Ledig stilling Modum Bad

Bli en av oss!

Vi er en utviklingsorientert institusjon med et høyt kvalifisert og engasjert personale. Vi har også samarbeid med universiteter og høyskoler angående praksisplasser for studenter og hospitanter.

Oppstår det problemer med registreringen eller du har spørsmål angående sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du ta kontakt med HR-avdelingen på e-post: personal@modum-bad.no eller på telefon 32 74 97 00.

Hva kan vi tilby deg? Studenter/hospitanter Våre ansatte forteller Visjon og verdier Om oss

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Hva kan vi tilby deg som arbeidstaker?

Modum Bad ønsker å være en arbeidsplass hvor godt miljø, trivsel og arbeidsglede står i sentrum.
Forskning, fagutvikling og terapiutvikling blir vektlagt og det gis gode rammevilkår.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariff/avtale
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
 • Vi holder årlig flere konserter og inviterer til arrangementer som er åpne for ansatte, pasienter og øvrig publikum.

Vi er en IA-bedrift og medlem av Virke.

Studenter og hospitanter

Vi har samarbeid med universiteter (NTNU og UiB) og høyskoler (OsloMet) om opptak av psykologstudenter i hovedpraksis og sykpleierstudenter i videreutdanning i psykiskatrisk sykepleie. I tillegg kommer det forespørsler fra studenter/hospitanter direkte til Modum Bad.

Vi tar imot åpne søknader om praksisplasser.

Følgende kriterier gjelder:

 • Søknadsfrist to ganger i året, 30. mai og 30. oktober hvert år.
 • Søknaden sendes til personal@modum-bad.no og blir behandlet fortløpende etter søknadsfristen.
 • Alle vil få svar innen 10. juni og 10. november om du har fått praksisplass eller ikke.
 • Søkere må oppgi referanser.
 • Søkere bes også om å gi beskjed dersom de får annen praksisplass.

Først student – deretter jobb på Modum Bad:

Hele mennesket

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.