Leger – på akkord med egen helse

Norske leger går på akkord med egen helse for å innfri egne og andres forventninger. Det viser forskningsarbeidet til Tuva Kolstad Hertzberg.

Nyhetsartikkel publisert 30/05/18

Tuva Kolstad Hertzberg disputerer for sin doktorgrad 4. juni. Foto: Privat

Norske leger går på akkord med egen helse for å innfri egne og andre legers forventninger til hva en lege bør levere. Det viser forskningsarbeidet til Tuva Kolstad Hertzberg. 4. juni disputerer hun for sin doktorgrad.
Funnene i cand.med. Hertzbergs studie viser at ønsket om å være en god lege, utfordrer legenes balanse mellom jobb og hjem på flere måter.
– Blant annet på grunn av uklare normer i legekollegiet om hva som er godt nok, sier Hertzberg.

Balansegang

Studien viser at den kan være en vanskelig balansegang mellom hva pasientene, sykehusene, kollegene og omgivelsene forventer, samt egne forventninger.
– Legene ser ut til å strekke seg svært langt for å holde et høyt faglig nivå, sier Hertzberg.
– Egne og kollegers forventninger om å være en god og lojal lege, sammen med helsevesenets organisering av legenes rolle, kan gjøre det vanskelig for legene å ta hensyn til seg selv og egen helse. Stress knyttet til innsatsen for å få til balansen, har vist seg å påvirke utviklingen av utbrenthet. Studien viser også noen interessante spenninger mellom det å jobbe klinisk som lege og det å være leder.

Ivareta egen helse

Signaler på tilsvarende yrkespress blant leger internasjonalt, fikk Verdens legeforening i fjor til å utvide legenes plikt, ikke bare til å ivareta pasientens liv og helse, men også til å ivareta egen helse. Dette er tatt inn i den universelle legeeden, også kjent som Genève-deklarasjonen, som skal prege legegjerningen. Det er første gang legens plikt til å ta vare på egen helse og velvære er tatt med og satt i sammenheng med god pasientbehandling. Leger må heretter love å «… ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard».

Villa Sana

I sitt doktorgradsarbeid har Hertzberg fulgt opp forskningsresultater blant annet fra Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad. Spesialist i arbeidsmedisin og leder for Legeforskningsinstituttet, Karin Isaksson Rø, har vært hennes hovedveileder i doktorgradsarbeidet. Rø forsket selv på hjelpen leger får ved Villa Sana. Den viste at legene hadde færre tegn til utbrenthet, depresjon og jobbstress etter oppholdet på Villa Sana.

Se link til disputasomtale på UiOs nettsider her.

30.05.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF