Innsøking

Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester for pasienter fra egen region. Ønsker du behandling hos oss kan du henvises fra bl.a. fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende). Søknader mottas per brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).

Kapasitet til å motta pasienter utenfor Helse Sør-Øst:
Modum Bad er i henhold til avtalen med Helse Sør-Øst forpliktet til å prioritere pasienter fra egen region.

Det vil ved noen avdelinger derfor bli vurdert fortløpende om det er kapasitet til å ta imot pasienter fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst.