Nytt tilbud til personer med traumer

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo har startet et nytt behandlingstilbud rettet mot personer med komplekse traumelidelser. Kurset tar utgangspunkt i både traumeforståelsen og respekt for en persons evne til å bestemme selv.

Nyhetsartikkel publisert 14/11/23

Peter McGovern og Torunn Støren inviterer til et behandlingskurs for personer med komplekse traumelidelser og komplekse dissosiative lidelser.

Traumeorientert Recovery Planlegging (TORP) er navnet på kurset som går over syv uker.
– Målgruppen for dette nye behandlingstilbudet er personer med komplekse traumelidelser, sier psykiater Peter McGovern.

Anerkjent verktøy

Peter McGovern

Gruppen er basert på et internasjonalt anerkjent verktøy fra Verdens Helse Organisasjon (WHO – QualityRights Recovery Plan). Det er den første norske oversettelsen av dette verktøyet som har blitt tatt i bruk over hele verden.
– Det finnes egentlig ingen god norsk oversettelse av begrepet Recovery, sier McGovern.
– Recovery er en unik og personlig prosess som du styrer selv. Målet er å få meningsfulle hverdager og et godt liv. “Å være i recovery” kjennetegnes av at man gjenfinner identiteten sin, blir deltagende i lokalsamfunnet igjen og får et liv hvor man høre til og har håp for fremtiden.

“Målet er å få meningsfulle hverdager og et godt liv”

 

Vanskelige perioder

Mennesker med kompleks traumelidelser opplever ofte at visse perioder eller situasjoner i løpet av et år kan bli spesielt vanskelige.
– Dette er perioder der man typisk kan plages mer av angst, depresjon, frykt, skam og PTSD/dissosiative symptomer. Det kan være helger, ferier, høytider, merkedager eller situasjoner som minner om tidligere traumeopplevelser. Ofte kan slike perioder føre til økte traumereaksjoner eller en krise, forklarer McGovern.
For å håndtere disse uønskede traumesymptomene, unngår folk å tenke på eller planlegge for krevende tider. Det kjennes tryggest å unngå kontakt med det som kan minne om traumetiden.

Unngåelse er menneskelig

– Unngåelse er en grunnleggende menneskelig måte å sikre overlevelse på. Det som en gang har hjulpet oss, det fortsetter vi gjerne med. Med ved å unngå å forholde seg til og planlegge for vanskelige situasjoner, kan man forsterke fobi.

“Ved å unngå å forholde seg til og planlegge for vanskelige situasjoner, kan man forsterke fobi”

Da blir man sittende igjen med følelsen av at det samme skjer om igjen og om igjen. Veldig mange beskriver at denne onde sirkelen kan føre til økende håpløshet og at man føler at man mister kontroll over sitt eget liv.

 

Du kan trene på å tenke fremover og planlegge hvordan du kan håndtere situasjonen med støtte fra en plan som ble laget i “fredstid”.

 

Ny handling

I TORP-gruppen jobbes det aktivt med unngåelse og fobi i en trygg ramme.
– Vi jobber for å eksponere oss for vanskelige tider. Ved å lage en detaljert plan for å håndtere det som er vanskelig, åpner vi en mulighet til å forholde oss til det på en ny og mer bevisst måte. Din «recovery-plan», og denne nye handlingen, er styrt først og fremst av din egen vilje og preferanser.

 

“Gjennom gruppen lære man å ta tak i krevende situasjoner tidlig før de blir til en krise”

 

Forutse vanskelige tider

Vanskelige tider kan etter hvert forutsees, mener psykiateren.
– Du vet at det er enkelte dager eller situasjoner der du alltid har det vanskelig, og situasjoner der du møter på mange triggere. Når du vet at det går mot en slik periode som pleier å bli vanskelig, så kan du trene på å tenke fremover og planlegge hvordan du kan håndtere situasjonen med støtte fra en plan som ble laget i “fredstid”.
Gjennom gruppen lære man å ta tak i krevende situasjoner tidlig før de blir til en krise. Når en krise er uunngåelig, har man et dokument som kan formidle hvordan du vil bli behandlet og hva slags støtte som er til hjelp. Til og med i situasjoner hvor du er ikke i stand til å kommunisere det du vil.

 

– I TORP-gruppen jobbes det aktivt med unngåelse og fobi i en trygg ramme, sier Peter McGovern og Torunn Støren.

Målene for gruppen er:

• Konfrontere og jobbe med fobi og unngåelse
• Lære å fremtidsplanlegge for å mestre krevende tider i livet
• Understøtte og forsterke din rett til selv å bestemme over eget liv
• Gir håp om endring og oppleve at gamle mønstre kan brytes
• Øke evnen til å påvirke sitt eget liv (selv-agens) og  fremme mestring.

Ta kontakt med Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, for mer info eller be om en henvisning fra din behandler eller fastlege.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF