Har du lyst til å jobbe på Modum Bad?

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging.

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Modum Bad har ca 300 ansatte. Vi er en utviklingsorientert institusjon med et høyt kvalifisert og engasjert personale. Vi har også samarbeid med universiteter og høyskoler ang. studenter og hospitanter.