– Ønsket å fordype meg i noe jeg brenner for.

Emma Hole Johnsen ønsket i sin hovedpraksis å fordype seg i noe hun brenner for, nemlig traumefeltet. Det fikk hun i Traumepoliklinikken i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 31/01/22

Navn: Emma Hole Johnsen
Alder: 28 år
Jobber som: Psykolog
Avdeling: Traumepoliklinikken
Kommer fra: Sandnes
Er nå bosatt: Oslo

 

 – Hvordan kjente du til Modum Bad?
–  Jeg kan ikke huske første gang jeg hørte om Modum Bad, men jeg har gjennom studiet og via andre jeg kjenner hørt mye positivt om Modum Bad. Jeg fikk tidlig inntrykk av at det var et sted mange på studiet var nysgjerrig på.

 – Hva var det som gjorde at du ønsket å være i praksis her?
– Jeg fikk tidlig stor interesse for traumefeltet, og ble umiddelbart veldig interessert da jeg hørte om en student på noen kull over meg som hadde vært i hovedpraksis på Traumepoliklinikken. Jeg hadde et sterkt ønske om å kunne ha praksis et sted hvor jeg kunne få fordype meg i noe jeg brenner for. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk gjøre det jeg ønsket mest.

 – Hvordan opplevde du søknadsprosessen og de tilbakemeldinger du fikk underveis?
– Det var ingen formell søknadsprosess. Jeg tok kontakt med avdelingsleder og sendte med CV. Det var veldig fint å få vite om praksisen i god tid ettersom det innebar at jeg skulle flytte fra Bergen til Oslo.

 – Hvordan ble du mottatt som student?
–  Jeg ble utrolig godt mottatt, jeg følte meg veldig inkludert i fellesskapet. Jeg fikk en god veileder som jeg lærte masse av og som fikk meg til å føle meg trygg, og jeg følte at det var alltid rom for spørsmål som dukket opp underveis.

 – Fikk du det læringsutbytte du forventet?
– Jeg opplevde at det var en bratt læringskurve. Dissosiative lidelser var noe jeg ikke hadde lært så mye om fra før. Det var også spennende varierte arbeidsoppgaver. Jeg fikk hospitere i grupper, ha utredninger og noen individuelle pasientforløp, etter hvert fikk jeg mulighet til å være med å lede kurs selv.

30.01.21
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF