Modum Bad-konferansen 2024

Traumebehandling – perspektiver på helhetlig og persontilpasset terapi. Våre fagpersoner innen traumefeltet vil formidle sine erfaringer gjennom inspirerende foredrag og vi avslutter dagen med en paneldebatt. Sett av dagen til denne fagkonferansen på Kildehuset eller delta digitalt.

Nyhetsartikkel publisert 28/04/22

“Traumebehandling – perspektiver på helhetlig og persontilpasset terapi”

15. november 2024

Kort om årets Modum Bad-konferanse:

  • “Traumebehandling – kvar står kunnskapsfeltet i dag og kvar går vegen vidare?” ved psykologspesialist og forsker Peter Sele
  • “Se hele meg – et miljøterapeutisk verktøy for å forstå komplekse traumerelaterte lidelser” ved sykepleier Lise Berglund
  • “Traume Orientert Recovery Planlegging (TORP) – et praktisk klinisk verktøy for å utfordre fobi og planlegger for vanskelige tider” ved psykiater og overlege Peter McGovern
  • “Hvordan gjenkjenne og overkomme hindringer i traumebehandling. Fem hindringer som kan bli til gull” ved psykologspesialist Irene Michalopoulos
  • “Hvordan velge behandlingen som virker best? Persontilpasning med hjelp av maskinlæring” ved psykologspesialist og forsker Karine Frost
  • Paneldebatt ledet av psykologspesialist Oddrun Solberg

Se mer informasjon om foredragsholderne, faglig utbytte og detaljert program nedenfor.

Dato: 15.11.24

Tid: 08.30 – 16.00

Sted: Kildehuset (i Vikersund) + digitalt

Pris: Kr. 2.500 ,- pr. pers.

Program for dagen

08.30 – 09.00 Registrering med kaffe
09.00 – 09.15 Velkommen
09.15 – 10.00 “Traumebehandling – kvar står kunnskapsfeltet i dag og kvar går vegen vidare?” ved psykologspesialist og forsker Peter Sele
Pause
10.15 – 11.00 “Se hele meg” – et miljøterapeutisk verktøy for å forstå komplekse traumerelaterte lidelser” ved sykepleier Lise Berglund
11.00 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.45 “Traume Orientert Recovery Planlegging (TORP) – et praktisk klinisk verktøy for å utfordre fobi og planlegger for vanskelige tider” ved psykiater og overlege Peter McGovern
Pause
13.00 – 13.45 “Hvordan gjenkjenne og overkomme hindringer i traumebehandling. Fem hindringer som kan bli til gull” ved psykologspesialist Irene Michalopoulos
13.45 – 14.15 Pause med kake
14.15 – 15.00 “Hvordan velge behandlingen som virker best? Persontilpasning med hjelp av maskinlæring” ved psykologspesialist og forsker Karine Frost
Pause
15.00 – 15.45 Paneldebatt ledet av psykologspesialist Oddrun Solberg
15.45 – 16.00 Oppsummering og evaluering

Share Button

Om foredragsholderne

Peter Sele er psykologspesialist og forsker ved Modum Bad. I samarbeid med to av Modum Bads kliniske avdelinger (Angstavdelingen og Traumeavdelingen) gjennomførte han nylig en sammenlignende studie av tre behandlinger for kompleks PTSD etter barndomstraumer (henholdsvis stabiliseringsterapi, eksponeringsterapi, og fase-orientert terapi). I det daglige arbeider han som kliniker med behandling av kompleks PTSD, han leder fagutviklingsarbeidet ved traumeavdelingen i Vikersund og er involvert i flere nye forskningsprosjekter med mål om å bedre behandlingstilbudet til traumepasienter.  Før han startet ved Modum Bad i 2011, hadde han arbeidet innenfor sikkerhetspsykiatri, DPS og BUP i Oslo

 

 

Lise Berglund har 20 års erfaring som kliniker innen psykisk helsevern, både fra døgn- og poliklinisk avdeling. De siste 5 årene med utredning og behandling individuelt og i grupper ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo. Hun er utdannet sykepleier og har en master i psykisk helsearbeid, samt en klinisk spesialisering innen traumereaksjoner. I tillegg har hun videreutdannelse i sensorimotorisk psykoterapi og kognitiv terapi. Siden 2008 har hun viet stor faglige oppmerksomhet mot å utvikle en dypere forståelse for mennesker med traumerelaterte lidelser. Hun har bl.a. deltatt på Ellert Nijenhuis sine kursrekker i Norge i perioden 2009 – 2015. Berglund har bred erfaring med foredragsvirksomhet rettet mot både leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell som er interessert i å lære mer om traumereaksjoner og behandling, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt ulike høgskoler.

 

Peter McGovern er psykiater og overlege på Modum Bads Traumepoliklinikken. Han jobber for å utvikle personsentrert og recovery-orienterte tilnærminger i psykisk helsevern for å støtte borgere med psykiske helseutfordringer og redusert psykososial funksjon. Han har en spesiell interesse for psykoanalytisk psykoterapi samt systemiske tilnærminger til forståelsen av psykiske helsemessige forhold. McGovern er medvirkende forfatter og rådgiver i utviklingen av Verdens helseorganisasjons QualityRights veiledning og opplæringsverktøy. Han fortsetter å jobbe med WHO som QualityRightskonsulent og underviser i dette rundt om i verden.

 

 

Irene Michalopoulos:
Irene er psykologspesialist med mange års fordypning i forståelse og behandling av komplekse dissosiative lidelser. Hun har også videreutdanning innen kroppsorientert traumebehandling og hun er utdannet gruppeterapeut. Hun har jobbet med traumebehandling i individualterapi og grupper i mer enn 20 år. Hun underviser og veileder innen dette feltet.

 

 

Karine Frost er psykologspesialist tilknyttet Forskningsinstituttet og Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Hun er for tiden PhD-kandidat ved Modum Bad/Universitetet i Oslo og forsker på persontilpasset traumebehandling.

 

 

 

Oddrun Solberg, psykologspesialist,  leder paneldebatt

Share Button

Utbytte av forelesninger

Utbytte forelesning Peter Sele:

Når det gjeld læringsutbytet vil eg snakke om dei sentrale diskusjonane ift diagnostikk og behandling av traumelidingar, gå gjennom nyare relevant behandlingsforsking, og peike på nokre utfordringar og moglegheiter for å få til å tilby betre behandling til traumepasientar framover.

Utbytte forelesning Lise Berglund:

Gjennom kliniske erfaringer vil du bli kjent med et miljøterapeutisk verktøy, som kan bli et kart for å gjenkjenne og sortere reaksjoner og atferd i møte med komplekse dissosiative lidelser.

Utbytte forelesning Peter McGovern:

Lær mer om Traumepoliklinikkens ny gruppebehandling for menneske med kompleks traumelidelser. Gruppen er basert på et internasjonalt anerkjent verktøy fra Verdens Helse Organisasjon (WHO – QualityRights Recovery Plan). Det er den første norske oversettelsen av dette verktøyet som har blitt tatt i bruk over hele verden

Utbytte forelesning Irene Michalopoulos:

Deltakerne skal sitte igjen med en oversikt over sentrale hindringer i terapi med komplekse dissosiative lidelser, samt få inspirasjon til hvordan møte disse uavhengig av hvilken teoretisk forankring de ellers har

Utbytte forelesning Karine Frost:

Få oppdatert kunnskap om forskning og muligheter innen persontilpasset behandling/presisjonsbehandling for traumelidelser: bruk av maskinlæring som støtte i behandlingsvalg for å tilby rett behandling til rett pasient.

Share Button

Målgruppe

  • Terapeuter som møter pasienter i sitt arbeid
  • Førstelinje helsepersonell innen kommunetjeneste og psykisk helsevern
  • Ansatte i sosial-, opplærings- og utdanningssektor, familievern, livssynsorganisasjoner og innen frivillighet.
Share Button

Meritterende

Det søkes om godkjenning fra følgende foreninger:

Norsk psykologforening
Den norske legeforening
Norsk Sykepleierforbund
Fagforbundet

Share Button

Om Kildehuset

Her finner du mer informasjon om både møtelokaler og overnattingsmuligheter i Kildehuset, et av våre kurs- og konferanselokaler.

Share Button
Print Friendly and PDF