– Psykoterapi vektes høyt

- Jeg ønsket om å jobbe et sted hvor psykoterapi vektes høyt, sier psykologspesialist Roland Westerlund.

Nyhetsartikkel publisert 20/02/19

Roland Westerlund er psykologspesialist i Avdeling for traumelidelser.

Navn:

Roland Westerlund

Stilling:

Psykologspesialist

Når begynte du på Modum Bad:

Sommeren 2016.

Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?

Det var mange ting, men især ønsket om å jobbe et sted hvor psykoterapi vektes høyt. Det er noen særegne ting ved Modum Bad som tiltalte meg, for eksempel de gode mulighetene pasientene har til å drive med kunst, trening og det å være i naturen. Jeg fikk inntrykk av at stedet har et tydelig verdigrunnlag, og at det er et godt sted å være. Det synes jeg stemmer. Grunnleggerne av Modum Bad hadde jo en visjon for å utvikle bedre behandling – jeg liker at noen tør å være visjonære og ambisiøse!

Beskriv din hverdag og dine arbeidsoppgaver på Modum Bad:

Pasientsamtalene kan enten være psykoterapi eller utredning, men i hovedsak er det jo behandling vi driver med. I min rolle inngår det både å lede gruppe,  det kan for eksempel være undervisningsøkter – og det å være individuell behandler som både gjennomfører psykoterapi og koordinerer innsatsene overfor pasienten. Jeg veileder andre psykologer, har administrative oppgaver som teamleder, og involveres også noe i vurdering av nye henvendelser.

Dagen starter alltid med at hele avdelingen møtes kort, for å bli oppdaterte på pasientene og annet relevant. Oftest har vi etterpå et møte i teamet for å planlegge. Det er viktig at vi får samkjørt oss, slik at pasientene opplever at vi behandlere trekker i samme retning. Med jevne mellomrom har vi dager som er satt av til faglig utvikling og veiledning. Vi har faste eksterne veiledere, som kommer med nyttig kunnskap og inspirasjon.

Jeg er enkelte ganger med på tur med pasientene, noe vi i mitt team gjør en gang i uka. Da handler det om å fokusere på sansene, ta naturen inn og jobbe med menneskelig samspill; å samarbeide, leke, ta styringen med mer. Og så har vi en samtale i løpet av turen, hvor vi gjør det mennesker har gjort i årtusener: Sitte rundt et bål og snakke fritt om det er som opptar en.

Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?

Selv om vi er rundt 300 ansatte, så er det jo min avdeling, og særlig mitt team, jeg ser mest til. Vi jobber tett, og jeg opplever arbeidsmiljøet som godt, preget av høy faglighet og respekt for hverandre, og så er det heldigvis plass til tull og tøys midt oppi alt det seriøse.

20.02.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF