Innsøking

Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester for pasienter fra egen region. Ønsker du behandling hos oss kan du henvises fra blant andre fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende). Søknader mottas per brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).

Kapasitet til å motta pasienter utenfor Helse Sør-Øst:
Vi er i henhold til avtalen med Helse Sør-Øst forpliktet til å prioritere pasienter fra egen region. Det vil ved noen avdelinger derfor bli vurdert fortløpende om det er kapasitet til å ta imot pasienter fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst.

Tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse Nord
Vi har to behandlingsplasser for barn og unge, 16 – 18 år, med spiseforstyrrelser. Les mer her.