VIKTIG INFORMASJON:

Poliklinikken i Vikersund er åpen for våre pasienter.

Traumepoliklinikken i Oslo er åpen kun for pasienter med avtale, og stengt for andre besøkende.

Utfyllende informasjon finner du ved å følge linkene nedenfor til hver avdeling.

Modum Bads poliklinikker

  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Vikersund tilbyr poliklinisk behandling til befolkningen i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I spesielle tilfeller tar vi også imot pasienter fra andre kommuner.
  • Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo gir et poliklinisk tilbud til mennesker rammet av alvorlige traume- og dissosiasjonsplager, primært etter seksuelle overgrep i barndom/ungdom.

Aktuelt fra våre poliklinikker: