Ventetid for behandling ved Modum Bad

– Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Døgnbehandling

Barn og unge:

Avdeling for familiebehandling:  11 uker 
Behandlingsplasser for barn og unge, fra 15 til 18 år, med spiseforstyrrelser.

Poliklinisk behandling

Voksne:

Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Vikersund: kommer

Traumepoliklinikken i Oslo:
Poliklinisk utredning/behandling: 8 uker
Poliklinisk gruppebehandling: 19 uker

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 00 for spørsmål om ventetid, eller om du har andre spørsmål rundt innsøking.