Hvilken betydning har helheten for pasientenes bedring?

Sosialantropologene Halvard Vike og Heidi Haukelien skal studere Modum Bad fram til sommeren.

Nyhetsartikkel publisert 15/12/13


Sosialantropologene Heidi Haukelien og Halvard Vike skal bo på Modum Bad i et halvt år for å sette seg inn i hva konteksten (helheten) har å bety for pasientenes bedringsprosess i behandling.

Professor Halvard Vike ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, og hans kone, Heidi Haukelien, også sosialantropolog, har fattet interesse for å undersøke kontekstens betydning for Modum Bad. Fram til sommeren 2014 skal de bo på sykehusområdet.
– De ønsker tilgang til flere arenaer for å møte pasienter og personale i de daglige aktiviteter, sier assisterende forskningsleder Terje Tilden.

Kontekstens betydning

Gjennom observasjoner og samtaler vil de to sosialantropologene danne seg en forståelse av den betydning som kontekst har for behandlingen ved Modum Bad. Forskningsleder Bruce Wampolds forskning på og modell for hvordan en kan forstå kontekstens betydning i psykoterapi, gir et teoretisk grunnlag for studien.
– Fordi pasientene er innlagt i cirka 12 uker, og fordi de har gått i annen behandling før innkomst til vårt sykehus, kan de sammenligne ulike behandlingskontekster, sier Tilden.

Forskning på kontekst

Modum Bad har siden Thaulows tid hatt høy bevissthet om at bruk av natur, kunst, kultur og estetikk skal inngå i behandlingstenkning og – omgivelser. Dette er en tradisjon som videreføres, for eksempel ved at nye hus på sykehuset bygges i samme, gamle sveitserstil. Men på Thaulows tid var jo også vannet sett på som helsefremmende.
-Er en bevissthet på denne fysiske konteksten en  foreldet kunnskap, eller har det betydning for pasientenes bedringsprosess mens de er i behandling, spør Terje Tilden.

Sett og møtt

En annen kontekstuell faktor er den relasjonelle.
– Mange pasienter opplever seg sett og møtt på en omsorgsfull og respektfull måte av vårt personale under oppholdet som de sier er unikt for Modum Bad. Selv om slike personlige historier er av stor betydning, er det viktig at vi på en mer systematisk måte får kunnskap om hva som inngår i denne typen kontekstuelle faktorer. Vi ønsker også å finne ut hvilken innvirkning de eventuelt har på pasientenes bedringsprosess i behandlingen.

Prosjektet til Harald Vike og Heidi Haukelien vil munne ut i en rapport og bok.

15.11.2013
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF