– Modum Bad har det lille ekstra

- Modum Bad har "det lille ekstra" som jeg ikke har funnet på så mange andre arbeidsplasser, sier psyiatrisk sykepleier Lena Kristin Nedberg.

Nyhetsartikkel publisert 29/11/18

Lena Kristin Nedberg er psykiatrisk sykepleier i Avdeling for angstlidelser ved Modum Bad.

 

Navn:
Lena Kristin Nedberg

Stilling:
Psykiatrisk sykepleier

Når begynte du på Modum Bad?
– Jeg ble ansatt i Avdeling for angstlidelser  i 2016.

Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
– Det handlet om mulighet til kompetanseheving og videreutdannelse. Jeg ønsket også å jobbe med kognitiv terapi i forhold til pasienter som ønsker livsendring ved å gå imot angsten sin.

– Beskriv din hverdag på Modum Bad – hvilke arbeidsoppgaver har du?
– I korte trekk starter dagene med morgenmøte før vi går i gruppe med pasientene. Gruppene ledes vekselsvis av leder/psykiater, terapeuter og psykiatrisk sykepleiere. Etter samlingen er det satt av tid for pasienten til samtale med terapeut og psykiatrisk sykepleier eller kun psykiatrisk sykepleier . Ulike undervisning om angst og angstproblematikk står også på timeplanen.

Når pasienten er kommet i gang med eksperimenter eller eksponeringer medfører det planlegging, samarbeid og utførelse/assistanse. Alt dette gjøres sammen med pasienten.  Alle pasienter deltar i fysisk aktivitet to ganger per uke. Det er viktig å observere pasientene på denne arenaen.

I angstavdelingen er vi opptatt av at pasientene ikke bruker angstdempende medikamenter og minst mulig av smertestillende medikamenter. Det er imidlertid ingen regel uten unntak, så dosering av medisiner står på planen. Ellers nyter jeg/vi godt av gode og nyttige teammøter samt veiledning med professorene Asle Hoffart og Elizabeth Hembree til fastsatte tider. Som en tilleggsoppgave er jeg plasstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i angstavdelingen og jobber tett med andre tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt.

– Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?
– Generelt opplever jeg Modum Bad som en flott arbeidsplass som heier deg “opp og frem” i rollen som fagperson – og ellers.  Modum Bad har også “det lille ekstra” som jeg ikke har funnet på så mange andre arbeidsplasser. Jeg kan nevne vårdugnad med pasienter og ansatte, HMS-dag med alvor og skjemt, julemiddag med pasienter og ansatte, konserter i Festsalen, grilling og velkomstfest i parken etter sommerferien  m.m. Det er en “Vi-ånd” over stedet og menneskene som jeg setter pris på.

29.11.2018
informasjonsleder@modum-bad.no

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF