Fagdag: “Bønn på godt og vondt” – AVLYST

Vi må dessverre avlyse denne dagen. Fagdag for ansatte i kirker og organisasjoner og andre interesserte. Vi arbeider med tematikk knyttet til bønneerfaringer og bønnens teologi - gjennom innledninger, undervisning og samtale. Til å hjelpe oss med refleksjoner rundt disse temaene har vi engasjert Leif Gunnar Engedal og Knut Grønvik.

Nyhetsartikkel publisert 19/12/23

Fagdag: “Bønn på godt og vondt”

AVLYST 

Fagdag for ansatte i kirker og organisasjoner og andre interesserte. Fagdagen kan kombineres med rekreasjonshelg torsdag – søndag.

Vi arbeider med tematikk knyttet til bønneerfaringer og bønnens teologi – gjennom innledninger, undervisning og samtale.

Be, så skal dere få?
Bibelen gir oss mange og sterke løfter knyttet til bønn. Men erfaringene spriker: Smerte over manglende bønnesvar da livet sto på spill. Gleden over å kjenne Guds nærvær.

Be slik du kan, ikke slik du ikke kan.
I stedet for å være en ressurs kan bønnelivet bli et livslangt forsøk på å få det til. En kilde til dårlig samvittighet. Hvordan finne en bærekraftig bønnepraksis – i spennet mellom en personlig tilpasning og kirkens tradisjon. Hvordan holde sammen vår livssituasjon, vår personlighet og vår bønn?

Hvem ber vi til?
Hvem er den Gud som inviterer oss til fortrolig fellesskap i bønn? Hvordan formes vårt bønneliv av våre gudsbilder?

Bønn er hvile og arbeid.
Den som ber, står med åpne hender mot verden. Å be er derfor et risikoprosjekt. I bønnens rom kalles vi til handling.

Til å hjelpe oss med refleksjoner rundt disse temaene har vi engasjert Leif Gunnar Engedal og Knut Grønvik.

Leif Gunnar Engedal er pensjonert professor i praktisk teologi fra MF. Han har særlig arbeidet med fagene sjelesorg, religionspsykologi og kristen spiritualitet. Engedal var i mange år ansatt ved Institutt for Sjelesorg. Han er nå mest engasjert i veiledning, sjelesorg og retreatarbeid.

Knut Grønvik er pensjonert prest og har tidligere vært sokneprest i Lommedalen, Korsvei-prest og misjonsprest i Areopagos. Grønvik har over lang tid vært engasjert i retreatarbeid, og arbeider nå mest med forkynnelse og formidling.

Det er mulig å fortsette med langhelg torsdag – søndag.

Mer informasjon om Institutt for Sjelesorg.

Pris:

Kr. 1.280,-*

* Mer prisinfo i påmeldingsskjemaet.

Share Button
Print Friendly and PDF