Bli en av oss!

Vi er en utviklingsorientert institusjon med et høyt kvalifisert og engasjert personale. Vi har også samarbeid med universiteter og høyskoler angående praksisplasser for studenter og hospitanter. Hos oss er det gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Velkommen som jobbsøker!

Ledige stillinger

Se også:

Dette får du som arbeidstaker hos oss:

Modum Bad ønsker å være en arbeidsplass hvor godt miljø, trivsel og arbeidsglede står i sentrum. Forskning, fagutvikling og terapiutvikling blir vektlagt og det gis gode rammevilkår.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariff/avtale
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
 • Vi holder årlig flere konserter og inviterer til arrangementer som er åpne for ansatte, pasienter og øvrig publikum.

Lege i spesialisering (LIS)

Spesialisering

Modum Bad kan tilby leger i spesialisering (LIS) en fullverdig utdanning frem til å bli spesialist i psykiatri. Vi har en rotasjonsavtale med Vestre Viken HF (VVHF). Det gjør at LIS hos oss kan rotere over til akutt- og rehabiliteringstjeneste i de andre sykehusene.

–> Se Utdanningsplan for spesialiseringsløp innen psykiatri her.

Våre avdelinger

På Modum Bad har vi sju LIS-stillinger som er fordelt på seks avdelinger. Den ene avdelingen er en DPS (Distriktspsykiatrisk Senter)-poliklinikk og de fem andre avdelingene er spesialiserte døgnavdelinger:

Vakttjeneste

På Modum Bad deltar LIS i en sjudelt forvaktturnus. Det er tilstedevakt på hverdager fra 8 frem til kl 16.30 og «hjemmevakt» etter dette, med utrykningstid på maks 1,5 time. Forvakten har alltid en bakvakt (overlege/spesialist i psykiatri) vedkommende kan ringe til. Vaktteamet betjener alle de fem døgnavdelingene. Teamet samarbeider tett med vårt kveld-natt-helg personell som består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere og miljøterapeuter.

Veiledning

LIS på Modum Bad får ukentlig klinisk veiledning av overlege på samme avdeling. Vi har til sammen 12 overleger fordelt på seks avdelinger.

Psykoterapi

På Modum Bad legger vi særlig stor vekt på god psykoterapi. Vi har god kapasitet hos psykoterapiveileder for LIS i både kognitiv og psykodynamisk retning. Det er også gode muligheter for psykoterapiveiledning i gruppeterapi. LIS prioriteres raskt etter oppstart i å komme i gang med psykoterapiveiledning.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med vår LIS-ansvarlig, Marit Christin Skinnes.

Studenter og hospitanter

Vi har avtale med Universitetet i Sør-Norge (USN) og tar imot bachelorstudenter i praksisstudier innen psykisk helsearbeid.

Vi samarbeider også med andre universiteter (NTNU og UiB) og høyskoler (OsloMet) om opptak av psykologstudenter i hovedpraksis og sykpleierstudenter i videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. I tillegg kommer det forespørsler fra studenter/hospitanter direkte til Modum Bad.

Vi tar imot åpne søknader om praksisplasser.

Følgende kriterier gjelder:

 • Søknadsfrist to ganger i året, 30. mai og 30. oktober hvert år.
 • Søknaden sendes til hr@modum-bad.no og blir behandlet fortløpende etter søknadsfristen.
 • Alle vil få svar innen 10. juni og 10. november om du har fått praksisplass eller ikke.
 • Søkere må oppgi referanser.
 • Søkere bes også om å gi beskjed dersom de får annen praksisplass.

Les mer om våre studenters erfaringer her:

– Ønsket å fordype meg i noe jeg brenner for.

Emma Hole Johnsen ønsket i sin hovedpraksis å fordype seg i noe hun brenner for, nemlig traumefeltet. Det fikk hun i Traumepoliklinikken i Oslo.

 

 

– Jeg fikk mye støtte og veiledning, tydelig “åpen dør-policy”

Kristoffer Hetlebakke opplevde seg trygg da han startet som student ved angstavdelingen på Modum Bad, men også at han ble utfordret.

 

 

– Godt læringsutbytte uten at det ble overveldende.

Helene Tinderholdt Olsen ønsket å jobbe med spiseforstyrrelser og opplevde å få veldig god oppfølging på søknaden om praksisplass.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Les mer om hva våre ansatte tenker om det å jobbe ved Modum Bad

– Ønsker å møte mennesker der de er

Sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen ønsket å jobbe et sted hvor de eksistensielle og åndelige dimensjonene ved livet blir gitt tid, rom og oppmerksomhet.

 

 

– Psykoterapi vektes høyt

Jeg ønsket om å jobbe et sted hvor psykoterapi vektes høyt, sier psykologspesialist Roland Westerlund.

 

 

– Modum Bad har det lille ekstra

Modum Bad har “det lille ekstra” som jeg ikke har funnet på så mange andre arbeidsplasser, sier psyiatrisk sykepleier Lena Kristin Nedberg.

Lærlingplass

Lyses ut ved ledig kapasitet. Se knapp m/link “Ledige stillinger”

IA-bedrift

Modum Bad er en IA-bedrift. IA er forkortelse for «inkluderende arbeidsliv», som har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen hos NAV.

Modum Bad ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Medlem av Virke

Vi er medlem av organisasjonen Virke. Klikk her for mer informasjon.

Vi er omfattet av Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Sparebank 1

Alle andre enn sykepleiere og de som var ansatt og fylte 52 år før 01.04.17 har nå en avtale om Hybridpensjon. Hybridpensjon er omtrent som en innskuddsordning der man sparer en gitt prosent av lønn. At hybridpensjonen er innskuddsbasert innebærer at pensjonsordningen er definert ved de årlige innskuddene som fastsettes som en prosent av lønn. Årlig pensjon fastsettes ut fra en pensjonsbeholdning, samt forventet gjenstående levetid ved pensjonsuttak.

KLP

KLP gjelder kun sykepleiere, og de som var ansatt og fylte 52 år før 01.04.17.

Velferdsgoder for ansatte

 • Alle ansatte kan bruke 45 minutter av arbeidstida og ellers fri tilgang til treningsrommet vårt.
 • Flotte turområder, utendørs svømmebasseng og flere flotte fasiliteter. Se oversikt her
 • Modum Bads personalhytte ligger i Høgevarde-området på Norefjell, 950 m.o.h. Det er et område som har mye å by på sommer som vinter.

HR-leder har ordet:

Å være ansatt er alltid spennende! Og når en søker seg til et nytt sted lurer en alltid på: «hva slags kollegaer får jeg, hva slags leder får jeg, hvordan er det å jobbe på denne arbeidsplassen?»

Som HR leder på Modum Bad kan jeg orientere om at dette er en arbeidsplass med ca. 300 ansatte. Vi har mange avdelinger og vi ansatte fyller mange forskjellige roller. Det betyr at det er stort mangfold i bakgrunn, alder, kjønn, erfaringer og hva vi bidrar inn i organisasjonen med. Modum Bad har alltid satt fag, utvikling og medarbeidere høyt. Du vil oppleve gode kollegaskap, gode og engasjerte ledere, mulighet for utvikling og arbeidsglede!

Velkommen til oss og ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på!

-Anne Magnus, HR-leder ved Modum Bad

Kontakt oss i HR-avdelingen:

Anne Magnus og Kine Blekkerud Nerland.

Modum Bad bruker Easycruit som jobbportal. Her kan du legge inn CV og søke på ledige stillinger. All informasjon du trenger for å søke finner du i stillingsutlysningen og når du trykker på «søk her» i annonsen. I stillingsutlysningen finner du også opplysninger om kontaktpersoner.

Lurer du på noe?
Da er du velkommen til å ta kontakt med oss i HR-avdelingen:

Anne Magnus, HR-leder
Kine Blekkerud Nerland, HR-rådgiver

Telefon: 32 74 97 00
E-post: hr@modum-bad.no

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Visjon og verdier Om oss Hele mennesket Behandling Kurs og samtale Forskning

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.