Hva er god hjelp for leger som søker støtte?

Forskning har vist at leger får godt utbytte av rådgivningen de får på Villa Sana. I et nytt forsknings-prosjekt ønsker PhD-kandidat Ingrid Taxt Horne å få mer kunnskap om hva som virker i rådgivningen.

Nyhetsartikkel publisert 21/02/22

I forskningsprosjektet «Bra for legen – bra for pasienten» undersøker Ingrid Taxt Horne hvordan leger opplever å benytte seg av rådgivning. Illustrasjon: Grete Edland Westerlund

Tidligere forskning har vist at leger får godt utbytte av rådgivningen de får på Villa Sana. I et nytt forskningsprosjekt ønsker PhD-kandidat Ingrid Taxt Horne å få mer kunnskap om hva som virker i rådgivningen. I forskningsprosjektet «Bra for legen – bra for pasienten» undersøker hun hvordan leger opplever å benytte seg av rådgivning. Det gjelder både tilbudet til Villa Sana samt Støttekollegaordningen. Sistnevnte ordning er et lokalt tilbud for norske leger, der de har mulighet til å rådføre seg med en legekollega i sitt eget fylke.
– Begge tilbudene, Villa Sana og Støttekollegaordningen, er gratis for alle norske leger, opplyser Taxt Horne.

– Høsten 2018 intervjuet vi 13 leger som hadde søkt hjelp på Villa Sana, mens de fortsatt hadde et ferskt blikk på sine opplevelser, sier Ingrid Taxt Horne.

Forventning og nytte

I forskningsprosjektet ønsker hun å finne ut hvilke problemstillinger som fører til at leger søker støtte, hvilke forventninger de har til tjenestene og hva de opplever som nyttig etter å ha benyttet tilbudet. For å kunne spørre legene selv, med åpne spørsmål, benyttes det kvalitativ forskningstilnærming.
– Høsten 2018 intervjuet vi 13 leger som hadde søkt hjelp på Villa Sana, mens de fortsatt hadde et ferskt blikk på sine opplevelser. Disse intervjuene dannet utgangspunktet til den første artikkelen i prosjektet, sier Taxt Horne.

Les mer om tilbudet Modum Bad har til leger i Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana

Hvorfor søker de hjelp?

Artikkelen har fått tittelen «Why do doctors seek peer support? A qualitative interview study».
– I denne studien fant vi et bredt spekter av grunner til at leger søker hjelp. Vi har delt dem inn i tre kategorier:

A: Bekymret – søker råd
Disse legene søkte hjelp i en strevsom hverdag og ønsket veiledning og råd.

B: Frykter å ikke mestre hverdagen lenger
Legene i denne kategorien opplevde overbelastning med stress og/eller alvorlige konflikter i livet sitt. De ønsket “redskaper” for å kunne møte situasjonen de sto i på en bedre måte og/eller henvisning til terapi.

C: Leter etter en vei tilbake til, eller videre i, arbeidslivet
Legene i kategori (C) var ikke i arbeid da de var på Villa Sana, enten grunnet sykemelding eller fordi de hadde falt ut av jobb. De ønsket et supplement til behandling i helsevesenet og råd om hvordan de kunne komme seg tilbake til arbeidslivet.

– Stor variasjon

– Studien konkluderer med at det er stor variasjon i kontaktårsak til Villa Sana, og stort sprik i forventninger til hva tjenesten kan tilby, sier Taxt Horne.
Når leger tar kontakt med rådgivningstjenesten ser det ut til å være mer styrt av deres syn på tjenestens konfidensialitet, sykemelding og opplevet terskel for å søke hjelp, enn hvor vanskelig de faktisk har det.

 

“Studien konkluderer med at det er stor variasjon i kontaktårsak til Villa Sana, og stort sprik i forventninger til hva tjenesten kan tilby”

 

Oppfølgende intervju

Høsten 2019 ble legene på nytt intervjuet.
– Det gir oss mulighet til å undersøke hva de fikk med seg og eventuelle endringer etter kontakten med Villa Sana. Hva er det Villa Sana kan tilby som kan være nyttig for et så stort spekter av problemstillinger og forventninger? Det skal vi undersøke nærmere i tiden som kommer.

Støttekollegaordningen

Siste del av forskningsprosjektet består av intervjuer med leger som nylig hadde benyttet seg av Støttekollegaordningen.
– Også her vil vi se på nytte av tilbudet, sier Ingrid Taxt Horne.
Sammen med seg i forskningsgruppen har hun hovedveileder Karin Isaksson Rø ved Villa Sana og Legeforskningsinstituttet (LEFO). Biveiledere er professor Frode Veggeland ved HELSAM, UiO og Post-doc Fredrik Bååthe ved LEFO. Prosjektet er et samarbeid mellom Modum Bad og SOP (Sykehjelps- og Pensjonsordningen for leger).

Fakta om forskingsprosjektet

  • Navn: Ingrid Taxt Horne
  • Lege/PhD-kandidat
  • Forskningsprosjekt: Bra for legen – bra for pasienten
  • Intervjuet leger som har benyttet seg av rådgivnings-tilbudet ved Villa Sana
  • Intervjuet leger som har benyttet seg av Støttekollegaordningen i Legeforeningen
  • Publisert artikkelen: “Why do doctors seek peer support? A qualitative interview study” i British Medical Journal

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 2/2021.
Jeg vil abonnere gratis på Badeliv (kommer ut to ganger i året).

21.02.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF