Stor legepågang til Villa Sana

Siden 2018 kapasiteten på Villa Sana økt med hele 70 prosent. Det siste året har flere kommuneoverleger tatt kontakt, men det er flest henvendelser fra fastleger.

Nyhetsartikkel publisert 05/04/22

Leder og psykiater Ingunn Amble mener noe av økningen i antall henvendelser kan være et resultat av koronapandemien.

– I 2021 kom tallet på leger som deltar på rådgivning eller kurs opp i 500. I 2018 var det i underkant av 300 leger som søkte rådgivning og deltok på kurs på Villa Sana,  opplyser leder og psykiater Ingunn Amble.
På grunn av økt antall henvendelser, er kapasiteten økt med 70 prosent sammenlignet med 2018, etter avtale med oppdragsgiver SOP (syke- og pensjonsordningen for leger).

 

“Slitasje over år er en fellesnevner for legene som søker seg til tilbudet ved Villa Sana”

 

Flere yrkesgrupper

Ingunn Amble mener noe av den store økningen de opplever, kan være en konsekvens av koronapandemien.
– Flere kommuneoverleger enn tidligere har tatt kontakt. De fleste beskriver en voldsom økning i arbeidsmengde. Det er imidlertid fortsatt flest fastleger som tar kontakt. Grunnen til økningen kan også være at tilbudet stadig blir mer kjent og at terskelen for å søke hjelp er blitt lavere.

– Flere kommuneoverleger enn tidligere har tatt kontakt. De fleste beskriver en voldsom økning i arbeidsmengde, sier Ingunn Amble.

Videorådgivning

Flere enn tidligere søker rådgivning via videooverføring.
– I 2021 var antallet videorådgivninger faktisk like høyt som dagsrådgivninger, sier Amble.
Hun er usikker på om denne trenden vi fortsette etter pandemien.
– Men det kan vise seg at flere har fått øynene opp for denne måten å få hjelp på. De som bor langt unna kan få rådgivningstimer uten å måtte sette av tid til å reise.

 

“Legene opplever jobben som meningsfull, men har høye krav til seg selv”

 

Belastninger

Slitasje over år er en fellesnevner for legene som søker seg til tilbudet ved Villa Sana.
– Legene opplever jobben som meningsfull, men har høye krav til seg selv. For noen handler det om konflikter, manglende støtte og veiledning. Det kan også være belastninger i privatlivet. Slitasjen gir seg utslag i nedsatt konsentrasjon, arbeidskapasitet og arbeidsglede. Flere vurderer å skifte jobb.
– Noen dropper aktiviteter som gir påfyll og energi for å jobbe mer. Vår erfaring er at dette gjør situasjonen verre, sier Amble.

Flere fagforbund

Ved siden av legeavtalen, har Seksjon for arbeidshelse også avtaler med Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Tannlegeforening, Fellesorganisasjonen (FO) og Den norske advokatforening. Antall henvendelser om kurs og rådgivning har også økt fra disse gruppene.

 

– Generalsekretær i Legeforeningen, Siri Skumlien (til venstre) besøkte Modum Bad høsten 2021. Videre mot venstre: Villa Sana-leder Ingunn Amble, PhD-kandidat Ingrid Taxt Horne og leder Jorunn Tangen Hole i Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Sitat:

 

– Gode rammer og solid arbeid

Generalsekretær Siri Skumlien.

– Villa Sana gir rammer for gode endringer, sier Siri Skumlien, generalsekretær i Legeforeningen.
Skumlien overtok nylig jobben etter mangeårig generalsekretær Geir Riise. Høsten 2021 besøkte hun Modum Bad og Villa Sana.

Endringer som fungerer

– Villa Sana gir gode rammer for å sette søkelyset på hvordan det er mulig å gjøre endringer som fungerer. Omgivelsene og stemningen gir nok et sterkt bidrag til ro rundt en slik prosess. Kjernen er likevel det solide arbeidet som fagfolkene gjør sammen med den enkelte, sier Skumlien.

Et forebyggingstilbud

– Hvilken betydning har Villa Sana hatt for Legeforeningen gjennom årene?
– Det har vært viktig å kunne tilby egne medlemmer et forebyggingstilbud. At vår egen forening står bak tilbudet, gir en ekstra trygghet. Det er også viktig at vi har forskning på tilbudet. Ved å samle erfaring om innretning og effekt, kan vi fortsette å gjøre mest av det som virker. Legeforskningsinstituttet er et sentralt kompetansemiljø som vil fortsette å gi oss mye verdifull informasjon om legelivet.

Økt behov og kjennskap

Hva er dine tanker rundt den store økningen av henvendelser til Villa Sana?
– Så langt har vi for lite kunnskap om bakgrunnen for denne økningen. Det er mulig at pandemien er en del av årsaken. Jeg tror det kan være en kombinasjon av et økt behov og kjennskap til at tilbudet finnes. Det er veldig bra hvis terskelen for å ta kontakt med Villa Sana ikke blir for høy – vi vil jo aller helst at leger skal få hjelp tidlig nok.

 

Om Villa Sana-tilbudene:

  • Etablert i 1998
  • Mål: Å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv.
  • ‘Tilbyr kurs og rådgivning til: Leger, tannleger, sykepleiere, sosialarbeidere og advokater.
  • Avtale med: Den norske legeforening (1998), Den norske tannlegeforening (2008), Sykepleierforbundet (2001), Fellesorganisasjonen (2020) og Den norske advokatforening (2021).
  • Stedet er bygget spesielt for kurs og rådgivning. Det gir en god ramme for romslighet, raushet og ro.
  • Tverrfaglig stab: Tilbudet drives av en velkvalifisert tverrfaglig stab.
  • Villa Sana er organisatorisk plassert under Modum Bads kurs- og kompetansesenter (MBKK).
  • Les om forskning på Villa Sana-tilbudet her

Leger: Les  om tilbudet til leger her.

Tannleger: Les om tilbudet til tannleger.

Tilbud til sykepleiere:  Les  om tilbudet til sykepleiere.

Tilbud til FO-ledere: Les om tilbudet til FO-ledere.

Tilbud til advokater: Les  om tilbudet til advokater.

Tilbud til laboratoriepersonell:. Les om tilbudet til bioingeniører  her.

 

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie
Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 2/2021.

Bestill Badeliv gratis her.

Share Button
Print Friendly and PDF