– Nye traumer kan forhindres ved at barn får forklart det som skjer

Barn må få formidlet kunnskap om foreldres psykiske lidelse på sitt nivå.

Nyhetsartikkel publisert 29/01/15

-Se og snakk med barn om foreldrenes psykiske lidelse. Det var den klare oppfordringen fra psykiater og fagrådgiver i Barns Beste, Anne Kristine Bergem, da hun holdt seminar for fagpersonell ved Modum Bad onsdag 28. januar.

-Går i arv

– Dersom barna ikke blir sett, snakket med og lyttet til når de opplever vonde ting i familien, kan det skape nye traumer hos dem, sa Bergem.
Hun understreket viktigheten av at barn får vite hva som skjer med foreldrene når de blir psykisk syke.
– Så mange som opp mot 40 prosent av alle barn i Norge har en forelder som har psykiske helseproblemer i større eller mindre grad. Dessverre går ting i arv, og disse barna har en økt risiko for selv å få plager, både av psykisk og fysisk art, opplyste Bergem.

-Få et språk

Forskning viser blant annet at når barn er vitne til at far utøver vold mot mor, så er det like skadelig som om barnet blir utsatt for den fysiske volden selv.Dersom barna blir sett, blir lyttet til og hjelpes til å få et språk for det som skjer, kan man forebygge at nye traumer oppstår.
– Barn lager seg ofte fantasier og forestillinger. De har ikke den samme forståelse som oss voksne, og trenger derfor hjelp. Gode voksne som ser dem, ord som er lette å forstå på deres nivå – kan utgjøre en forskjell. Bare det å bli sett og lyttet til, kan være en hjelp. Vi har mange fortellinger om de som ble sett av nabodama eller en lærer, og som kjente seg hjulpet bare på grunn av det.

Plikt for helsepersonell

Lov om Helsepersonells plikt til å snakke med barn om foreldrenes psykiske lidelse kom i 2010. Allerede i 2008 ble Barns Beste opprettet som et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Ved Modum Bad har man jobbet like lenge med å rette oppmerksomheten mot barn av pasientene. Det gjøres blant annet ved at hver avdeling har to barneansvarlige. Disse er igjen koordinert av en leder, Gudveig Aadland Gunnerød.
– Vi har en klar bevissthet og et opplegg rundt barna av pasienter på Modum Bad, men det er viktig at vi hele tiden jobber med å bli bedre. Denne faglige inspirasjonsdagen er et ledd i arbeidet med å gjøre oss mer kompetente, sier Gunnerød.

Konkrete ideer

Rundt 60 terapeuter og miljøterapeuter fikk mange gode innspill, tips og råd som foredragsholder Anne Kristine Bergem raust delte ut.
En av de barneansvarlige ved Avdeling for traumelidelser, Åse-Lill Ranvik Iversen, er glad for de konkrete ideene hun fikk.
– Blant annet ser vi at det kan være viktig å sende ut informasjon til barna før en av foreldrene skal til behandling hos oss. Barna bør få vite litt om Modum Bad og hva behandlingen her går ut på.
I avdelingen som blant annet behandler senfølger av seksuelle overgrep, ser Iversen utfordringer med å formidle til barna hva deres mor eller far egentlig strever med.
-Symbolbruk kan være en nøkkel. Man kan for eksempel tegne opp de vanskelige hendelsene som kruseduller på en tidslinje i mor eller fars liv. At man forklarer tunge dager med en ”krusedulledag” kan være ord som kommuniserer godt med barna.
Les mer om Modum Bads arbeid med barn som pårørende her.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF