– Veldig god formidling om forskning

- Dette er veldig god formidling om forskning, sa redaktør Nina Kristiansen da hun deltok på Modum Bad Talks 16. januar.

Nyhetsartikkel publisert 17/01/20

Redaktør Nina Kristiansen i forskning.no innledet med å snakke om hvordan fagfolk ofte sliter med å forenkle språket når de skal kommunisere med vanlige folk.

 

– Vi fikk høre veldig interessante foredrag om viktig forskning som angår så mange. Håper forskerne på Modum Bad fortsetter å skrive og snakke om forskningen sin, for dette bør vi få høre mer om, sa Kristiansen.

– Lett å snuble

Nina Kristiansen er redaktør i forskning.no og jobber med formidling av forskning hver eneste dag. Hun var hentet inn til Modum Bad Talks for å snakke om temaet formidling under overskriften «Når forskere snubler i egen kompetanse». For det er lett å snuble når man skal formidle det man holder på med. Det er ikke sagt at folk i gata forstår fagord og -uttrykk som forskerne omgir seg med hver eneste dag.
– Språket forskerne bruker blir ofte for komplisert – så komplisert at hverken vi journalister eller andre forstår hva de egentlig prøver å si, sier Kristiansen.
Redaktøren holdt et underholdende foredrag med eksempler fra forskerverden , med gode tips til hvordan et enklere språk gir bedre resultater når man skal ut med viktige budskap.

Kildehuset var fylt opp til randen under Modum Bad Talks.

Forsker og psykolog Linne Melsom snakket om følelser og depresjon da hun presenterte sitt forskningsprosjekt.

Psykolog og forsker Ingvild Finsrud hadde “ladet kanonene” for å snakke om sitt forskningsprosjekt på psykoterapi.

Psykolog Maren Kopland forsker på spiseforstyrrelser og hadde fått lov til å bruke dette sitatet fra en tidligere pasient.

Entusiasme og energi

Forskningsleder KariAnne Vrabel ledet dagen.

Åtte av Modum Bads forskere fikk prøve seg under Modum Bad Talks. De skulle i løpet av 15 minutter presentere sin forskning på en enkel og forståelig måte. Og de lyktes! De rundt 120 publikummerne var fulle av lovord over arrangementet, og gikk garantert hjem med en mye større forståelse av hva forskningen på Modum Bad dreier seg om. For eksempel:

  • Trenger man mer terapi når man er deprimert og allerede har fått mye behandling?
  • Kan man få det bedre av sin spiseforstyrrelse hvis man blir mer medfølende med seg selv?
  • Hvordan henger religion og psykisk helse sammen? Får man det bedre hvis man fokuserer på følelser i terapi?

Kommet for å bli?

– Dette var veldig moro, sier forskningsleder KariAnne Vrabel, som med stor entusiasme og energi loset publikum gjennom dagen.
Vrabel roser sine forskningskolleger for den gode innsatsen de har lagt ned for å forberede sine innlegg.
– De var utrolig flinke i sine presentasjoner. Mye interessant kom fram om forskningen som er viktig å formidle til folk.
– Vil dere arrangere Modum Bad Talks igjen?
– Ja, dette ga mersmak. Kanskje dette arrangementet har kommet for å bli. La oss håpe det! Det var i alle fall flott å se hvor stor interesse det vekket – vi hadde «stinn brakke» i Kildehuset. Vi har også fått flere spørsmål om å streame arrangementet på nett. Kanskje vi får det til neste år?

Asle Hoffart, Sverre Urnes Johnson og Omid Ebrahimi slår av en lunsjprat med redaktør Nina Kristiansen i forskning.no.

Psykologspesialist Peter Sele viste et bilde av en tiger for å levendegjøre frykten mange traumepasienter bærer på fra tidligere opplevelser.

17.01.20
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF