– Jeg fikk mye støtte og veiledning, tydelig “åpen dør-policy”

Kristoffer Hetlebakke opplevde seg trygg da han startet som student ved angstavdelingen på Modum Bad, men også at han ble utfordret.

Nyhetsartikkel publisert 27/01/22

Navn: Kristoffer Haugen Hetlebakke
Alder: 28 år
Jobber som: Psykolog/teamleder
Avdeling: Avdeling for angstlidelser
Kommer fra: Bergen
Er nå bosatt: På Hybelhus 1 på Modum Bad

– Hvordan kjente du til Modum Bad?
– Jeg kjente til Modum Bad gjennom en foreleser som har jobbet her tidligere og som har snakket varmt om stedet. I tillegg var det flere medstudenter som opprinnelig kommer fra østlandsområdet som snakket om tilbudet som finnes her.

– Hva var det som gjorde at du ønsket å være i praksis på Modum Bad?
– En av de viktigste tingene som gjorde at jeg ønsket å ha praksis på Modum Bad var interessen for angstlidelser og behandlingen som tilbys her. Det jobbes systematisk og manualbasert med vanskene her, samtidig som man har noen rammer rundt, som fasiliterer enda mer intensiv behandling sammenlignet med andre steder jeg vet om.

– Hvordan opplevde du søknadsprosessen og de tilbakemeldinger du fikk underveis?
– Det er ingen formell søknadsprosess man går gjennom dersom man ønsker å komme hit å ha praksis. Min erfaring var å kontakte Modum Bad med ønske om å komme i kontakt med avdelingsleder på angst. Deretter utvekslet vi noen mail, jeg la ved litt informasjon som skulle gi et litt mer utfyllende bilde av meg som person og som arbeidstaker. I tillegg oppga jeg noen referanser som kunne kontaktes i forkant. Deretter avtalte jeg direkte med avdelingsleder hvor jeg først fikk komme på besøk, møte alle, se stedet og få litt inntrykk av hvordan det arbeides her. Det hele foregikk veldig ryddig og jeg opplevde meg som ønsket ressurs for avdelingen allerede før jeg begynte.

– Hvordan ble du mottatt som student?
– Jeg ble mottatt som en hver annen nyansatt kollega. Jeg fikk mye støtte og veiledning, tydelig “åpen dør-policy”, men det var også ansvar og forventninger som ble stilt til meg. Jeg følte meg trygg, samtidig som om at jeg fikk utfordret meg mye på selvstendighet.

– Fikk du det læringsutbytte du forventet?
– Absolutt. I etterkant av praksis følte jeg en trygghet ved å skulle gå inn i behandlingsforløp med angstlidelser, tvang og PTSD. Man har alltid mye å lære, også som ferdig utdannet psykolog, men å ha en trygghet i situasjonen gjør det likevel mye lettere. Jeg siter igjen etter praksis med at jeg faktisk har noe å bidra med for denne pasientgruppen.

27.01.22
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF