Ny bok om Gordon Johnsen

Fredag 15. mai kom en rykende fersk bok om Modum Bads grunnlegger Gordon Johnsen. I boka tegnes et bilde av Johnsen som menneske, tenker, psykiater, sjelesørger, folkepedagog og institusjonsbygger.

Nyhetsartikkel publisert 27/05/20

– Dette er en viktig bok for oss, sa Modum Bads nye direktør Anders B. Werp (til venstre) da han fikk overrakt boka om Gordon Johnsen av grunnleggerens sønn, Einar Johnsen.

– Vi ønsket å få laget en biografi om vår far, men også en mer forskningsbasert fremstilling av Modum Bads tilblivelse og denne viktige epoken i psykiatriens historie, sier Einar Johnsen.
Han er selv psykiater og et av Gordon Johnsens barn som har bidratt i den rykende ferske boka “Møter med sårbare sinn”.

Sentral skikkelse

Modum Bads Gordon Johnsen (1905-1983) er en sentral skikkelse i norsk psykiatri. Modum Bad var hans livsverk. Hva var egentlig det egenartede ved denne mannen? Hvilke verdier og ideer lå til grunn for å bygge opp Modum Bad? Hva var hans bidrag til norsk psykiatri? Disse spørsmålene – og flere til, gir teologiprofessor Øyvind M. Eide og hans medforfattere svar på i boka. De tegner et bilde av Gordon Johnsen som menneske, tenker, psykiater, sjelesørger, folkepedagog og institusjonsbygger. Boka er gitt ut på Hertervig forlag.

Kjøp boka i vår nettbutikk! Klikk her. 

Nye ideer

Med Modum Bad skapte Johnsen en ny type psykiatrisk sykehus. De gamle asylene lignet fengsler, mens Modum Bad fikk åpne avdelinger, kunst på veggene, parkanlegg, og samtaleterapi. Disse ideene kom til å gjennomsyre hele psykiatrien.
– Johnsen gikk inn i mellomrommene, inn til dette vi alle rammes av, mellom det alvorlig syke og det velfungerende; Livskriser, angst, sorg, depresjoner. Dette klarte han å alminneliggjøre, sier Øyvind M. Eide som er redaktør for boken.
Eide mener Johnsen er en av de mest betydningsfulle personer i norsk psykiatri.
-Han var en veldig karismatisk person. Han evnet å lytte seg inn i menneskers smertefulle historier, og utviklet en psykiatrisk praksis i møtet med mennesker.

– Far strevde selv

Sønnen Einar forteller at faren hadde sitt som han strevde med gjennom livet.
– Han var født i USA og vokste opp i en trygg og god tilværelse der. Da familien flyttet til Norge opplevde han utenforskap og mobbing. Far var sønn av en pastor og snakket heller ikke godt norsk. Dette gjorde at han gikk gjennom noen traumatiske år på skolen. Siden studerte han medisin og var aktiv i en menighet, men slet med å tilpasse seg livet og finne sin egen vei.

Einar Johnsen og Anders B. Werp hadde mye å snakke om da de møttes. Werp er svært interessert i å lære Modum Bads historie enda bedre å kjenne. Boka om Gordon Johnsen er i så måte en god kunnskapsbank.

 

Utviklet familieterapien

Gordon Johnsen ble etter hvert sterkt engasjert i arbeidet med å forebygge psykisk lidelse og fremme livskvalitet og helse. Hans menneskesyn la føringer for utvikling og synliggjøring av psykoterapeutisk holdning, teori og praksis. Han var også en drivende kraft for innføring av psykoterapi i spesialistutdannelsen for psykiatere. På tross av sitt kristne perspektiv på legegjerningen, rettet Johnsen kritiske blikk mot de mentalhygieniske virkningene av kristen troserfaring og praksis. Samtidig førte hans initiativ, gjennomføringsevne og etiske tenking til utviklingen av Kirkens familierådgivning.

Gordon Johnsen ved sitt skrivebord på Modum Bad.

Forfattere

Foruten Øyvind M. Eide, har også Helen J. Christie, psykologspesialist og datter av Inga og Gordon Johnsen, Einar Johnsen, spesialist i psykiatri og sønn av ekteparet Johnsen, bidratt med tekster. Det samme har historiker Per Haave og Leif Gunnar Engedal, professor i praktisk teologi.

Boka “Møter med sårbare sinn» er til salgs i vår nettbutikk! Klikk her.

Sagt om boka:
«For leseren er historien om Gordon Johnsens liv også en beretning om utviklingen av norsk og internasjonal psykiatri, fra 20-årene og helt fram til 70-årene. Uredd og med en enorm arbeidskapasitet var han villig til å bryte grenser i sin omsorg for de svakeste”

Jan Olav Johannessen,
professor i psykiatri og tidligere forskningssjef ved SUS

27.05.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF