Forskningsprosjekt på barndomstraumer og spiseforstyrrelser

Ny forskning skal hjelpe spiseforstyrrede med traumelidelser.

Nyhetsartikkel publisert 23/01/15

Prosjektleder KariAnne Vrabel (til venstre). Her sammen med leder ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Jorun Rosmer.

21.01.2015

Det har vist seg at tradisjonelle behandlingsmodeller ikke gir godt nok utbytte for pasienter med spiseforstyrrelser og traumelidelser. Modum Bad ønsker gjennom forskning å finne ut hvordan de kan hjelpes.

-Pasienter med spiseforstyrrelser som har traumeproblematikk i tillegg, er en svært lidende gruppe, sier psykolog og PhD KariAnne Vrabel. Pasientgruppen kan ha problemer på mange områder i livet; med jobb, i familielivet og i sosiale sammenhenger.

Skam og selvkritikk

– Siden de mer tradisjonelle behandlingsmetodene ikke gir godt nok utbytte, må vi finne andre måter å hjelpe denne pasientgruppen på, sier Vrabel.
– Pasienter med spiseforstyrrelser og traumeproblematikk kan for eksempel ha stort utbytte av terapiformer som tar sikte på å redusere skam og selvkritikk. Ikke minst når det dreier seg om medfølelse med både seg selv og andre.

Forskningsprosjekt

På Modum Bad har man den siste tiden arbeidet med en ny behandlingsmodell. Det er også utviklet et forskningsprosjekt som tar sikte på å finne ut av hvordan den lidende pasientgruppen kan hjelpes på best mulig måte.
– Til dette forskningsprosjektet trenger vi pasienter. Ny forskning på dette området kan være banebrytende og vise seg å være svært nyttig for mange som i dag lider, sier KariAnne Vrabel.
Hun har allerede snakket med en del pasienter som har fullført den aktuelle behandlingen. De har god erfaring med terapien, noe som skaper håp.

Hvem kan være med?

De som kan være med er de som strever med en spiseforstyrrelse (anorexi, bulimi eller en uspesifisert/atypisk variant), og som enten har eller ikke har traumeproblematikk (barndomstraumer av emosjonell, fysisk eller seksuell art). Behandlingslengden er 14 uker, fordelt på henholdsvis seks ukers innleggelse, to uker hjemme-øve periode, fem ukers innleggelse og en reinnleggelse ett år etter behandling. Behandlingsprogrammene er gruppebaserte, noe som innebærer at pasienter rekrutteres og innkalles til avtalt behandlingstid etter når det er ledig plass.

Hvordan går jeg frem?

Hvis du er interessert i dette tilbudet, må du i samarbeid med din fastlege kontakte behandler i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis poliklinkken ved ditt Distriktspsykiatriske senter (DPS), som utreder og behandler spiseforstyrrelse og rettighetsvurderer.

Her vil du finne hvilken informasjon som skal stå i henvisningen til Modum Bad. Da blir du eventuelt innkalt til et utredningsopphold hvor vi sammen med deg kan finne ut av hvordan tilstanden din er og ikke minst svare på spørsmål du måtte ha.

Har du spørsmål eller ønsker å ta kontakt om forskningsprosjektet? Kontakt: karianne.vrabel@modum-bad.no

23.01.2015
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF