdom. Pårørendeoppholdet for barn er et ledd i å hjelpe foreldrene til større åpenhet, sier Bjerkan. Sammen med de andre involverte i behandlingsprogrammet ”Foreldre med spiseforstyrrelser” ved Modum Bad, utarbeidet de et program for barna. En god bekreftelse var det at føringer for å ivareta barn med informasjon og nødvendig oppfølging nylig var kommet på plass i lovverket. I 2010 startet de med å tilby de første pårørendeopphold for barn. Til nå er seks opphold med rundt 40 barn gjennomført.

– Barna må tas på alvor og få tilrettelagt informasjon på sitt nivå, sier Marion Bjerkan (til venstre) og Hanne Løvli.

På sitt nivå

– Det er selvsagt en utfordring å skulle ta opp mors eller fars spiseforstyrrelse med barn i alle aldre. Vi har hatt barn fra to år og oppover her hos oss. De trenger tilrettelagt informasjon på sitt nivå. Vi har imidlertid fått gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt så langt.
– Hvor lenge er barna på besøk under pårørendeoppholdet?
– De er på besøk et par døgn. Da får de bo med familien i et eget hus på området vårt.
– Hva er det barna trenger å vite?
– Først og fremst trenger de å vite hvor mamma er og hvordan det ser ut der hun er. Det er også viktig å få hilse på dem mamma snakker med. Barna skal være trygge på at mamma blir ivaretatt og får hjelp.

– Ikke deres skyld

– Hvor mye trenger barn å vite om selve sykdommen?
– De trenger informasjon på sitt nivå om hva en spiseforstyrrelse er. Vi snakker på en enkel måte om hvordan sykdommen arter seg, hva den kan komme av og hvordan man kan bli bedre av den. Det er også viktig å understreke overfor barna at det ikke er deres skyld at mamma er syk.
– Har barna mange spørsmål?
– Noen har spørsmål, andre ikke. Noen kan for eksempel lure på om spiseforstyrrelser er smittsomt.

Sett og bekreftet

De barneansvarlige mener det viktigste for barna er å bli sett og bekreftet. – De får vite at vi ser dem, vi vet om dem og vi kjenner til de utfordringer de lever med i hverdagen. Dessuten kan det være godt for mange å se at det er flere som har en mamma med spiseforstyrrelse.

FAKTA:
– om barn som pårørende

• Barn trenger informasjon om mor eller fars sykdom

• Barn trenger å få vite hvor foreldrene er, hvordan det ser ut der og hvem som jobber der

• Barn trenger å være trygge på at foreldrene blir ivaretatt og får hjelp

• Barn trenger å bli sett og bekreftet som pårørende

• Lov om helsepersonell §10 a: Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand.”

Fra Badeliv n.4 – 2011
Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF