– Ønsker å møte mennesker der de er

Sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen ønsket å jobbe et sted hvor de eksistensielle og åndelige dimensjonene ved livet blir gitt tid, rom og oppmerksomhet.

Nyhetsartikkel publisert 20/01/22

– Ved Modum Bad får jeg bidra og lære, sier sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen.

Navn: Anders Heskestad Mikalsen
Stilling: Sykehusprest

– Når begynte du på Modum Bad?
– Jeg begynte i et vikariat januar 2021, og har fått fast stilling fra januar 2022.

– Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
– Motivasjonen til å bli prest, og det mest meningsfulle med å være prest, har for meg hele tiden vært å møte enkeltmennesker der de er, og hvor de eksistensielle og åndelige dimensjonene ved livet blir gitt tid, rom og oppmerksomhet. Å få arbeide et sted som tar disse dimensjonene på alvor og ser dem som en del av det helhetlige tilbudet vi ønsker å møte pasientene med, er veldig givende. Her får jeg benytte meg av den kunnskapen og erfaringen jeg har, og i tillegg er det et miljø hvor fortsatt faglig utvikling prioriteres. Ved Modum Bad får jeg bidra og lære.

– Beskriv din hverdag på Modum Bad og dine arbeidsoppgaver.
– Det går absolutt mest tid med på samtaler med pasienter. I tillegg får jeg være med på morgenmøter ved de ulike avdelingene hvor jeg er prest. Det går også tid med på å forberede og gjennomføre kveldsbønn på torsdager og gudstjenester på søndager. Noen ganger ønsker pasienter et eget ritual eller seremoni som kan hjelpe den enkelte videre i sin prosess. Jeg har noe undervisning, og annenhver uke får sykehusprestene ekstern veiledning. Jeg har sikkert glemt noe…

– Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?

– Fra dag én har jeg blitt tatt godt imot av ansatte. Jeg opplever at alle som jobber her ønsker at miljøet skal være en x-faktor ved sykehuset. Nå har jeg jobbet her en stund og ønsker selv å være en blant mange som ønsker nye kolleger hjertelig velkommen. Når restriksjonene faller ser jeg frem til flere møtepunkt ansatte i mellom, som for eksempel et kor, revy eller annet sprell.

20.01.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF