Ny metode for overveldende traumeminner

Har du pasienter som er overveldet av traumeminner og ikke håndterer de vanlige bearbeidingsmetodene? Hvordan kan vi da hjelpe? Dette er temaet for den nye etterutdanningen Deep Brain Reorienting (DBR) som nå tilbys ved vår traumepoliklinikk i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 16/01/24

Ingunn Holbæk og Torunn Støren

Ingunn Holbæk (til venstre) og Torunn Støren tilbyr en helt ny etterutdanning for fagpersoner med grunnleggende kompetanse i psykoterapeutisk arbeid.

Deep Brain Reorienting (DBR) er en metode for å få tilgang til og bearbeide traumeminner.
– Det er en ny og veldig interessant metode for å behandle traumepasienter, sier leder Torunn Støren ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo.

Spore tilbake

Behandlingsmetoden retter seg mot kroppens svar på en trussel eller en negativ tilknytningsrelatert opplevelse.
– Metoden forsøker å spore tilbake til hvordan opplevelsen oppsto og bearbeide den på en måte som pasienten kan tåle, forklarer Ingunn Holbæk, psykologspesialist og PhD-stipendiat ved Traumepoliklinikken.
– Det som en gang påvirket mellomhjernen når den oppdaget noe som var overveldende, kan på den måten heles ved hjelp av metoden, sier Holbæk.

“Metoden forsøker å spore tilbake til hvordan opplevelsen oppsto og bearbeide den på en måte som pasienten kan tåle”

 

Kunnskap om nevrobiologi

DBR er utviklet av den skotske psykiateren Dr. Frank Corrigan.
– Metoden setter søkelyset på det som skjer i musklene i skuldre, nakke, hode og ansikt når pasienten husker en traumatisk hendelse. Den baserer seg på oppdatert kunnskap om nevrobiologi og kroppens forsvarsmekanismer, forklarer Holbæk.
I DBR letes det etter startpunktet for pasientens alarmberedskap og de kroppslige spenningene som oppstår i sammenheng med en overveldende opplevelse. Gjennom å bearbeide stressreaksjonene på mellomhjernenivå, søker metoden å finne grunnårsaken til den vedvarende spenningen.
– Dette er det vi kaller en kroppsbasert “bottom-up” traumetilnærming, sier Holbæk.

Les om Deep Brain Reorienting her.

 

“Dette er det vi kaller en kroppsbasert “bottom-up” traumetilnærming”

 

– Interessant og lovende

Professor Ruth Lanius ledet den første randomiserte kontrollerte studien (RCT) gjennomført med denne metoden.
– Resultatene viser fra store til veldig store effektstørrelser som tyder på at metoden er interessant og lovende, sier Holbæk.
Studien ble publisert i august 2023 i European Journal of Psychotraumatology. Se artikkelen her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008066.2023.2240691

 

Ingunn Holbæk og Torunn Støren

Kurset starter opp med todagers samling i Oslo i mai. Det fortsetter i august og avsluttes i oktober. – Undervisere er den irske legen, psykoterapeuten og traumespesialisten Andrew Harkin samt psykiater Frank Corrigan fra Skottland, opplyser Ingunn Holbæk og Torunn Støren.

 

Tre samlinger

DBR-utdanningen er for psykologer, psykiatere og annet helsepersonell som har grunnleggende kompetanse i psykoterapeutisk arbeid.
– De bør også ha erfaring med tilknytningsskader og komplekse traumelidelser. Etterutdanningen er delt opp i tre bolker der hvert nivå består av to dager, til sammen seks hele dager, sier Støren.

Harkin og Corrigan underviser

Kurset starter opp med todagers samling i Oslo i mai. Den fortsetter i august og avsluttes i oktober. Undervisere er den irske legen, psykoterapeuten og traumespesialisten Andrew Harkin samt psykiater Frank Corrigan fra Skottland. Etter fullført utdanning kan behandleren, i samarbeid med sin pasient, fremme tilfriskning av psykisk traumatisering og tilknytningsskader. Behandler skal kunne benytte DBR på komplekse traumelidelser og på traumerelatert dissosiasjon.

Les mer og meld deg på her.

Om kursholderne:

Andrew Harkin

Lege, psykoterapeut og traumespesialist Andrew Harkin har vært opptatt av hvordan vi kan forstå det nevrologiske avtrykket traumer setter i hjernen. Harkin har i fem år undervist ved Sensorimotorisk Psykoterapi Institutt i Europa, USA og Australia. Han underviser også i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) og Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

 

Frank Corrigan

Psykiater Frank Corrigan underviser den 3. modulen. Han har spesialisert seg innenfor behandling av posttraumatisk stresslidelse og dissosiative lidelser. Corrigan har praktisert som psykiater i Skottland og har 30 år bak seg i feltet. Han har kombinert sin omfattende kliniske erfaring med forskning på nevrobiologien ved traumer og det grunnlag dette har i sentrale psykiske lidelser. Forskningen hans har vært i skjæringspunktet mellom affektiv nevrovitenskap og kunnskap om behandling av traumelidelser. Dette har resultert i utviklingen av Deep Brain Reorienting (DBR).

16.01.24
info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF