Leger får hjelp på Villa Sana

Karin Røs doktorgrad viser at leger viser færre tegn til utbrenthet etter et opphold på Villa Sana.

Nyhetsartikkel publisert 11/02/09


Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad

Leger viser færre tegn til utbrenthet, depresjon og jobbstress etter et opphold på Ressurssenteret Villa Sana. Det viser en rykende fersk forskningsstudie utarbeidet av Karin Rø, lege og forsker ved Forskningsinstituttet, Modum Bad. Nylig ble studien publisert i det velrenommerte British Medical Journal.

– Det ser ut til at legene klarer å gjøre noe med sin arbeidssituasjon og i privatlivet etter oppholdet ved Villa Sana, sier Rø.

Hennes forskning viser at de har klart å gjøre endringer i arbeidstid, oppsøkt terapi eller tilegnet seg mestringsstrategier som hjelper dem til å takle en travel hverdag.

– Det fører til opprettholdelse av bedre arbeidsevne over tid. Noe som igjen fører til mindre utbrenthet, forklarer Rø.

Foreløpige resultater fra sykepleierne viser liknende tendenser.

Ond sirkel

Helsepersonell er ikke kjent for å ta godt vare på seg selv og sin egen helse. Travle hverdager med mye stress og stort ansvar setter sine spor hos leger og sykepleiere.

-Leger har tradisjonelt vært dårlige til å oppsøke hjelp, sier Rø.

Både norske og internasjonale undersøkelser viser at leger har hyppigere forekomst av depresjon, selvmordsatferd og trolig utbrenthet enn sammenliknbare grupper. Leger oppsøker også hjelpeapparatet senere i sykdomsforløpet og antakelig i mindre grad enn andre.

En terskel

For leger kan det å oppsøke kollegaer for å få hjelp være en terskel. Andre igjen erkjenner ikke at de har problemer. De står på i stedet for å stoppe opp. Mange jobber mye overtid og merker ikke selv at de kommer inn i en ond sirkel. De har ikke lenger tid til familie og venner, og hyggelige fritidsaktiviteter som gjør at de får koblet av. Etter hvert kan stress, overtid, og dårlig samvittighet gå over i dårlig søvn, kroppslige smerter, depressivitet og utbrenthet. Mye av det samme mønsteret ser man hos sykepleierne.

Motivere

Oppholdet ved Villa Sana er ofte starten på, eller en del av en prosess, hvor helsepersonell gjør riktige endringer i sin arbeidssituasjon og privatliv. Rø mener det handler mye om å motivere den enkelte til erkjennelse og refleksjon rundt egen situasjon og egne behov.

– Man må ta tid til seg selv. Det er ikke alle leger og sykepleiere som er vant til å gjøre det. Dette er mennesker som er i yrker hvor de er vant til å ha et konstant fokus på andre.

For å få en bedre hverdag må man ofte ta noen grep. Det handler om å se sin egen jobbsituasjon, og å se den i sammenheng med sin livssituasjon for øvrig.

Mindre jobbstress

Intensjonen med å etablere Villa Sana var å fremme helse og livskvalitet blant helsearbeidere, samt å forebygge utbrenthet og styrke bevisstheten om yrkesrollen. Helsepersonell blir gitt anledning til å stoppe opp og gjøre opp status med seg selv.

For Karin Rø har det vært spennende å gå gjennom forskningsmaterialet som dokumenterer at man har oppnådd resultater etter etableringen. Hele 1300 leger og 700 sykepleiere har benyttet seg av tilbudet siden oppstarten i 1998. I forskningsprosjektet til Rø har 227 leger og 172 sykepleiere deltatt. De har svart på spørsmål ett år etter opphold og tre år etter opphold. Foreløpig har Karin Rø publisert resultater som beskriver legenes situasjon når de kom til Villa Sana og ettårs oppfølging av disse. Resultater fra sykepleiergruppen er nå under bearbeiding.

– Ved ankomst til Villa Sana rapporterte legene betydelig høyere grad av belastning enn norske leger generelt. Etter ett år var belastningsmålene betydelig redusert. Utbrenthet og jobbstress falt til omtrent samme nivå som for norske leger generelt, forklarer Rø.

– Spennende

Hun synes det er spennende resultater, både for Villa Sanas del, men mest av alt at det nytter å hjelpe helsepersonell til å se og gjøre noe med sin egen situasjon.

Nå er hun spent på oppfølgingen av legene etter tre år.

-Jeg er spent på om den positive utviklingen er noe som holder seg over tid eller om situasjonen igjen er blitt mer presset.

Noen leger hadde med seg partnere til oppholdet ved Villa Sana. Partnerne har deltatt i undersøkelsen og Rø vil også se spesifikt på parene.

-Privilegert

Karin Rø føler seg svært privilegert som får lov til å forske på det unike tilbudet ved Villa Sana. Målet er en doktorgrad i løpet av 2009.

– Det er viktig å finne fram til effekten av forebyggende tiltak, hva som hjelper og hva som ikke hjelper.

Selv om Norge har vært et foregangsland når det gjelder å følge opp leger, og den norske legekårsundersøkelsen etter hvert har gitt svært nyttig informasjon om legers situasjon, er effekten av forebyggende tiltak blant leger vært lite studert. Interessen er derfor stor for forskningsresultatene.

At Røs studie nå publiseres i British Medical Journal vekker oppsikt. Publikasjonen regnes som en av de ”fem store” innen internasjonal medisinsk publisering. Som medforfattere har Karin Rø med seg Tore Gude og Reidar Tyssen ved Avdeling for atferdsfag ved Universitetet i Oslo, samt Olav G. Aasland, leder for Legeforeningens Forskningsinstitutt. Forskningsprosjektet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening og Modum Bad.

Fakta

Navn: Karin Rø

Alder: 46

Bakgrunn: Svensk, oppvokst i Zimbabwe og Tanzania

Sivilstand: Gift, tre barn

Yrke: Lege og spesialist i arbeidsmedisin.

For tiden: Forsker ved Forskningsinstituttet, Modum Bad.

Aktuell: Forsker på legers helse og har akkurat fått en artikkel publisert i British Medical Journal.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie (15.12.08)

Share Button
Print Friendly and PDF