Møter med sårbare sinn

kr 399

Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium

ISBN:       978-82-8217-241-7
Forlag:    Hertevig Forlag, 2020
Format:  Innbundet
Sider:       391

Gordon Johnsen (1905–1983) er en sentral skikkelse i norsk psykiatri.
Modum Bads Nervesanatorium var hans livsverk.
Her ønsket han å skape et moderne sykehus for behandling av sinnets lidelser.

Gordon Johnsen var sterkt engasjert i arbeidet med å forebygge psykisk lidelse og fremme livskvalitet og helse. Hans menneskesyn la føringer for utvikling og synliggjøring av psykoterapeutisk holdning, teori og praksis, og han var en drivende kraft for innføring av psykoterapi i spesialistutdannelsen for psykiatere.

På tross av sitt kristne perspektiv på legegjerningen, rettet Johnsen kritiske blikk mot de mentalhygieniske virkningene av kristen troserfaring og praksis. Samtidig førte hans initiativ, gjennomføringsevne og etiske tenking til utviklingen av Kirkens familierådgivning, og la til rette for Institutt for Sjelesorg, og for sjelesorgfaglig utdannelse av kirkelige ansatte.

Boken om Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium gir nyt innsikt i en viktig epoke i psykiatriens historie, og formidler et dedikert liv i møte med sårbare sinn.

Øyvind M. Eide er bokas redaktør, i tillegg er Helen Johnsen Christie, Leif Gunnar Engedal, Per Haave og Einar Johnsen bidragsytere.

 

BOKOMTALE:
Boken om livet til Gordon Johnsen er spennende lesning. Det er nesten utrolig å se hva han fikk til, både som lege og institusjonsbygger. For leseren er historien om hans liv også en beretning om utvikling av norsk og internasjonal psykiatri, fra 20-årene og helt frem til 70-årene. Gordon Johnsen var lege, psykiater, psykoterapeut, forsker, sjelesørger, opplysningsmenneske. Uredd, og med en enorm arbeidskapasitet, var han villig til å bryte grenser i sin omsorg for de svakeste.

Denne boken vil være av stor interesse, både for de som kjenner psykiateren Gordon Johnsen, og for de som kjenner sjelesørgeren. Den vil også være interessant for pasienter og pårørende. For ansatte i psykiatrien er dette en viktig innføring i psykiatriens historie, fram til våre dager. Gjennom Gordon Johnsens liv og tanker ser vi at de ideologiske spenningene i faget, og mellom fag og spiritualitet, ikke er nye. De har vært her før, og vil følge oss også i fremtiden. Les, og bli klokere!

Jan Olav Johannessen
psykiater og forskningsjef ved SUS professor i psykiatri ved UiS


NB! Ved bestilling av mer enn en bok i nettbutikken, kan porto øke i hht til postens satser.