Ventetid for behandling ved Modum Bad

– Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Døgnbehandling

Voksne:

Avdeling for angstlidelser: 20 uker 

Avdeling for familiebehandling: 8 uker til kartleggingssamtale (P1)

Avdeling for depressive lidelser: 16 uker

Avdeling for spiseforstyrrelser: 10 uker 

Avdeling for traumelidelser: 86 uker

Døgnbehandling

Barn og unge:

Avdeling for familiebehandling: 6 uker til kartleggingsopphold (P1)
Behandlingsplasser for barn og unge, fra 15 til 18 år, med spiseforstyrrelser.

Poliklinisk behandling

Voksne:

Traumepoliklinikken i Oslo:
Poliklinisk utredning/behandling: 8 uker
Poliklinisk gruppebehandling: 20 uker

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 00 for spørsmål om ventetid, eller om du har andre spørsmål rundt innsøking.