Fellesavdelingen;

Behandling gjennom døgnet

Fellesavdelingen omfatter Kveld/Natt- og Helge-tjenesten, samt Helsesport, laboratoriet, medisinhåndtering og sosionom.

Kveld/Natt- og Helgetjenesten (KNH)

KNH følger opp behandlingen kveld/natt på ukedager, gjennom hele helgen, og i høytider. Tjenesten er tilgjengelig for alle inneliggende pasienter, og er en felles tjeneste lokalisert sentralt i klinikken. Modellen er basert på at en mindre gruppe personale er bevegelig og tilgjengelig der det er behov.

Faglig forankring

Miljøterapi er en behandlingsform som tar utgangspunkt i pasientens ståsted og dennes resurser, der miljøterapeuten benytter samspillet mellom pasient, seg selv og de til enhver tid omkringliggende omgivelser. Arenafleksibilitet og rollefleksibilitet hos en miljøterapeut vil ha store muligheter i å kunne tilrettelegge for pasient- medvirkende terapi.

Miljøterapi i avdelingen:

“HELSEFREMMENDE MILJØTERAPI:
Miljøpersonalets beskrivelser av praksis og ansvarliggjøring i møter med pasienter i ustrukturert tid.”

Se masteroppgaven her

Samhandling gjennom døgnet

Behandlingsplan beskriver hva den enkelte pasient jobber med, pasientens prosjekt her og nå, og hva pasienten trenger av støtte gjennom døgnet.

Behandlingsplan tilpasses og justeres underveis, og er KNH sitt viktigste samarbeidsverktøy.

Arenaen utenfor obligatorisk ukeplan tenker vi er en treningsarena. Det legges opp til «egentrening», eller i samspill med miljøpersonell, for å fremme nye og mer hensiktsmessige mestringsstrategier.

  • KNH møter pasientene i de konkrete situasjoner som er avtalt i samarbeid gjennom behandlingsplan.
  • Oppståtte møter blir en miljøterapeutisk utnyttelse av dagliglivets spontane situasjoner.
  • KNH har et «Her- og nå»- fokus i møtet med pasientene.. Vi reflektere sammen med pasienten og forsøker å sette det som oppstår inn i en forståelig ramme

Pårørende

Pårørende er viktige personer i pasientens liv og ofte en viktig ressurs. Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk. Les mer her.

Til deg som henviser

Her finner du alt om hva henvisningen må inneholde, samt søknadsprosessen.

Gå til henvisning/innsøking

Om behandlingstilbudene ved Modum Bad

Våre døgnavdelinger behandler angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Vi har egen par- og familiebehandling. I tillegg har vi Poliklinikk i Vikersund og Traumepoliklinikk i Oslo.

Les mer om behandlingstilbudene våre her.

Trening og fritid

Her finner du informasjon om våre flotte fasiliteter og hvilke aktiviteter du kan benytte deg av under oppholdet her på Modum Bad.

Les mer om aktivitetstilbudene her.

Andre fellestjenester

Sosionom

Tilbudet er basert på at man bestiller time etter behov, om f. eks avklaringer/oppfølging fra:

  • Nav
  • Kommune (for eksempel Individuell plan, boforhold, praktisk oppfølging hjemme)
  • Arbeidsgiver
  • Skole/utdanning
  • Bank/andre vedrørende økonomi
  • Andre aktuelle tema

Laboratoriet

Laboratoriet er bemannet med bioingeniør tirsdag/onsdag/torsdag. Prøver forordnes og bestilles av legen i avdelingen.

Blodprøvetaking utføres primært kl. 08.00 til 10.30.

Medisinhåndtering

Modum Bad har et felles medisinlager som forsyner alle avdelinger med medisiner.

Vedrørende medisiner ved innleggelse, ta med medisiner for en ukes forbruk, samt en oppdatert liste fra fastlege. Medisiner forordnet som H-resept, ta med for hele oppholdet.

Hele mennesket

Kultur. Gitar. Foto

Kultur

Kultur er en viktig del av vårt tilbud til pasientene. Vi har også arrangementer som er åpne for publikum.

Helsesport. Gående mennesker. Foto

Fysisk aktivitet

Felles fysisk aktivitet har vært en integrert del av den helhetlige behandlingen ved Modum Bad i over 40 år.

Brennende lys. Foto.

Åndelig og eksistensiell omsorg

Vi legger vekt på den åndelige og eksistensielle dimensjonen ved livet.