Egenomsorg

I den siste tiden har det vært mange omstillinger i arbeidslivet, med sammenslåing, permisjoner, nye retningslinjer i forbindelse med pandemi og smittevern. Flere arbeidstakere forteller om mangel på tilhørighet, samhold og trivsel etter lengre tid på hjemmekontor. Endringene har for noen medført økt stress og større arbeidsmengde. For andre stor grad av ensomhet, tap av relasjoner, samt usikkerhet og frykt for det ukjente.

Kontakt oss Vis kursdatoer Til påmelding

“Fra stress til trivsel”

Dette kurset er for alle, både for arbeidstakere og ledere.

Tema: Reduksjon av stress og ivaretakelse av egen psykisk helse, med fokus på egenomsorg og forebygging av utbrenthet.

Kommende kurs om egenomsorg:

Velg kategori
For leger
19. aug. - 23. aug.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 19. aug. - Fredag 23. aug. | Villa Sana

Villa Sana-kurs for leger – Fullt

Dette kurset er fullt. Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

For leger
02. sep. - 06. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 2. sep. - Fredag 6. sep. | Villa Sana

Villa Sana-kurs for leger

Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

For sykepleiere
04. sep. - 06. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Onsdag 4. sep. - Fredag 6. sep. | Kildehuset

Kurs for ledere med personalansvar – NSF

For ledere i Norsk Sykepleierforbund. "Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten" - Tredagers kurs som arrangeres fire ganger i året. Sammen vil vi styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle, forebygge utbrenthet og fremme…

For sykepleiere
11. sep. - 13. sep.
Villa Sana, arbeidshelse
Onsdag 11. sep. - Fredag 13. sep. | Kildehuset

Kurs for ledere med personalansvar – NSF

For ledere i Norsk Sykepleierforbund. "Ikke utbrent – bare litt svidd i kanten" - Tredagers kurs som arrangeres fire ganger i året. Sammen vil vi styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle, forebygge utbrenthet og fremme…

For leger
26. sep. - 27. sep.
Kurs- og kompetansesenteret
Torsdag 26. sep. kl. 09:00 - Fredag 27. sep. kl.16:00 | Kildehuset

Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg

Dette kurset er et to-dagers emnekurs for leger innen allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

For leger
07. okt. - 11. okt.
Villa Sana, arbeidshelse
Mandag 7. okt. - Fredag 11. okt. | Villa Sana

Villa Sana-kurs for leger

Kursuke for 9 leger med undervisning om bl.a. selvivaretagelse, legehelse, livskvalitet, identitet og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette kurset er et individualkurs.

Kontaktinformasjon
Kurs- og kompetansesenteret:

Telefon: 32749400

E-post: kurs@modum-bad.no

Besøksadresse:
Kildebakken 14
3370 VIKERSUND

Nyhetsarkiv: