Elever lærer om psykisk helse

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan være utfordrende for ungdom. Gjennom VIP-programmet får de informasjon om – og mulighet til å snakke om psykisk helse og følelser.

Nyhetsartikkel publisert 07/03/16

Eli Tove Myrdal_MG_9014 justert

Eli Tove Myrdal veileder nye elever ved Rosthaug videregående skole om hvordan de best kan ta vare på sin psykiske helse. (Foto: Anders Kongsrud)

 

VIP står for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». I løpet av første skoleår på videregående får elevene besøk av helsepersonell som tar opp temaet psykisk helse.  Også skolens ansatte får kompetanseheving om temaet. Resultatene av VIP-programmet viser seg å være gode.

– Bedre rustet

I ti år har Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad bidratt i gjennomføringen av VIP-programmet, med veiledning og informasjon til elever på første trinn i videregående skole. Terapeut Eli Tove Myrdal er blant dem som møter skoleelevene. Hun mener det er svært viktig at ungdom får høre om og møte noen som jobber med psykiske lidelser.
– Hovedmålsettingen er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser, sier Myrdal.

Følelser og usikkerhet

Oppstart på videregående utdanning betyr ofte skifte av venner, miljø, bosted. Mange er usikre på valg av yrkesvei, de er usikre på egen identitet og mange følelser er i sving. Ofte bæres det meste alene, og spørsmålene forblir ubesvart fordi de ikke er uttalt. Gjennom programmet får elevene anledning til å stille sine spørsmål. Samtalene i klassene gir også mulighet for gjenkjennelse og alminneliggjøring.

Det nytter

Responsen og dialogen oppleves varierende hos de som møter elevene. Noen klasser har en åpen tone, mens andre er mer reserverte.
– Vi opplever likevel at VIP-programmet er svært meningsfullt som et forebyggende arbeid blant ungdom, sier Myrdal. Spørsmålene som elevene stiller oss, tyder på mange tanker og stor interesse for temaet.
Forskning viser at informasjonen går inn og er til nytte. Ungdommene blir flinkere til å søke hjelp i en tidlig fase. Forskningen viser også at det kan være lettere for de som har psykiske problemer å være åpne i etterkant av VIP-programmet.

Eli Tove Myrdal - psykolog og konstituert leder - Poliklinikken

Eli Tove Myrdal

-Meningsfullt

Eli Tove Myrdal synes det er svært meningsfullt å få undervise om psykisk helse i videregående skole. Hun møter mange flotte ungdommer som er på vei inn i voksenverden. Noen kan være usikre på seg selv.

-Da er det godt å minne om hva som står i det nye, reviderte VIP-heftet som gis til elevene. Der står VIP forklart som ”Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen”, men videre står det ”..det viser også til Very Important Person, som i dette tilfellet er deg”.

 

 

Fakta om VIP

·         Skoleprogrammet VIP står for ”Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen”

·         Startet som et prosjekt i 2000

·         140 videregående skoler i 16 fylker gjennomfører VIP

·         Samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten

·         vipweb.no – for mer informasjon

02.03.2016
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF