Helsepersonell har plikt til å tilrettelegge for informasjon

Når mor eller far har en psykisk lidelse er det viktig å snakke med barna.

Nyhetsartikkel publisert 29/06/13

-Barnet har rett til informasjon og som helsepersonell har vi plikt til å være med å tilrettelegge for dette, sier Hanne Løvli, koordinator for de barneansvarlige ved Modum Bad.

Finne passende ord

Alle avdelinger ved Modum Bad har i dag barneansvarlig personell. Sammen jobber de for at barn som pårørende skal få den informasjon de har behov for. Senter for familie og samliv er i en særstilling når det gjelder barneperspektivet. De har god kunnskap og erfaring som det dras veksler på.
Men hvordan skal en gi barna informasjonen som de har krav på?  Hvilke ord skal en bruke? Og hva skal en legge vekt på og ta hensyn til?  Dette er viktige spørsmål som de barneansvarlige jobber med.
Hanne Løvli understreker at foreldre selvfølgelig kan snakke med barna sine selv.
– Men mange synes det er utfordrende.  De er redde for at barna vil få det vanskeligere. De strever også med å finne passende ord og beskrivelser for psykiske problemer.  Det er forståelig at foreldre synes dette er vanskelig. De ønsker å skåne barna sine, sier hun.

Brudd på kommunikasjon

Når foreldre rammes av sykdom og problemer skjer det ofte et brudd i kommunikasjonen i familien.  Det er derfor sentralt å arbeide med hvordan en snakker om problemene og hvordan de kan påvirke barna.
– Det betyr at voksne må sette seg inn i barneperspektivet, både terapeut og pasient. Det vil si at en som voksen prøver å sette seg inn i de tanker og oppfatninger barnet har av sitt eget liv, forklarer Løvli.

Faglig tilnærming

På Modum Bad har det i lengre tid vært jobbet med utvikling av rutiner for å ivareta pasientens barn. Dette i tråd med lovendringen som kom i 2010 om helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende. De barneansvarlige har det siste året jobbet med å tilrettelegge for kompetansehevning.
– På innspill fra klinisk personell har det blitt jobbet grundigere med tematikken: Hvordan helsepersonell kan samtale med pasienten om barna. Hvordan tilrettelegge for samtale/informasjon for barna om foreldres problemer/sykdom. Det er også arrangert seminar om barnevern for å bli bedre kjent med lovverket og de hjelpetiltak som kan gjøres for barn og ungdom, opplyser Løvli.
Det hentes inspirasjon fra et konkret verktøy som heter “Barnespor for helsepersonell”, Helsedirektoratet/Rusbehandling Midt-Norge.  ”Barnespor” inneholder blant annet en ”Guide til foreldresamtaler”.

Les om Barn som pårørende her.

Tekst: Hanne Løvli/Unni Tobiassen Lie
Foto: Unni Tobiassen Lie

Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2013
Hanne LøvliTerapeut Hanne Løvli med ”ønskebrønnen” hvor familiene som er på pårørendeopphold legger sine ønsker for familielivet. – Mange av ønskene er sammenfallende; ro, samhold, støtte, gjøre mer sammen samt mindre stress, krangler og kaos.

Jorid Indset GravdalPsykiatrisk sykepleier Jorid Indset Gravdal viser fram noen av lekene som finnes i barnerommet, hvor pasienter kan ta med sine barn når de er på besøk.

Ida Fønnebø Rypdal og Ella Mannes Johnsen
Et hefte hvor barna kan tegne seg selv foran Modum Bad og bli kjent med institusjonen har vist seg å være et godt verktøy for å få i gang praten med barn som er på besøk som pårørende. – Vårt første mål er at de skal bli trygge, sier psykiatrisk sykepleier Ida Fønnebø Rypdal og psykolog Ella Mannes Johnsen.

Drude Østerud og Reidun Jordheim
-Vi oppfordrer pasientene til å bruke litteraturen vi har i biblioteket vårt. I en spesiell hylle har vi samlet litteratur om foreldrerollen. Her finnes også spill og bøker foreldrene kan lese for barna, sier Drude Østerud og Reidun Jordheim, psykiatriske sykepleiere ved Avdeling for angstlidelser.

FAKTA

De barneansvarlige ved Modum Bad jobber med:

  • Tilrettelegging slik at barn og unge kjenner seg velkommen på Modum Bad
  • Informasjon til  barn /unge og foreldre når den voksne har psykisk lidelse.
  • Kompetanseheving for fagpersoner ,  samt struktur og prosedyrer for arbeidet.

Eksempel på noen konkrete tiltak:

  • Tilrettelegge for at barn kommer på besøk og  gi tilbud om samtale
  • Besøksrom for barn og unge
  • Utarbeide og skaffe materiell om hva psykiske lidelser er. Det dreier seg om  alderstilpasset informasjon  til barn/unge og foreldre.
  • Utarbeide prosedyrer for arbeidet med barn som pårørende på Modum Bad
  • Planlegge og holde seminar med barnefokus . I 2012 ble det gjennomført  arbeidsseminar på alle avdelinger med tema: Hvordan snakke med pasienten om barna?
  • I mai 2013 ble det arrangert et internseminar om barnevern
  • Bistå med informasjonsspreding om tema både til fagpersoner, barn /unge og foreldre.
Share Button
Print Friendly and PDF