Emnekurs for leger: Stressmestring og egenomsorg

Dette kurset er et to-dagers emnekurs for leger innen allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Nyhetsartikkel publisert 17/03/22

pexels-grizzlybear-401080

Emnekurs for leger:

“Stressmestring og egenomsorg”

26.-27. september 2024

Leger er ofte svært engasjert i faget sitt og har høy arbeidskapasitet, men strever med å ta rimelig vare på seg selv. Mange opplever at kravene øker, i tillegg til en krevende oppgaveglidning. Det er vanskelig å få til en akseptabel balanse mellom jobb og livet ellers, mange beskriver slitasje og utbrenthetsplager. I 2014 anerkjente Institute for Healthcare Improvement sammenhengen: “Care of the patient requires care of the provider” – “Omsorg for pasienten forutsetter omsorg for helsearbeideren”

Dette emnekurset vil gi kunnskap om legeliv og legehelse, bidra til bevisstgjøring og gi innspill til stressmestring og selvivaretagelse.

På Villa Sana ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter har vi i 25 år hatt over 5000 leger på kurs og til rådgivning hvor dette har vært fokus. Foredragsholderne har lang erfaring derfra.

Se mer informasjon om foredragsholderne, faglig utbytte og detaljert program nedenfor.

Dato: 26.-27.09.24

Sted: Kildehuset

Pris: Kr. 5.330 ,- pr. pers.*

*Se mer prisinformasjon i påmeldingsskjemaet.

Program for dagen

Se hele programmet her.

Share Button

Om foredragsholderne

Karin Isaksson Rø, spesialist i arbeidsmedisin, PhD, MHA Seniorforsker Legeforskningsinstituttet, rådgiver/foredragsholder Villa Sana

Ingunn Amble, spesialist i psykiatri, PhD Leder Villa Sana – arbeidshelse

Ragnhild Skari Iuell, lege, sertifisert MBSR og MBCT instruktør Lovisenberg DPS, Balderklinikken, foredragsholder Villa Sana

Veslemøy Bråten, helsesportspedagog, Modum Bad

Share Button

Læringsmål

ALM-004, ALM-005, ALM-006, ALM-007, ALM-008, ALM-009, ALM 015, ALM-024, ALM-032, ALM-037, ALM-047, FMK LM-21 og FMK LM-62.

Share Button

Kurset er godkjent for

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i stressmestring for leger i spesialisering og spesialitetens etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Share Button

Om Kildehuset

Her finner du mer informasjon om både møtelokaler og overnattingsmuligheter i Kildehuset, et av våre kurs- og konferanselokaler.

Share Button
Print Friendly and PDF