Medfølelse reduserer traumesymptomer

Behandling som legger vekt på mindfulness og medfølelse kan redusere traumesymptomer og selvkritikk. Det viser undersøkelsene som psykologspesialist Katinka Thorne Salvesen ved traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo har gjort.

Nyhetsartikkel publisert 20/12/23

Behandling som legger vekt på mindfulness og medfølelse gir en signifikant nedgang i symptomer. I 2024 starter en kursserie hvor behandlere kan få opplæring i behandlingsmetoden. Illustrasjonsfoto fra Pexels


Katinka Thorne Salvesen

Nylig fikk psykologspesialisten publisert en artikkel i European Journal of Trauma and Dissociation. Studien viser at et behandlingsprogram som legger vekt på mindfulness og medfølelse gir en signifikant nedgang i symptomer.

 

Pilotstudie

I pilotstudien settes søkelyset på et 16 ukers traumesensitivt behandlingsprogram. Behandlingen er bygget på boken: Mindfulness og medfølelse en vei til vekst etter traumer. 

Katinka Thorne Salvesen opplyser at det før og etter gruppebehandlingen ble målt endringer i symptomer ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og dissosiative symptomer.
– Det ble også foretatt målinger på grad av selvkritikk, selvhat og selvmedfølelse. Deltakerne ble i tillegg intervjuet om negative opplevelser knyttet til gruppeopplegget, sier Salvesen.

“Behandlingsopplegget kan bidra til å redusere traumesymptomer og selvkritikk”

 

Signifikant nedgang

Resultatene viste en signifikant nedgang i PTSD, kompleks PTSD, dissosiative symptomer, selvhat og selvkritikk.
– Resultatene peker på et potensiale for at behandlingsopplegget kan bidra til å redusere traumesymptomer og selvkritikk, sier Salvesen.
– Samtidig belyses stresset pasienter opplever under traumebehandling.

 

– Vi ser at det er svært viktig å tilpasse behandlingen. Det er ikke slik at en «størrelse» passer alle, understreker artikkelforfatter Katinka Thorne Salvesen.  Illustrasjonsbilde fra Pexels.

– Metodene må tilpasses

Denne studien er på linje med andre funn hvor en ser viktigheten av at metodene må tilpasses den enkeltes kapasitet.

“Vi ser at det er svært viktig å tilpasse behandlingen. Det er ikke slik at en «størrelse» passer alle”

– Vi ser at det er svært viktig å tilpasse behandlingen. Det er ikke slik at en «størrelse» passer alle, understreker Salvesen.

Her kan du lese hele artikkelen som Katinka Thorne Salvesen har fått publisert i European Journal of Trauma and Dissociation:  https://authors.elsevier.com/a/1i67n8nL2YCo2i

(Artikkelen ligger åpen for alle i 50 dager fra 17.11.23)

Holder kurs

I 2024 og 2025 vil det bli arrangert en kursrekke over åtte dager for helsepersonell som ønsker å inkludere denne behandlingsmetoden i sitt arbeid med traumepasienter. Les om kurset her.

Share Button
Print Friendly and PDF