På PREP-kurs som ”flue på veggen”

Klokken er 08:45 på en lørdag. Jeg er på vei ut døren for å være flue på veggen på mitt første PREP kurs.

Nyhetsartikkel publisert 01/03/16

Mid section closeup image of a young couple holding hands, outdoors

Kursdeltakere om PREP-kurset:  Vi er sammen hver dag, men denne helgen snakket vi sammen.

 

PREP, som står for «The Prevention and Relationship Enhancement Program» (Forebyggende program for samlivsstyrking) ble utviklet på 80-tallet i USA, og ført videre til Norge via satsing på konseptet på Modum Bad. Programmet består av kurs i forskjellige størrelser; fra todagers kurs i grupper av par, til hel- eller halvdagskurs for enkeltpar.

Glemt gifteringen
Det er førstnevnte jeg nå er på vei til, for en dag som «flue på veggen». Det er min kone som kjører meg. Når vi nesten er kommet fram merker jeg at jeg har glemt gifteringen på badet hjemme. Vi har vært gift i to år, og det skjer iblant at jeg glemmer ringen på travle morgener. Jeg gjør meg en refleksjon over at det i større og større grad oppleves noe nakent å glemme den. Litt som det berømte marerittet om å dukke opp et sted, bare for å innse at man har glemt å ta på seg bukser.

“Når vi nesten er kommet fram merker jeg
at jeg har glemt gifteringen på badet hjemme”

 

Veteraner
Kursholderne er to veteraner i PREP: Aud Kummeneje og Lars-Ole Gjermundbo. De starter introduksjonen med å fortelle litt om seg selv. At Aud opprinnelig var lærer, og Lars-Ole opprinnelig var baker. Hvordan de begynte å jobbe med PREP og hvordan de begge har tro på konseptet. Hvor lenge hver av dem selv har vært gift med sine respektive. Aud er noen år eldre enn Lars-Ole, og spøker med aldersforskjellen dem to imellom. Hvordan det jo er «in» i dag med eldre damer og yngre mannfolk om de hadde vært et par.

Trygghet
Aud og Lars-Ole forsikrer deltakerne om at det ikke er forventet å snakke i plenum i dag, med unntak av hva man heter og hvor lenge man har vært sammen. De blir imidlertid å oppmuntre folk til å delta med innspill. Kursholderne framstår som stødige og troverdige. De bringer med seg en smittende trygghet inn i rommet. Jeg undrer meg om parene kjenner det.

“Kursholderne framstår som stødige og troverdige.
De bringer med seg en smittende trygghet inn i rommet”

Mimring
Kurssekvensene er delt opp i flere overordnede tema. Aud og Lars-Ole begynner med en kort innføring i den teoretiske biten, men går raskt over til å fokusere på partemaene. Første tema er «når vi ble et par». De lar parene mimre seg imellom, besøke minnene om forelskelsen og den første tiden sammen. Det blir en rask plenumsdrøfting om hva forelskelse og kjærlighet er. Parene deltar aktivt. Stemningen virker god hos parene, og tonen er lystig.

Kommunikasjon
Senere kommer vi inn på de mer alvorlige temaene. Hva som skjer når det blir vanskelig i forholdet. Faresignaler og hva som skader istedenfor å bygge relasjon. Spesielt viktig i PREP er kommunikasjon. Hvordan vi forstår og misforstår hverandre – eller snakker «forbi» hverandre. Dette blir understreket gjennom rollespill fra Aud og Lars-Ole. Alle i salen ler, meg inkludert. Det er ikke til å unngå å kjenne seg igjen i.

“Alle kommer vi i situasjoner der det stormer. Vi blir uenige, vi krangler.
Målet med kurset er å gi dere verktøy for å håndtere det når det skjer”

 

Tale-lytte
Aud setter ord på hva som er felles for alle i et forhold: «Alle kommer vi i situasjoner der det stormer. Vi blir uenige, vi krangler. Målet med kurset er å gi dere verktøy for å håndtere det når det skjer». Dette danner bakteppet for at parene skal få lære seg «tale-lytte» metoden, et konkret verktøy hvor eneste mål er å forstå og bli forstått. Det høres enkelt ut, men er utfordrende å få til i praksis. Derfor presiseres det at parene ikke skal løse noen problemer i dag, bare snakke sammen.

I samme båt
Parene er fra forskjellige steder i landet. De er i ulike livssituasjoner og kommer fra forskjellige samfunnslag. De har mellom fire og 20 års fartstid sammen. Kjærester eller gifte. Noen har kjøpt kurset selv, andre har fått det i bryllupsgave. Forventningene til kurset går fra « å få en helg sammen» til det å ville lære seg konkrete verktøy til de vanskelige dagene.

Samtidig er de i samme båt. De har valgt å leve med et fellesskap til et annet menneske, med alt som følger med. Uansett hvilken bakgrunn eller motivasjon de hadde for denne dagen – de har valgt å investere noe i parforholdet sitt.

Når jeg kommer hjem denne dagen og finner igjen gifteringen, blir jeg stående en stund å betrakte den. En påminnelse om min kones løfte til meg, om at det er meg hun vil satse på. Det er godt å kjenne den på fingeren igjen.

Vil du vite mer om Modum Bads PREP-kurs? Klikk her (til kurstilbudene).

Tekst: Tommy Monsen Sotkajærvi
(Hentet fra Badeliv nr 2/2015)

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF