Mobbing – fra skolegård til styrerom

På årets Modum Bad-konferanse 26. oktober skal det handle om mobbing - og hvordan mobbing kan oppdages, stanses og forebygges.

Nyhetsartikkel publisert 01/06/18

Fagdirektør Ingunn Amble (til venstre) leder komiteen som planlegger Modum Bad-konferansen 2018. Videre mot venstre: klinisk spesialist Marit Hvidsten, psykologspesialist Roland Westerlund og kurs- og prosjektleder Helle Myrvik.

Vi må alle foreholde oss til mobbing. Den finnes alles steder og har mange former. Fokus for årets Modum Bad-konferanse er å forstå hva mobbing grunnleggende sett er.
– På den måten kan vi bli flinkere til å oppdage den, uavhengig av om den skjer blant barn, ungdom, voksne eller eldre, sier Ingunn Amble, fagdirektør ved Modum Bad.

Skadelig

Amble er faglig ansvarlig for  konferansen som går av stabelen i Gamle Logen i Oslo 26. oktober. Hun er bekymret for de belastninger som blir påført mennesker på grunn av mobbing.
– Mobbing er skadelig, både mens den pågår, men også i form av senskader, ofte over et helt livsløp. Det viser forskning, men også erfaringsmateriale fra ledere, lærere, barnevernsansatte og mange andre, sier Amble.

“Mobbing er skadelig,
både mens den pågår,
men også i form av senskader”

Ofte  er mobbing usynlig og går under radaren, til tross for gode tiltak for å oppdage, stanse og forebygge den.
– Vi hører stadig om mobbing som ikke ble avdekket mens den pågikk. I stedet ble det som hendte fortalt først lenge etterpå. Mobbing kan skje i alle livsfaser – og få konsekvenser i alle livsfaser.

Hva er mobbing?

«Fra skolegård til styrerom – mobbing, makt og mestring i et livsløpsperspektiv» er overskriften for konferansen. Kurs- og prosjektleder i Kildehuset ved Modum Bad, Helle Myrvik, opplyser at mange spennende foredragsholdere står på programmet. Komiteen har ønsket å
presentere ulike perspektiver på mobbing og bidra til økt forståelse av hva mobbing er.
– Samtidig ønsker vi å stimulere til å tenke nytt om robusthet og mestring, og om hva vi kan gjøre for å endre negative mønstre.  Arbeid mot mobbing handler om mer enn å avdekke, stanse eller å forebygge. Det handler også om å jobbe med de selvbildene som er opphavet til at mobbing skjer. Og med de selvbildene som er blitt skadet av at mobbing har skjedd. Målet er hele tiden å oppnå mestring gjennom innsikt, sier Myrvik.

Vi må tenke nytt,
ikke bare om mobbing,
men også om robusthet og mestring”

Foredragsholdere

Forfatter Kristin Oudmayer, som også leder av Unicefs program «Den Ene», vil på konferansen holde foredraget: «Hva er mobbing? Å gjenkjenne mobbing overalt der den gjemmer seg». Professor i etikk og teologi, Paul Leer-Salvesen, vil snakket om temaet «Ledelsesmakt, lojalitet og lydighet. Dilemmaer i yrkesetikken». Utsagnet «Sladrehank skal selv ha bank» kjenner vi alle fra barndommen. Psykologspesialist Cecilie Thorsen har jobbet med varslingssaker og vil snakke om lojalitet og etikk rundt dette temaet. På listen over foredragsholdere står også sosiolog/PhD Selma Therese Lyng, psykolog/PhD Lene Berggraf, psykologspesialistene Peter Sele og Stine Holthe samt psykolog Kari Halstensen.

Mer informasjon og påmelding finner du her. NB! “Early bird”-pris ved påmelding innen 1. juli!

01.06.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF