Slår seg sammen på Modum Bad

Modum Bad og Institutt for Sjelesorg ble fra 1. januar én stiftelse. Fellesnavnet er Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 05/01/16

Institutt for Sjelesorg og Modum Bad slår seg sammen til én stiftelse fra 1. januar 2016. Daglig leder Kristin Leite i IFS sammen med adm.direktør Ole Johan Sandvand, Modum Bad. Badeliv nr2/2015

Institutt for Sjelesorg og Modum Bad slo seg sammen til én stiftelse fra 1. januar 2016. Daglig leder Kristin Leite ved Instituttet (til venstre) sammen med administrerende direktør Ole Johan Sandvand, Modum Bad.

 

– Vi har en felles visjon, og en felles opprinnelse tilbake til Gordon Johnson og Einar Lundbys tid. Det er naturlig å se på dette som en helhet, selv om vi har ulike oppgaver, sier direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

Daglig leder ved Sjelesorginstituttet, Kristin Leite mener også det er naturlig at de to stiftelsene ble én enhet.

– Utgangspunktet vårt for å ønske en sammenslåing nå var at økonomien på Sjelesorgsenteret var nedadgående på grunn av færre besøkende både på rekreasjonsukene og kursene. Vi trengte å stå tilknyttet en større enhet.

Beholder identitet

Det er et drøyt år siden styret ved Sjelesorginstituttet henvendte seg til Modum Bad for å høre om de var interessert i en sammenslåing. Det skjedde i overenstemmelse med de ansatte.

– Mister dere noe ved en sammenslåing?

– Jeg har mer fokus på alt vi vinner ved en sammenslåing. Vi beholder likevel vår identitet og virksomhet, sier Leite.

– En tettere kobling til Sjelesorginstituttet er et gode for Modum Bad, mener Sandvand. – Det er en understrekning av et helhetssynet som ligger til grunn, at den åndelige eksistensielle delen er en viktig og nødvendig del av vår virksomhet. Tidligere har vi møtt motstand på grunn av frykt for at Sjelesorginstituttets egen identitet skulle bli borte. Jeg ser på dette som en berikelse, og et større ansvar, sier Sandvand.

Forventning

Leite forteller om en viss usikkerhet blant de ansatte under prosessen.

– Noen har vært engstelige for at virksomheten og jobbene sine. Men vi har kommet fram til en god prinsippavtale. Jeg opplever at det er en forventning til at fusjonen skal bli bra, sier hun.

– Blir de som kommer til Sjelesorginstituttet pasienter etter sammenslåingen?

– Nei, de blir fortsatt gjester. Men det kommer sikkert fortsatt til å være en utfordring å formidle at vi ikke er et helseforetak. Mange tror at vi allerede er en enhet, så for mange vil jo dette ikke ha noe praktisk betydning, forklarer daglig leder ved Sjelesorginstituttet, Kristin Leite.

Tekst: Brita Skogly Kraglund
Foto: Unni Tobiassen Lie
06.01.2016

infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF